Arī Talsu novadā stāda Ernsta Glika ozolus

Arī Talsu novadā stāda Ernsta Glika ozolus

Atzīmējot Reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu, šopavasar dažādās Latvijas vietās tika stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm. Svētdien, 8. maijā, vairāki ozoli iestādīti arī Mērsragā, Ķūļciemā un Kaltenē.

Ernsts Johans Gliks ir pirmais Bībeles tulkotājs latviešu valodā. Alūksnē aug divi ozoli, kurus viņš iestādīja, kad pārtulkoja Jauno un Veco derību. Tie zaļo joprojām, un 2016. gada rudenī LELB Virsvaldes darbinieki salasīja ap 15 kilogramiem zīļu un iesēja tās AS «Latvijas Valsts meži» Jelgavas kokaudzētavā. Šobrīd jaunie ozoliņi paaugušies un tiek stādīti dažādās vietās Latvijā.

Savu ozolu Mērsraga draudze

izvēlējās stādīt pie vietējās skolas. «Bērnos ir mūsu nākotne. Es pati esmu šajā skolā mācījusies, bijusi pirmā absolvente, un man likās ļoti zīmīgi, ka šeit paliks ozols pēc mums. Bērni tomēr uzzinās, kas ir E. Gliks, kas ir Bībele, un viņi nesīs to tālāk savā dzīvē,» tā pēc simboliskā stādīšanas procesa atzina Mērsraga evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece Inese Fonzova. Un tam kā pierādījums bija divgadniece Emīlija, kura torīt Mērsraga baznīcā tika kristīta, un pēc tam viņa ļoti enerģiski piedalījās ozoliņa laistīšanā ar lejkannu, kas gandrīz lielāka par pašu. «Viņa, protams, neko no tā neatcerēsies, varbūt vien to, ka mācītājs viņai šodien lēja aukstu ūdeni uz galvas, bet vecāki pastāstīs, un pēc gadiem Emīlija atbrauks, un viņas ozols augs,» sacīja I. Fonzova.

Mērsraga vidusskola izvēlējās savu ozoliņu iestādīt blakus skolas dibināšanas piemiņas akmenim. Vienā tā pusē jau aug liepa. «Šajā pieticīgajā Mērsraga augsnē audzēt ozolu — tas ir liels izaicinājums. Bet es domāju, ka mēs ikviens centīsimies šo kociņu aprūpēt, lai viņš izaugtu dižs,» sacīja Mērsraga vidusskolas direktore Ilze Indruškeviča. «Kā simbols izcilai personībai ar ļoti augstām darba spējām, atbildības sajūtu un stāstam par vērtībām, garīgumu, ticību un mīlestību.»

Kociņš, kas izaudzis no E. Glika savulaik stādītā ozola zīles, nu būs mazās Emīlijas vienaudzis. Viņa pati svētdienas rītā tika kristīta Mērsraga draudzē un pēc tam ļoti enerģiski iesaistījās ozoliņa aplaistīšanā, nepacietīgi nevarot sagaidīt, kad lejkanna tiks pacelta nākamo reizi.
/Foto: Terēze Matisone/

Vietējās draudzes mācītājs Māris Ķirsons reiz par ziedojumiem iegādājies Ernsta Glika tulkotās Bībeles fotokopiju, un tā ir izmēros patiešām iespaidīga. To viņš svētdien parādīja arī ozola stādīšanas pasākuma dalībniekiem, kas varēja pārliecināties, ka pamatīgā izmēra grāmatu rokās noturēt nemaz nav tik viegli. Nozīmīgo grāmatu viņš uzdāvinājis Mērsraga draudzei, un pats to mēdz izmantot īpašos brīžos, piemēram, kristībās, jaunu draudzes locekļu uzņemšanā un 18. novembrī. Mācītājs uzskata, ka Ernsta Glika paveiktais ir ļoti nozīmīgs. Tas bija darbs, kas ne tikai sludināja Dieva vārdu. «Viņš un tā sauktie Glika dēli, kuri izauga par skolotājiem, jau nemācīja latviešu valodu smalko aprindu bērniem. Viņi strādāja lauku skolās un mācīja rakstīt un lasīt vienkāršo zemnieku bērniem. Un tādā veidā latviešu valodas apzināšanās izpaudās,» sacīja Māris Ķirsons.

Pie Kaltenes kluba nu augs divi nozīmīgi ozoli. Šeit jau paaudzies 2017. gadā stādītais Latvijas simtgades ozols,
kam līdzi nākotnē kuplos E. Glika ozols. /Foto: Terēze Matisone/

No 15 kilogramiem zīļu

izauguši aptuveni 1200 stādi, un visi arī tiks stādīti. Šobrīd jau iestādīti vairāk nekā 250 ozoliņu, bet stādīšana turpināsies rudenī. Vietas ir ļoti dažādas — pie baznīcām, draudžu mājām, parkos, alejās, pie skolām un citām ēkām. Šo svētdien ozols Kaltenē tika iestādīts pie bibliotēkas, tā simbolizējot, ka E. Gliks ar savu mūža darbu nesa arī gaismu pasaulē, bet Ķūļciema pagastā kociņu iestādīja pie Dzedru Mārtiņa evaņģēliski luteriskās baznīcas. Savukārt jau aprīļa beigās viens no pirmajiem ozoliem iestādīts Mazirbē pie LELB Rekolekciju centra.

«Mēs vēlamies, lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto Bībeli.» Mērsragā ozola stādīšana notika Mātes dienā, tāpēc simboliski LELB jubilejas gada projekta vadītāja Agita Krastiņa vēl: «Lai ozols ir spēcīgām saknēm! Un arī lai ģimenes ar spēcīgām saknēm ieaug šeit Latvijas zemē — lai daudz to zīļu un pēcnācēju!»

JAUNUMS

Tagad pieejama arī
“Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.