Atbalstot lauksaimniekus, nepieciešama izpratne

Finanšu palīdzības piedāvājumu, dažāda finanšu atbalsta instrumentu tirgus ir piesātināts ar līdzīgiem piedāvājumiem. Pastāv dažādas kredītiestādes un bankas, kas piedāvā, galvenokārt, īstermiņa vai ilgtermiņa kredītus ar līdzvērtīgiem noteikumiem katram kredītņēmējam. Neskatoties uz to, katrs, kuram nepieciešams finanšu atbalsts, joprojām ir savā specifiskā situācijā.

Lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kurā ir izteikta naudas plūsmas regularitāte. Visbiežāk, lauksaimnieki veic lielus finanšu ieguldījumus ražas gada sākumā, lielāko daļu peļņas iegūstot pēc ražas pārdošanas gada beigās. Protams, tas tā nav visiem. Piemēram, lopkopju ienākumi ir regulārāki, taču viscaur nozarei ir izteikti aktīvā un mazāk aktīvā sezona. Tādēļ arī, kad tiek izsniegts aizdevums lauksaimniekiem, kredītdevējiem ir jārēķinās, ka lauksaimniekam nepieciešami individuāli aizdevuma noteikumi specifiskās darbības dēļ.

Lande.lv ir kredītdevējs, kas sniedz finanšu palīdzību lauksaimniecības nozarē strādājošajiem uzņēmumiem Latvijā. Pie Lande.lv atrodama gan palīdzība un atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, gan jau pieredzējušiem zemniekiem. Lauksaimniecības nozare nav būtiska — Lande.lv spēs izprast jebkura lauksaimnieka darba specifiku.

Nevienam nav noslēpums, ka uzņēmējdarbības paplašināšanai vai modernizācijai nepieciešami finanšu ieguldījumi. Lauksaimniecības nozares tam nav izņēmums. Te lieli finanšu ieguldījumi nepieciešami ik uz soļa. Šis kredītdevējs piedāvā finanšu palīdzību lauksaimniecības nozarē strādājošajiem dažādiem mērķiem. Tā var būt gan ilgtermiņa attīstība, gan finanšu plūsmas nodrošināšana, gan neparedzētu izdevumu segšana.

Atbalstu lauksaimniekiem var saņemt pret ķīlu — zemi vai mežu. Lande.lv piedāvā īpašu piedāvājumu tieši graudkopjiem — saņemt aizdevumu pret nākotnes ražas ķīlu. Šī ir izplatīta prakse Eiropā un pasaulē, kad attīstība tiek finansēta no nākotnē izaudzējamās ražas prognozētajiem ienākumiem. Lande.lv saprot attīstības nozīmību, tāpēc ir gatavs izsniegt šādus kredītus arī Latvijā.

Kredīts lauksaimniekiem ir jāaizsniedz operatīvi un bez liekas formalitāšu kārtošanas klātienē. Lande.lv saprot, ka darbs laukos, tā nav sēdēšana pie galda un vesela darba diena ir dārga, tādēļ visas līgumsaistības tiek apspriestas un slēgtas neklātienē. Ja nav nepieciešama detalizētāka līguma apspriešana, aizdevums lauksaimniekiem var tikt izsniegts operatīvi — pat dienas laikā.