Sabilē ierodas vairāk nekā 70 Latvijas goda konsulu

Sabilē ierodas vairāk nekā 70 Latvijas goda konsulu

Īpašu uzmanību trešdienas pēcpusdienā saņēma Sabile, kur, bungām rībot, mazpilsētā iebrauca vairāki autobusi, lai Latvijas Goda konsuli un viņu dzīvesbiedri varētu klātienē iepazīties ar vienu no Talsu novada pērlēm — Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centru. Daudzi goda konsuli Latvijai veltījuši vairākus desmitus gadu sava brīvprātīgā darba un līdzekļu. Un aplaudējot, kājās stāvot, uzņemšanu Sabilē viņi novērtēja kā augsti profesionālu.

Latvijas goda konsuliem ir būtiska loma Latvijas ārpolitikā, jo īpaši valstīs, kurās nav Latvijas vēstniecību. Viņiem ir uzticēts Latvijas Republikas uzdevumā veikt valsti reprezentējošas un konsulāras funkcijas. Savu darbu viņi veic brīvprātīgi. «Mēs viņus cenšamies, cik vien varam, atbalstīt šajā darbā, un viens no atbalsta veidiem ir iepazīstināt viņus ar Latviju, kultūru, uzņēmējdarbību un Latvijas iespējām. Lai viņi no vienas puses varētu paši labāk saprast, ko viņi pārstāv (jo ne visi ir latvieši un tiešām daudz goda konsulu nav Latvijas diasporas pārstāvji), un no otras puses — viņi varētu Latviju daudzināt tālāk savā valstī un būtu labāk informēti, kādas ir šodienas iespējas šeit,» stāsta Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs.

Pirms izklaides intensīvs darbs

Šī bija desmitā Ārlietu ministrijas rīkotā Latvijas goda konsulu trīs dienu vizīte Latvijā, un Sabile bija tikai viens no pieturpunktiem. Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā ieradās goda konsuli no 37 valstīm. Pirms došanās iepazīt Latvijas pērles — šoreiz Tukuma novadā un Sabilē — goda konsuli aizvadīja divas intensīvas dienas Rīgā, gan tiekoties ar vairākiem ministriem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Banku un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un citām iestādēm.

Daļa goda konsulu Latvijā bijuši vairākkārt, tāpēc vizītēm tiek meklētas vietas, ko viņiem vēl nav nācies redzēt. Desmitās vizītes jaunatklājums un pārsteigums goda konsuliem bija Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs. /Foto: Terēze Matisone/

«Mēs viņiem palīdzam arī ar dažādām praktiskajām lietām, jo daļa no viņiem pārstāv Latviju arī konsulāros jautājumos, piemēram, ja Latvijas valsts piederīgais nokļūst nelaimē Malaizijā, tad goda konsuls Malaizijā būs tas, kurš viņam savu iespēju robežās dosies palīgā. Tāpat daļa no viņiem valstīs, kur ir pietiekoši liela vēlētāju kopiena, veidos arī iecirkņus Saeimas vēlēšanām. Un visas šīs praktiskās lietas viņiem tiek izstāstītas. Tāpēc tā nav tikai izklaide šajās dienās, bet ļoti produktīvs darba periods,» skaidro A. Pelšs.

Gods un brīvprātīgs sirdsdarbs

Šobrīd Latvijas intereses ārvalstīs pārstāv vairāk nekā 170 goda konsulu. Visilgāk — nu jau 28 gadus — Latvijai kalpo viens no goda konsuliem Norvēģijā Erlings Johansens (Erling Johansen). Viņš atklāj, ka pieņemt šādu lēmumu brīvprātīgi veikt savu goda pienākumu bijis ļoti viegli, jo Latvijā bija ieradies 1991. gada vasarā un redzēja tobrīd notiekošo mūsu valstij tik nozīmīgajā laikā. «28 gadi ir gandrīz puse no manas dzīves, bet šis laiks ir bijis tik aizraujošs un aktīvs. Piemēram, iepazīstinot savā starpā mazos un vidējos uzņēmumus un veidojot tiltus kultūrā. Tas ir ne tikai gods, bet arī prieks un sirds darbs, tāpēc esmu centies no sevis ieguldīt vislabāko,» saka E. Johansens. Viņš atklāj, ka darba intensitāte katru gadu atšķiras — dažreiz tās ir vien daži simti stundu gadā, citreiz jau tūkstošiem stundu.

Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs darbojas vien gadu, un tā vadītāja Ginta Petra goda konsulus iepazīstināja ar tajā notiekošo.
/Foto: Terēze Matisone/

Augstvērtīgs kultūras baudījums

Jau gandrīz 11 gadus Latviju pārstāv arī indietis Avinašs Batra (Avinash Batra), un viņš atzīst — jo vairāk šo valsti iepazīst, jo vairāk tā iedvesmo un pārsteidz.

«Šī ir mana trešā vizīte Latvijā, un esmu izbaudījis ik katru no tām,» atzīst viens no goda konsuliem Indijā. «Es ceru šo goda pienākumu turpināt, jo tas patiesi man patīk. Indijā daudz cilvēku par Latviju nezina, bet domāju, ka šajos gados viņi noteikti to iepazinuši vairāk.»

/Foto: Terēze Matisone/

Goda konsuli Sabili iepazina kā pilsētu, kas vīnu ne tikai ražo, bet arī bauda, un nogaršot vietējo ražotāju produkciju varēja arī paši. Mākslinieki Kristians Brekte un Modris Svilāns starptautiskos viesus pārsteidza ar rūgstošo un burbuļojošo Sabiles vīna audiovizuālo instalāciju, bet divas solistes to papildināja ar skaņdarbiem no vīna zemēm. Goda konsuls Indijā atzīst, ka šis bija augstvērtīgs kultūras baudījums, kādu gadoties dzirdēt reti.

/Foto: Terēze Matisone/

Kompensācija Latvijai par aizbraukšanu

Īpaši aizkustinoša viesošanās bija Agritai Mārtinsonei, kura ir viena no goda konsuliem Zviedrijā — viņa dzimusi Kandavā, agrāk strādājusi Talsos un Sabilē savulaik bijusi ļoti bieži. A. Mārtinsone atzīst, ka atgriešanās ir priecīga un aizkustinoša, tāpēc muzikālo priekšnesumu laikā bija jāvalda asaras. 

/Foto: Terēze Matisone/

«Latvijas zīmogs un katra latvieša lepnums ir pazīstams pasaulē, un es par to stāstu arī saviem studentiem Zviedrijā,» par to, ka Latvija tur savu kultūru godā, priecājas A. Mārtinsone.

«Nu jau 16 gadus esmu goda konsuls, un tā man ir iespēja runāt par Latviju. Tā ir arī nedaudz kompensācija par to, ka Latviju atstāju pirms 30 gadiem. Šobrīd mazliet varu savai valstij dot atpakaļ, aicināt zviedru uzņēmējus, pedagogus un studentus uz šejieni. Šo gadu laikā tūkstošiem studentu ir atbraukuši.

Varu teikt paldies Latvijai, ka esmu šeit dzimusi un uzaugusi un šādi varu turpināt savu saikni ar Latviju. Es ar lepnumu pildu brīvprātīgā konsula uzdevumu un nesu Latvijas vārdu. Un turpināšu to darīt.»