Nekustamie īpašumi

Mežsaimniecības uzņēmums pērk nekustamos īpašumus nacionālajos parkos un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. Tālrunis 26129919.

Lasīt vairāk

Meža un lauku īpašumi

Vietējais mežsaimniecības uzņēmums pērk visu veidu meža un lauku īpašumus – izcirtumus, jaunaudzes, augošus mežus. Augstākā cena reģionā, līdz pat 22000 EUR/ha. Interesē lielas platības.

Lasīt vairāk