Talsos blakus skeitparkam tiks uzstādīta velotrase

Talsos blakus skeitparkam tiks uzstādīta velotrase

Talsu novada domes sēdē atbalstīts lēmumprojekts «Par biedrības «For Better» dāvinājuma pieņemšanu». Biedrība «For Better» sadarbībā ar apdrošināšanas akciju sabiedrību «BTA» izteikusi vēlmi dāvināt pašvaldībai velotrasi «BTA Velozinis», ko plānots izvietot blakus esošajam skeitparkam.

Diskutējot par dāvinājuma pieņemšanu, domes sēdē izskanēja jautājums par to, vai velotrase ietilpst Vilkmuižas teritorijas attīstības koncepcijā.

Domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone skaidroja, ka attīstības plānošanas nodaļa ir konsultējusies ar speciālistiem un šo jautājumu vērtējusi kontekstā ar attīstības koncepciju.

Pieskaroties jautājumam par dokumentācijas sakārtošanu, izpilddirektores vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Arvis Lagzdiņš norādīja, ka skices paskaidrojuma raksta sagatavošanai un tehnisko materiālu sagatavo dāvinātājs, bet paskaidrojuma raksta izmaksas ir pašvaldības ziņā.

Lai precizētu jautājumus par trases precīzo atrašanās vietu, līguma nosacījumiem un dāvinājuma mērķi, deputāti sazinājās ar uzņēmuma pārstāvi Artjomu Smirnovu. Viņš skaidroja, ka kompānija «BTA» pirms dažiem gadiem tika pārdota austriešiem un tagad tā ir daļa no lielas, starptautiskas grupas, kurai ir iekšējie korporatīvās sociālās atbildības mērķi. To sasniegšanai katrā valstī noteikta summa atvēlēta ziedojumiem. Pēc jautājumu precizēšanas lēmumprojekts vienbalsīgi pieņemts.

Velotrase palīdz riteņbraucējiem apgūt pilsētvidē nepieciešamās braukšanas prasmes, attīsta līdzsvara izjūtu un ar dažādiem pilsētvides imitējošiem elementiem un velospēlēm māca par drošību uz ceļa.

Tās mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un uzlabot braukšanas prasmes drošos apstākļos. Trasi var izmantot arī sacensību un pasākumu organizēšanā. Visi šķēršļi sastāv no metāla rāmja un koka dēļiem. Metāla rāmis tiek izgatavots un cinkots, lai novērstu rūsas rašanos. Koka daļām tiek izmantoti lapegles dēļi, ņemot vērā tās izturību pret mitrumu. Velotrases šķēršļu drošību un atbilstību ir apstiprinājuši sertificēti inženieri un arhitekti. Dāvinājumā ietilpst velotrases konstrukcijas, paskaidrojuma rakstam nepieciešamā dokumentācija (ģenerālplāns, konstrukciju rasējumi, prasības segumam), konstrukciju piegāde un uzstādīšana. Velotrasi plānots uzstādīt šīs vasaras laikā.