Talsu tirgus iegūs jaunu veidolu

Talsu tirgus iegūs jaunu veidolu

Pienācis ilgi gaidītais brīdis, kad tiks uzsākti Talsu tirgus ēkas atjaunošanas darbi. Tā tehniskais stāvoklis jau ilgus gadus Talsu novada pašvaldībā ir bijis viens no aktuālākajiem problēmjautājumiem.

Laikrakstā «Talsu Vēstis» jau vairākkārt rakstīts par pašvaldības mēģinājumiem sakārtot šo objektu. Iecere uzbūvēt jaunu un labiekārtotu teritoriju radās 2015. gadā, cerot piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu. Šajā projektā bija plānots pārbūvēt tirgu, izbūvējot paviljonu un ražošanas telpas. Tirgus paviljonā bija plānots iekštelpu zonējums, lai nodrošinātu telpas mājražotājiem un mājražotāju kooperatīvam produkcijas ražošanai un šo produktu tirdzniecību. Bija plānotas arī telpas ražošanas nodrošināšanai, nodrošinot 24 jaunas darba vietas, kā arī stāvlaukuma izveide pie ēkas. Talsu novada pašvaldība šī projekta izstrādē ieguldīja 111 493 eiro, bet, tā kā darbi uz priekšu nevirzījās, 2019. gada 15. augustā domes sēdē deputāti nolēma pārtraukt Talsu tirgus pārbūves projektu.

Lai tomēr sakārtotu pilsētai tik nozīmīgo vietu, 2020. gadā «LBS — Konsultants» eksperts Imants Dreiblats veica Talsu tirgus apsekošanu, kā rezultātā tika sniegts atzinums pašvaldībai, kurā norādīts uz veicamajiem darbiem tirgus sakārtošanā. Pēc klātienes apsekošanas konstatēts, ka tirgus tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Nav konstatētas izteiktas nesošo konstrukciju deformāciju izpausmes, vairāk ir nolietojies ēkas stikla fasādes materiālu tehniskais stāvoklis.

Lai gan ēka kopumā, ņemot vērā esošo tehnisko stāvokli, ir piemērota turpmākai ekspluatācijai, eksperts norādījis uz vairākiem veicamajiem darbiem — nepieciešams nomainīt jumta seguma materiālu, atjaunot vai likvidēt dūmeņus virs jumta plaknes, sakārtot lietus ūdens novadsistēmu — renes un notekas; veikt fasādes stiklotās konstrukcijas nomaiņu uz mūsdienām atbilstošu; veikt ēkas elektroinstalācijas atjaunošanu; demontēt tirdzniecības nojumes gar ēkas fasādi; veikt ēkas iekštelpu atjaunošanas darbus atbilstoši mūsdienu tirdzniecības vietu prasībām; padomāt par ēkas lokālu siltumapgādes sistēmu. Tāpat ieteikts vērību pievērst arī apkaimei, piemēram, koku un krūmu esamībai pie ēkas pamatiem un to ieaugšanu teritorijas nožogojumā. Tas liecinot par ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāja paviršību.

Jau jūlija vidū sāksies Talsu tirgus ēkas atjaunošana, bet esošie tirgotāji savu produkciju klientiem varēs piedāvāt citās zonās. /Pārbūves projekta vizualizācija/

Pozitīvs atzinums — zaļā gaisma aizdevuma saņemšanai

Nosakot tirgus ēkas atjaunošanu par vienu no prioritārajiem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, pašvaldība saņēmusi pozitīvu atzinumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kas ļaus saņemt valsts aizdevumu tā atjaunošanai. Jau jūlija vidū sāksies Talsu tirgus ēkas atjaunošana, bet esošie tirgotāji savu produkciju klientiem piedāvās citās zonās. Jautāta par tirgus nozīmību pilsētā, ņemot vērā, ka tā ir aktuāla iepirkšanās vieta tikai kādai sabiedrības daļai, Talsu novada Attīstības plānošanas un projektu daļas vadītāja Jolanta Skujeniece pauž personīgo nostāju:

«Tirgus ir vajadzīgs! Tas dod iespēju mūsu zemniekiem, mājražotājiem un ikvienam, kas ražo savu produkciju, realizēt to. Tāpat jāmin, ka tā arī ir iespēja tirgot produkciju, kas ir īpaša un raksturīga tieši Talsu novadam un apkaimei. Tā kādam ir iespēja tirgot veselīgu pārtiku, bet kādam — iespēja to iegādāties.

Tas arī pierāda faktu, ka ir cilvēki, kuriem tirgus ir būtisks, un tieši tur tiek meklēti dažādi risinājumi. Tirgus vajadzība un piepildījums ir atkarīgs no tā, kādā stāvoklī tas ir. Gan pati tirgus darba organizācija, gan pati vide. Un tirgu, manuprāt, varētu padarīt aktīvāku, nekā tas ir tagad,» pauž J. Skujeniece.

Tirgū gaidāmas organizatoriskās izmaiņas

No 15. jūlija Talsu tirgū gaidāmas organizatoriskas izmaiņas, būvdarbu dēļ mainīsies tirdzniecības zonas. Daļa no tām atradīsies tirgus ēkas priekšpusē, kā arī tiks izvietotas pie tirgus esošajā stāvlaukuma zonā. Tirgus apmeklētāji aicināti transporta līdzekļus novietot Ezera laukuma stāvlaukumā vai izmantot citas pilsētā izveidotās stāvvietas.

Talsu novada Attīstības plānošanas un projektu daļas vadītāja sarunā akcentē, ka šobrīd iesāksies tieši tirgus ēkas atjaunošana pilnā apjomā, bet teritorijas labiekārtošana ir nākotnes jautājums. Pēc tirgus ēkas atjaunošanas vajadzēs izstrādāt tirgus teritorijas sakārtošanai nepieciešamo dokumentāciju, lai tirgus un tā apkārtne būtu sakārtota kompleksi.

«Es negribētu izcelt kāda atsevišķa ieguldījuma apmērus, ja tiek jautāts, kas veido vislielākās izmaksas. Finanses nepieciešamas gan jumtam, gan fasādei, gan iekštelpām. Tas ir kompleksi skatāms jautājums, jo nevaram kaut ko izdarīt un kaut ko ne. Ēka jāsaved kārtībā kopumā,» komentē Jolanta Skujeniece.

Būvdarbu laikā atjaunos Talsu tirgus ēku un ar to saistīto infrastruktūru, arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Talsu tirgus ēkas vizuālais izskats būtiski nemainīsies — tiks atjaunots jumta segums, fasāde administratīvajā daļā un tirgus paviljonā, inženiertīkli un iekštelpas.

Tāpat Jolanta Skujeniece atklāj, ka inflācija šī tirgus ēkas atjaunošanas izmaksas pārsteidzošā kārtā būtiski nav ietekmējusi.

«Līdz šim iepirkums nav pārsteidzis inflācijas sakarā. Ja runājam par tirgus ēkas atjaunošanu, tad iepirkuma tāme ir ļoti tuvu kontroltāmei, kas, protams, priecē,» tā J. Skujeniece.

Kā vēsta Talsu novada pašvaldības oficiālā informācija, būvdarbus veiks SIA «Telms» un kopējā plānotā investīciju projekta summa ir 715 959,42 eiro. Darbu izpildes termiņš ir seši mēneši pēc būvobjekta nodošanas būvniekam.