4 elementi, kas spēj pievērst vajadzīgo uzmanību darba sludinājumam

4 elementi, kas spēj pievērst vajadzīgo uzmanību darba sludinājumam

 

Mūsdienās trūkst augsti kvalificētu un arī labi motivētu darbinieku, un tie vienmēr ir ļoti vajadzīgi daudzos uzņēmumos. Ne tikai darbiniekiem ir jādomā pie CV sastādīšanas, bet arī potenciālajam darba devējam ir pārdomāti jāsastāda darba sludinājumi, lai varētu pievērst vēlamo speciālistu uzmanību. Ideālajam darba sludinājumam šodien vairs nepietiek tikai ar skaidri norādītiem darba pienākumiem vai saņemamo atalgojumu, jo darbiniekiem tikpat nozīmīga ir arī uzņēmuma vide, pārstāvētās vērtības un komunikācijas stils.

Personalizēts teksts ideālajam kandidātam

Lai Jūsu darba sludinājumi pievērstu nepieciešamās kvalifikācijas un arī motivētus darba ņēmējus, sludinājuma teksts ir jāveido pēc iespējas atbilstošāks šāda speciālista prasībām un viņa lietotajai valodas izteiksmes formai, mazinot teksta bezpersoniskumu.

Uzņēmuma korporatīvā kultūra kā daļa no darba piedāvājuma

Patīkama vide darbinieku kolektīvā, elastīgs darba laiks vai citas personalizētas privilēģijas, kas atvieglo darbinieka ikdienas rutīnu vai karjeras izaugsmi, ir būtiski uzmanību pievērsoši aspekti. Tādēļ tas viss vakances sludinājumā ir ne tikai jāpiemin, bet arī jāizceļ.

Viegli uztverams un lasāms teksts

Tāpat kā darba kandidātu CV tiek augstu vērtēta pārskatāma un skaidra struktūra, arī darba sludinājumam ir jābūt koncentrētam, skaidri formulētam un saistošam, ko ir iespējams panākt ar viegli saprotamu un nesamākslotu teksta valodu.

Visbiežāk darba meklētāji teksta lasīšanai izmanto vien pāris sekundes, lai pārliecinātos, vai vakance viņus interesē, un tikai tad to pārlasa otrreiz vai izlasa līdz galam. Nozarei neatbilstoši termini, klišejiski vai neliterārās sarunvalodas izteicieni padarīs sludinājumu grūti lasāmu un mazāk saistošu nopietniem kandidātiem.

Grafiskas infografikas izmantošana

Pareizi pielietoti vizuāli attēli un infografika var ne tikai papildināt un atvieglot teksta uztveri, bet arī pievērst uzmanību. Turklāt, tajā izmantotās krāsas un sižets var labāk nekā vārdi nodot vēlamo vēstījumu par uzņēmuma vērtībām un tajā valdošajām idejām.

Īpaši labi infografika noder darba sludinājumos, kas tiek ievietoti uzņēmuma sociālajos kontos, taču to izmantošanai ir jābūt pārdomātai, konsekventai un atbilstošai uzņēmuma grafiskajai identitātei. Neatbilstoši grafiskie materiāli var tieši pretēji radīt apjukumu un novērst uzmanību no darba sludinājuma mērķa.