Lai abonētu e-avīzi, nepieciešama reģistrācija/autorizēšanās

JAUNUMS

Tagad pieejama arī “Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.