Aicina pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

Aicina pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

 

Talsu novada Sociālais dienests aicina līdz 30. septembrim iesniegt iesniegumus un pirkuma apliecinošus dokumentus par izglītības procesam nepieciešamo preču iegādi pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei.

Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām. Atsevišķos gadījumos pabalstu piešķir arī bērniem ar invaliditāti un ar funkcionāliem traucējumiem. Pabalsta apmērs: 50 eiro vienam bērnam; ja izglītojamais netiek pārcelts nākamajā klasē, to piešķir 50% apmērā.

«Pabalstu piešķir mājsaimniecībām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu un dzīvo Talsu novada administratīvajā teritorijā, kuru bērni uzsāk vai turpina apgūt obligāto izglītību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Talsu novada administratīvās teritorijas izglītības iestādēs,» uzsver Talsu novada Sociālais dienests.