Aktualizēts Talsu novada pašvaldības stipendiju specialitāšu klāsts

Aktualizēts Talsu novada pašvaldības stipendiju specialitāšu klāsts

Talsu novada pašvaldības sniegto iespēju — stipendiju mācību procesa nodrošināšanai — līdz šim izmantojuši 19 studenti, kuri apgūst kādu no ārstniecības vai pedagoga specialitātēm. Maija beigās Talsu novada domes sēdē apstiprināts Talsu novada pašvaldības stipendiju aktualizēto specialitāšu klāsts, vēlreiz izvērtējot atbalstāmās programmas.

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks izglītības, sociālajos un veselības jautājumos Dainis Karols atklāj, ka saistošie noteikumi, kas paredz piešķirt stipendijas, tika pieņemti 2015. gada 29. janvārī. No jauna tie apstiprināti pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā.

Noteikumi paredz atbalstīt vajadzīgās prioritārās specialitātes izglītībā un ārstniecībā — to mērķis ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un veselības aprūpi, piesaistot kvalificētus speciālistus un ilgtermiņā sniedzot nepieciešamos pakalpojumus.

Šo gadu laikā, izvērtējot iesniegtos dokumentus atbilstoši nolikumam, stipendiju saņēmuši 19 stipendiāti. Runājot par atsaucību, D. Karols skaidro, ka pēdējos gados tā ir augusi. Izskatot iesniegumus un piešķirot stipendiju, komisija vadās pēc nolikuma, līdz ar to ne vienmēr visi kandidāti stipendiju var saņemt, bet kopumā šī iespēja ir novērtēta. Par to atzinīgi izsakās gan pašvaldības iestādes, gan sadarbības partneri un topošie speciālisti.

«Mēs apzināmies, ka dzīves līkloči jaunos speciālistus var aizvest dažādos virzienos, taču stipendijas saņemšana un nodrošināšana ar darba vietu sniedz abpusēju drošības sajūtu. No pašvaldības puses tiek piesaistīti jauni un vajadzīgi speciālisti, kuri iegūtās zināšanas sniedz mūsu cilvēkiem praktiskā veidā,» uzsver Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks izglītības, sociālajos un veselības jautājumos Dainis Karols.
/Foto: Dainis Kārkluvalks/

Piecus gadus, kas stipendiju saņēmējiem pēc studiju beigšanas jānostrādā Talsu novadā, D. Karols vērtē kā pietiekamu laika periodu, lai attiecīgo speciālistu Talsu novadam piesaistītu, bet tai pašā laikā, lai šis termiņš nebūtu pārāk ilgs.

«Šis laika periods brīdī, kad Talsu novada pašvaldība uzsāka atbalsta sniegšanu, piešķirot stipendijas topošajiem speciālistiem, tika izvēlēts kā optimālais.

Mēs apzināmies, ka dzīves līkloči jaunos speciālistus var aizvest dažādos virzienos, taču stipendijas saņemšana un nodrošināšana ar darba vietu sniedz abpusēju drošības sajūtu. No pašvaldības puses tiek piesaistīti jauni un vajadzīgi speciālisti, kuri iegūtās zināšanas sniedz mūsu cilvēkiem praktiskā veidā,» uzsver D. Karols. Prognozēt to, cik liela daļa no stipendiju saņēmējiem izvēlēsies palikt Talsu novadā arī pēc šī termiņa beigām, viņaprāt, prognozēt ir grūti.

Ņemot vērā nepieciešamo speciālistu sarakstu, kas nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veicinātu ārstu piesaisti darbam SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiālē, apstiprināts specialitāšu saraksts prioritārā secībā: anesteziologs-reanimatologs, ķirurgs, internists, neirologs, pediatrs, nefrologs, traumatologs, radiologs-diagnosts, neatliekamās medicīnas ārsts, laboratorijas ārsts, ginekologs, dzemdību speciālists, endokrinologs, gastroenterologs/endoskopists, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts, ambulatorā dienesta ārsta palīgs, fizioterapeits, ergoterapeits, zobārsts.

Arī Izglītības pārvalde, izvērtējot izglītības iestāžu sniegto informāciju par nākamajos gados nepieciešamajiem speciālistiem izglītības iestādēs, apkopojusi nepieciešamo speciālistu izglītības jomā sarakstu prioritārā kārtībā: psihologs (ar tiesībām strādāt izglītības iestādē); dizaina un tehnoloģiju, fizikas, matemātikas, ķīmijas, programmēšanas/informātikas skolotājs/pedagogs, logopēds vai skolotājs logopēds, svešvalodu, klavierspēles, sākumizglītības, bioloģijas, sitaminstrumentu spēles, sporta vai veselības mācības, mūzikas teorijas, vokālās mūzikas skolotājs/pedagogs, speciālās izglītības skolotājs, mūzikas, pirmsskolas, latviešu valodas, sociālo zinību, vēstures, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, ģitārspēles, saksofona vai klarnetes skolotājs/pedagogs.

Studenta stipendija tiek piešķirta Talsu novadā deklarētam studentam Latvijas valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas iegūšanai.

Savukārt ārstniecības speciālista stipendija tiek piešķirta studentam (sākot ar 4. kursu), kurš apgūst Latvijas valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā, vai ārstam-rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar Latvijas valsts akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā. Šogad pietiekšanās stipendijām paredzēta no 1. līdz 20. septembrim — Talsu novada pašvaldības budžetā tam atvēlēti 66 000 eiro.

Alise Ralle, apgūst 2. līmeņa profesionālo studiju programmu «Rezidentūra medicīnā»:

«Tā kā medicīnas studiju laikā man piedzima bērniņš, izvēloties konkrēto specialitāti, pirmkārt, ņēmu vērā to, ka darbs ģimenes ārsta specialitātē ir ar darba laiku, kuru nosaka pats ārsts, negribēju dežūras slimnīcā… Otrkārt, gribēju zināt, kas ar pacientu notiek pēc tam, kad viņš dodas mājās no slimnīcas. Tad arī sāku skatīties ģimenes medicīnas virzienā. Viens no nozīmīgiem faktoriem ir arī tas, ka ģimenes ārstam ir iespēja strādāt gan ar pieaugušajiem, gan bērniem.

Mācību process šobrīd rezidentūrā šķiet pārdomāts un kvalitatīvs —

pirmo pusotru gadu tiek izieti cikli pie citu specialitāšu ārstiem, gūstot ieskatu dažādās specialitātēs, ar kurām nākas saskarties kā ģimenes ārstam. Pēc tam pusotrs gads tiek pavadīts ģimenes ārsta praksē kopā ar pieredzējušu ģimenes ārstu, kas sniedz plašu ieskatu tajā, cik daudz pienākumu patiesībā ir ģimenes ārstam. Tāpat ir iespēja izmēģināt strādāt patstāvīgi, saprotot, cik daudz zināšanu jau apgūts un cik daudz vēl nepieciešams iemācīties.

Par Talsu novada piešķirtajām stipendijām zināju jau medicīnas studiju laikā, bet, tā kā tajā laikā vēl apsvēru iespēju strādāt Rīgā, studiju laikā šo iespēju neizmantoju.

Stipendijai nolēmu pieteikties, kad izlēmu, ka ģimenes ārsta praksi pēc rezidentūras pabeigšanas vēlēšos atvērt reģionā, ne Rīgā.

Saņēmu uzaicinājumu no ģimenes ārstes Dundagā, pieņēmu šo piedāvājumu un nolēmu pieteikties stipendijai.

Tā kā pavasarī bija jāuzsāk darbs ģimenes ārsta praksē Dundagā, bet studiju dēļ ar ģimeni līdz rudenim dzīvosim Rīgā, stipendija ir liels atbalsts, lai nodrošinātu ceļa izdevumus. Šobrīd, kad konferences atsāk notikt klātienē, stipendija noderēs, lai dotos uz kādu nozīmīgu konferenci papildināt zināšanas. Pirms pieteikšanās stipendijai ar ģimeni nopietni izvērtējām pārvākšanās iespējas un dzīvošanu ārpus Rīgas, tāpēc, jau piesakoties stipendijai, bija skaidrs, ka Talsu novadā strādāšu turpmākos piecus gadus un noteikti arī pēc tam, jo ar Dr. Guntu Skujiņu Dundagā esam vienojušās par to, ka pēc rezidentūras pabeigšanas turpināšu dakteres iesākto un atvēršu ģimenes ārsta praksi Dundagā.»

Kristers Ansons, apgūst profesionālo bakalaura studiju programmu «Sporta zinātne» sporta skolotāja kvalifikāciju:

«Izvēlējos mācīties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, jo pats ikdienā nodarbojos ar sportu. Vēlējos pilnveidot savas zināšanas, iegūt trenera kvalifikāciju un papildus apgūt skolotāja profesiju, lai palielinātu karjeras iespējas. Mācību process norit raiti — skola palīdz sportistiem, pagarinot termiņus un sniedzot alternatīvus risinājumus ilgstošas prombūtnes gadījumā.

Attālinātajā režīmā bija daudz vieglāk apvienot sportu ar mācībām… Atgriežoties klātienē, lielāka uzmanība jāpievērš laika plānošanai.

Par iespēju saņemt stipendiju uzzināju no vecākiem. Sapratu, ka tas man ir aktuāli, tētis sazinājās ar Talsu novada domi, un cerējām uz pozitīvu atbildi. Finansiālais atbalsts ir bijis ļoti noderīgs — tikai ar sportu vien ne vienmēr izdodas nodrošināt stabilus ienākumus. Stipendija ir palīdzējusi nosegt gan transporta izmaksas, gan apmaksāt papildu literatūru. Nosacījumi par darbu Talsos mani nesatrauc — man padomā ir pāris idejas. Kur aizvedīs profesionālais velosports, laiks rādīs…»