Apstiprināti jauni pārvalžu vadītāji Dundagai, Rojai un Ģibuļiem

Apstiprināti jauni pārvalžu vadītāji Dundagai, Rojai un Ģibuļiem

Pēdējā Talsu novada domes sēde sākās ar teju trīs stundu garu slēgto daļu, kurā izvērtēja pārvalžu vadītāju amatu kandidātus uz vakantajām amatu vietām. Ja ierasti deputātu balsojumam par iecelšanu amatā virza vienu atbilstošāko pretendentu, tad šoreiz deputātiem vērtēšanai nodoti visi nolikumam atbilstošie pieteikumi.

Sēdes sākumā Talsu novada pašvaldības izpilddirektore Ieva Krēķe norādīja, ka kandidātu vērtēšanas komisija savu darbu beidza un dokumentus iesniedza 15. martā.

«Pēc iepazīšanās ar dokumentiem secināju, ka pieteikušies kandidāti, kuri jau vairākkārt pieteikušies. Mainoties komisijas sastāvam, rezultāts palicis nemainīgs,» skaidroja I. Krēķe. Paralēli pretendentu izvērtēšanai, Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens gan mutiski, gan rakstiski pieprasījis viņu iekļaut komisijas sastāvā. Viņš uzsvēra, ka, vērtējot iepriekšējās kandidātu atlases, radies priekštats, ka komisijai nepieciešama palīdzība. Savukārt I. Krēķe, kura norādīja, ka komisijas sastāvā ir kompetenti speciālisti, skaidroja: «Lai novērstu jebkādas domstarpības un spekulācijas, pieņemu lēmumu nodot visu kandidātu dokumentus domes priekšsēdētājai tālākai rīcībai. Lai šādas situācijas neatkārtotos, domei būtu jāpieņem lēmums, pēc kādiem principiem un kritērijiem tālāk konkursi tiks organizēti.»

Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatam tika virzīta viena kandidatūra — Elita Bonfelde. Balsojumā piedaloties 15 deputātiem, kandidatūra vienbalsīgi noraidīta. Rojas pagasta pārvaldes vadītāja amatam tika izvirzīti trīs kandidāti — Santa Krūmiņa, Inese Skapste, Elita Bonfelde. Amatā ar deviņām balsīm «par» un sešām «pret» iecelta Santa Krūmiņa.

Dundagas pagasta pārvaldnieka amatam izvirzīti bija Janita Vanda Valtere, Andris Kojro, Evita Bonfelde. Ar 13 balsīm «par» un divām «pret» amatā apstiprināts Andris Kojro. Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja amatā ar 12 balsīm «par» un trim «pret» iecelta Baiba Barone-Vanaga. Uz amatu kandidēja arī Elita Bonfelde.