Talsos ar nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu atbalsta ukraiņu uzņemšanu

Talsos ar nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu atbalsta ukraiņu uzņemšanu

Lai atbalstītu Talsu novada iedzīvotājus, kuri uzņēmušies rūpes, sniedzot patvērumu un darba iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem, Talsu novada dome pieņēmusi lēmumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus. Noteiktie nodokļa atvieglojumi attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām.

Atgādinām, ka 5. martā stājās spēkā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, lai atbalstītu Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ.

Talsu novada dome izdarot grozījumus saistošajos noteikumos «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā», ir samazinājusi NĪN apmēru par 90% ēkām, kurās tiek izmitināts viens vai vairāki Ukrainas civiliedzīvotāji.

Līdztekus paredzēts piešķirt NĪN atvieglojumu personām par ēkām vai to daļu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ja persona atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1. panta izpratnē nodarbina ne mazāk kā vienu Ukrainas civiliedzīvotāju — 25% apmērā no nodokļu summas; ne mazāk kā desmit Ukrainas civiliedzīvotāju — 50% no nodokļu summas; ne mazāk kā 15 Ukrainas civiliedzīvotāju — 70% no nodokļu summas. Minēto atbalstu piešķirs, pamatojoties uz personas iesniegumu.

Aicina pieteikties atbalstam

Talsu novada domes Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja Inga Romaško «Talsu Vēstīm» pastāstīja, ka līdz 10. maijam novada domē vēl nebija saņemts neviens šāda veida iesniegums. Viņa uzsvēra, ka šāds NĪN atvieglojums ir ļoti būtisks, ja ņemam vērā arī to, ka nosacījumi šādiem atvieglojumiem ir ļoti viegli izpildāmi. Inga Romaško gan piebilst, ka šie atvieglojumi tiek piešķirti tikai par ēkām, kurās tiek nodarbināti vai izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Nodokļu summas un piemērojamās atlaides ir tiešā veidā atkarīgas no būvju kadastrālās vērtības, kas dažādās novada vietās var būtiski atšķirties.

Ar ko izskaidrojama īpašnieku zemā aktivitāte? Gan novada informatīvajā izdevumā, gan sociālajos tīklos šī informācija iedzīvotājiem ir plaši pieejama. «To pagaidām ir grūti izskaidrot. Galvenais ir atcerēties, ka, iesniedzot iesniegumu, piemēram, šomēnes, atvieglojumi būs spēkā, tikai sākot ar nākamo mēnesi, un ilgs līdz gada beigām. Uz šiem atvieglojumiem ir tiesīgs pretendēt tikai būves īpašnieks,» skaidro Inga Romaško.

Patvērušies Talsos un meklē darbu

Tikmēr daļa bēgļu cenšas arī svešatnē atrast sev nodarbošanos un labprāt pieņem mūspuses uzņēmēju darba piedāvājumus. «No cirvja zupu izvārīs!» — ar šādiem vārdiem kafejnīcas «Pannas» īpašniece Evita Afoņina raksturo savu virtuves darbinieci Gaļinu, kura uzņēmumā čakli rosās jau kopš marta vidus. Evita uzskata, ka kafejnīcai ir ļoti paveicies ar tik zinošu un patīkamu darbinieku, un labprāt paturētu viņu pēc iespējas ilgāk. Taču Gaļina ilgojas pēc dzimtenes, ģimenes un tuvākajā laikā dosies atpakaļ uz savām mājām.

«Arī mums ir ko mācīties no viņas. Gaļina iepriekš strādājusi līdzīgā jomā Ukrainā un labprāt dalās savās zināšanās, gatavojot arī ukraiņu nacionālos ēdienus. Piemēram, tik vienkāršs ēdiens kā pankūkas, bet viņas gatavotās ir daudz garšīgākas. Viņai kaut kā viss sanāk,» stāsta Evita.

Runājot par NĪN atvieglojumiem, uzņēmēja atzinīgi novērtēja viegli izpildāmos noteikumus, jo līdzšinējie noteikumi NĪN atvieglojumu saņemšanai esot grūtāk izpildāmi.

Teju divsimt cilvēku un trīs mājdzīvnieki

Pēc Talsu novada pašvaldības policijas apkopotajiem datiem, līdz 10. maijam Talsu novadā ieradušies 179 Ukrainas valstspiederīgie. Vairums no tiem, protams, ir sievietes (72), kā arī reģistrēti trīs mājdzīvnieki. Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Iveta Neivarte gan atzina, ka vienotās datubāzes reģistra dati mainās katru dienu, jo, piemēram, daļa bēgļu dodas tālāk uz citām valstīm vai arī reģistrējas Talsu novadā, bet faktiski dzīvo citā novadā.