Ar projekta atbalstu portāls Retalsi.lv uzlabo savu tehnisko bāzi

Ar projekta atbalstu portāls Retalsi.lv uzlabo savu tehnisko bāzi

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis portāla Retalsi.lv veidotāju – SIA „SILK MILK Media” – projektu „Pamatlīdzekļu iegāde portāla Retalsi.lv darbības nodrošināšanai”. Tajā iegādāti vairāki datori, kas palīdzēs ikdienas darbu veikt ērtāk un ātrāk.

Portāls tiek veidots sadarbībā ar SIA „TV9 Pakalni”, un radošās komandas ideja ir nostiprināt un pilnveidot mājas lapu kā interesantu un daudzpusīgu mediju, lai tas kļūtu par platformu jauniem satura projektiem.

Uzņēmums plāno strādāt pie interneta medija veidošanas, regulāra, kvalitatīva, objektīva, daudzveidīga teksta, foto/video, audio satura radīšanas par Talsu novadu, reklāmas platformas radīšanas un piedāvājuma uzņēmējiem palīdzēt ar preses relīžu veidošanu un sociālo mediju administrēšanu.

Uzņēmums 2021.gadā iesniedza projektu Talsu novada pašvaldības projektu konkursā “Dari Talsu novadam”, kurā ieguva līdzfinansējumu portāla Retalsi.lv izveidei. Bet Lauku atbalsta dienesta atbalstītais projekts ļāvis nodrošināt darbiniekus ar materiāli tehnisko bāzi – diviem portatīvajiem, diviem stacionārajiem datoriem un tīklu disku masīvu.