Arī Rojas vidusskolai ir ar ko lepoties

Arī Rojas vidusskolai ir ar ko lepoties

Aizritējis izaicinājumiem bagātais 2021./2022. mācību gads. Tas paliks atmiņā ar hibrīdstundām, lielu saslimstību, nedēļām ilgu karantīnu, attālinātājām mācībām. Taču Rojas vidusskolas skolēni un skolotāji ir veiksmīgi tikuši galā ar šiem sarežģījumiem un 31. maijā pulcējās uz mācību gada noslēguma pasākumu.

Tajā tika izteiktas pateicības un ar dāvanām sveikti skolēni, kuri aizvadītajā darba cēlienā piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās un konkursos. Rojas vidusskola lepojas ar izglītojamiem, kuri skolas vārdu ierakstījuši valsts līmenī. Tie ir 10. klases skolēni Mārtiņš Vīksne, Dāvids Liepa un Vairis Trūbiņš. Mārtiņš šogad uzrādījis lielisku sniegumu, jo uzaicināts uz trīs valsts olimpiādēm: bioloģijā, ģeogrāfijā un vēsturē, kur ieguvis arī atzinību. Ar augstiem rezultātiem puisis darbojies jauno ģeogrāfu skolā. Mārtiņš Vīksne ir arī Rojas vidusskolas nominācijas «Gada skolēns» saņēmējs.

Rojas vidusskolas pateicības tika pasniegtas 20 skolotājiem un 74 skolēniem, kuri piedalījušies Talsu novada matemātikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, krievu valodas, fizikas un vēstures olimpiādēs.

Skolēni iesaistījušies deviņos konkursos gan individuāli, gan komandās. Īpašs prieks par vidusskolēnu komandas iegūto 3. vietu Latvijas Jūras administrācijas organizētajā konkursā «Enkurs» un 10. klases skolēnu 3. vietu ZZ čempionātā.

Sporta sacensībās mūsu skolu pārstāvējuši 28 skolēni, par kuru sasniegumiem paldies sporta skolotājiem Evai Fricbergai, Robertam Kreicbergam, Rudītei Bārdiņai un Jānim Volajam.

Kā katru gadu tika sveikti skolēni ar augstāko vidējo vērtējumu jeb skolas «Top 10». Šoreiz tie bija Līna Jaunozola, Patrīcija Kleinberga, Eva Šulce, Mārtiņš Vīksne, Dāvids Liepa, Paula Feldmane, Elza Sprince, Elizabete Grundmane, Keita Nikola Kučinska, Elza Luīze Bertholde. Šo skolēnu vidējie vērtējumi ir virs 9 ballēm.