Atbalsts augusta vētrā cietušajiem

Atbalsts augusta vētrā cietušajiem

Talsu novada domes deputāti 28. septembra domes sēdē apstiprināja pašvaldības atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību 7. augusta vētras seku likvidācijai dzīvojamajām mājām. Tiem, kuri vēl to nav paspējuši izdarīt, tas jāpaveic līdz 10. oktobrim.

7. augustā, kad daudzviet Latvijā plosījās vētra ar ekstremāli stiprām lietusgāzēm, vēja brāzmām un lielgraudu krusu, postījumi tika nodarīti arī Talsu novadā, jo īpaši — Laidzes, Lubes un Vandzenes pagastā. Talsu novada pašvaldība apkopojusi informāciju par vētras laikā bojātajiem īpašumiem: tādu ir ap 25, no tiem 22 — dzīvojamās mājas. Lielākajai daļai īpašumu bojāti jumtu segumi, citviet postījumi jau ir novērsti pilnībā, citviet — daļēji vai rasts pagaidu risinājums.

Atbalsts ārkārtas situācijas seku likvidēšanai piešķirams gan pašvaldību īpašumā esošajiem infrastruktūras objektiem, gan dzīvojamo māju atjaunošanai, kuras attiecīgā vētra ir skārusi.

Jāpiesakās līdz 10. oktobrim

Uz pašvaldības atbalstu ne vēlāk kā līdz šī gada 10. oktobrim aicināti pretendēt individuālo dzīvojamo māju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, paredzot vienreizēju atbalstu līdz 3000 eiro, nepārsniedzot 20 eiro par kvadrātmetru atjaunojamās platības. Tāpat tam var pieteikties arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji vai pilnvarotās personas, paredzot vienreizēju atbalstu, kas nepārsniedz 20 eiro par kvadrātmetru atjaunojamās platības.

Atbalsts, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi, tiks piešķirts gadījumos, ja bojāts dzīvojamās mājas jumts vai logi, un to varēs izmantot gan pagaidu risinājuma ieviešanai, gan iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai. Publisko finansējumu nedrīkstēs ieguldīt zaudējumu novēršanā, ko radījuši, piemēram, vētras laikā nolauztie koki.

Lai pretendētu uz atbalstu, vētrā cietušajiem dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri vēl par zaudējumiem nav informējuši pašvaldību, līdz 10. oktobrim jāiesniedz iesniegums pašvaldībā. Tā atbilstību atbalsta saņemšanai izvērtēs Talsu novada pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija.

Visiem vienāds pabalsts

Deputāts Dainis Karols minēja situāciju par kādu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras iemītnieki sapratuši, ka viņiem, lai likvidētu sekas radītos postījumus, daļa finansējuma tiks nosegts no viņu mājas uzkrājumiem un pārējā daļa — kā atbalsts no pašvaldības, savukārt citām mājām, kurām šādu uzkrājumu nav, — viss no pašvaldības. Pirmās mājas iemītnieki uzskata, ka tas ir negodīgi. Kā izrādās, tā gan nav taisnība — maksimālo atbalstu par vētras radītajiem postījumiem daudzdzīvokļu mājām par kvadrātmetru visi saņems vienādi. Pieminētā māja vienkārši ir labākā situācijā, jo pārējo daļu, kas nepieciešams remontdarbiem, varēs nosegt no saviem iekrājumiem. Jo tām mājām, kurām iekrājumu nav, papildu nepieciešamo finansējumu nāksies rast citviet, piemēram, ņemot aizņēmumu. Saņemti septiņi pieteikumi no daudzdzīvokļu mājām, bet uzkrājumi esot tikai vienai.

Izsakot viedokli par to, kā līdz šim Talsu novada pašvaldībā norisinājies process saistībā ar atbalsta sniegšanu vētrā cietušajiem, D. Karols piesauca Tukuma novada pašvaldības reakciju un rīcību pēc vētras, kas bijusi tūlītēja:

«Bet Talsu novada iedzīvotājiem jāgaida divi mēneši! Nākamreiz nevajadzētu gaidīt tik ilgi, lai reaģētu! Lai iedzīvotājs, kurš cietis, varētu saņemt palīdzību savlaicīgi. Vētras noteikti būs arī nākotnē, tāpēc aicinātu tam pievērsties nopietnāk!»

Uz šo deputāta sacīto domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa pateicās par padomu, solīja to ņemt vērā un saukt deputātu talkā palīdzēt, kad radīsies vēl šāda vajadzība.