Lauku atbalsta dienests Talsos atvērts un gatavs palīdzēt

Lauku atbalsta dienests Talsos atvērts un gatavs palīdzēt

Pašlaik norit iesniegumu iesniegšana par platību maksājumiem Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsta dienestā. 2022. gads ir pēdējais, kad joprojām spēkā ir līdzšinējās prasības un nosacījumi platību maksājumu jautājumā, līdz pārejai uz jauno plānošanas periodu.

Platību maksājumi ir ikgadējs finansiāls atbalsts lauksaimniekiem un meža zemju īpašniekiem. Ikviena fiziska vai juridiska persona ir tiesīga pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, kuru var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai meža zemes katru apsaimniekoto hektāru. Tiesību akti pretendentam uzliek pienākumus, kā arī nosaka atbildības uzņemšanos par Lauku atbalsta dienestam (LAD) sniegtās informācijas patiesumu — maksājumus var saņemt tikai tad, ja lauksaimnieks izpilda visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, un galvenais no tiem ir, ka zeme ir apsaimniekota un kopta.
Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Ieva Leja pastāsta, ka klienti tiek pieņemti klātienē un pašreiz nav nekādu ierobežojumu. Bez iepriekšēja pieraksta jebkuram ir iespēja ierasties Lauku atbalsta dienestā un iesniegt iesniegumu par platību maksājumiem, un darbinieki palīdzēs un apkalpos ikvienu, kuram nepieciešama palīdzība. Pieteikties platību maksājumiem var arī attālināti, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kas nodrošina dažādas priekšrocības. Piemēram, sistēmā iespējams sekot līdzi iesnieguma administrēšanas gaitai un izmaiņām, tāpat, ja nepieciešams, elektroniskajā pieteikumā daudz ērtāk veikt labojumus un papildinājumus.

Maksājumus var saņemt tikai tad, ja lauksaimnieks izpilda visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, un galvenais no tiem ir, ka zeme ir apsaimniekota un kopta.

«Mēs izmantojam iespēju arī apkalpot telefoniski. Iestādē ir telefoni ar ieraksta funkciju, un klientiem, kuriem kādu apstākļu dēļ nav iespējas šo iesniegumu iesniegt klātienē, mēs piedāvājam to izdarīt mutvārdu formā. Klientu apkalpošanas tālrunis ir 67095000. Zvanām un uzrunājam arī konkrēti tos zemniekus un lauksaimniekus, kuriem palīdzība bija vajadzīga jau iepriekšējos gados,» informē I. Leja un piebilst, ka liela daļa lauksaimnieku rūpīgi ievēro apsaimniekošanas nosacījumu — izpilda tos un saņem atbalstu, bet tomēr ir arī gadījumi, kad kādas konkrētas prasības netiek ievērotas. «Tad ir atbalsta apjoma samazinājums, bet, ja situācija ir pavisam kritiska, tad gadās, ka atbalsts jāatsaka… Par katru zemes vienību, kas tiek pieteikta atbalstam, tāpat arī par katru kultūru ir savas prasības, kuras ir jāievēro, lai saņemtu atbalsta maksājumu. Šīs prasības šogad nav mainītas un ir tieši tādas pašas, kādas bijušas iepriekšējos gados. Bet prasības katram lauksaimniekam sanāk atšķirīgas, ja atšķiras kultūras, ko tie audzē. Nākamajā gadā nosacījumi mainīsies. Šobrīd gan nav zināms, kādi tie būs, jo pašlaik notiek saskaņošanas darbi Eiropas Komisijā. Uz vasaras otro pusi, visdrīzāk, informācija jau būs, un tā tiks darīta zināma plašāk,» turpina Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja.

«Mēs izmantojam iespēju arī apkalpot telefoniski. Iestādē ir telefoni ar ieraksta funkciju, un klientiem, kuriem kādu apstākļu dēļ nav iespējas šo iesniegumu iesniegt klātienē, mēs piedāvājam to izdarīt mutvārdu formā. Klientu apkalpošanas tālrunis ir 67095000»

Ieva leja


Darba laiks Lauku atbalsta dienestā ir no 8.30 līdz 17.00, izņemot pirmdienās, kad darbinieki klientus pieņem no 8.30 līdz 18.00, un piektdienās, kad iestāde darbojas no 8.30 līdz 16.00. Iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 23. maijam, to ieskaitot, taču, sākot no 24. maija līdz 15. jūnijam, iesniegumus par platību maksājumiem drīkst iesniegt, bet par katru nokavēto darbadienu ir 1% atbalsta samazinājums.