Ukrainietes vēstījums kļūst par ierosmi mākslas objektam «Kliedziens»

Ukrainietes vēstījums kļūst par ierosmi mākslas objektam «Kliedziens»

Pedvāles Mākslas parka teritorijā tēlnieks Ojārs Feldbergs radījis jaunu vides mākslas objektu — «Kliedziens».

Tam ideja gūta mūsu šī brīža dzīves skumjajās aktualitātēs: vispirms sadzirdēts kādas ukrainietes vēstījums televīzijā — es varētu kliegt uz visu pasauli! — tad, iespējams, Ojāra Feldberga paša sakņu atgādinājums (viņa vecmāmiņa ir ukrainiete), un tad jau stāsti bija radījuši ideju par kliedzošiem laukakmeņiem sapostītā zemē — vienkārši un saprotami. Tieši tā to nolasīja arī bariņš ukraiņu bēgļu, kas dzīvo pašlaik Talsos un bija ieradušies uz objekta atklāšanas pasākumu Pedvālē. Ukraiņu sievietes labprāt tulkoja ansambļa «Stiprās sievas» dziedātās četras ukraiņu dziesmas, kuras rituāla laikā skanēja ap izveidoto akmens šķembu apli. Ukraiņu tautas dziesmas šīs dienas minorajā noskaņā ir tik līdzīgas mūsējām — par karā aizvadīto brāli (bāleliņu), par izraudātajām asarām, par izšuvumu rakstiem, ko mājās palikušās līgavas un mātes izšuj ar sarkaniem un melniem diegiem: sarkanais — tā ir mīlestība, melnais — nāve…

Brīvās gribas ansamblis «Stiprās sievas» apmeklēja arī Pedvāles Mākslas parka bērzu aleju. Iesākot katru savu darba dienu, Ojārs Feldbergs tajā ap bērzu stumbriem apsien dzeltenzilo ukraiņu karoga lentīti, tā skaitot Ukrainas kara dienas, cerot, ka tāpat, kā šai karoga lentei ir sākums un beigas, arī šim notikumam drīz vien pienāks gals. Tā šajā dienā darīja arī «Stiprās sievas», un šeit skanēja latviešu tautas dziesma «Skaista mana tēvu zeme».

Ojārs Feldbergs un «Stiprās sievas» Pedvāles Mākslas parka alejā. /Foto: Dainis Kārkluvalks/