Brīvā laika pavadīšanas centri — lauku sabiedrības dvēsele

Brīvā laika pavadīšanas centri — lauku sabiedrības dvēsele

Nu jau vairākus gadus daudzviet novadā varam atrast vietu, kas parasti tiek apzīmēta ar saīsinājumu BLPC. Tas jau sākotnēji radījis apjukumu — ko tas nozīmē un kas tas ir? BLPC jeb saīsinājums nosaukumam «Brīvā laika pavadīšanas centrs» esot kādreizējo kultūras un tautas namu turpinājums, kuri tā tika pārdēvēti pēc reorganizācijas. Tātad būtībā tas ir ciema kultūras un sociālās dzīves centrs, kur ikvienam dota iespēja piedalīties sociālajā dzīvē un atrast ko sev piemērotu. Tagad, kad Talsu novada kultūras dzīve atkal ir pārmaiņu, dažādu izmaiņu, nosaukuma maiņu priekšā, — vai tas nozīmē, ka arī brīvā laika pavadīšanas centrus skars kādas izmaiņas?

Lai gan sākumā varbūt kādam šķita, ka brīvā laika pavadīšanas centrā jau iet tikai brīvo laiku pavadīt, kāds domāja, ka tas ir kaut kas jauniešiem, bet vēl kāds iedomājās, ka brīvais laiks jau ir tikai senioriem, nu jau iedzīvotāji saprot, ka šie centri būtībā ir katra ciema kultūras un sporta dzīves organizatoriskais kodols jeb vieta, kur sanākt kopā un atrast arī sev ko darāmu. Katrā centrā gan tā specifika ir dažāda — kādā piedāvājums vairāk ir domāts jauniešiem un bērniem, lai būtu droša vieta, kur pavadīt laiku pēc skolas, kādā ciemā savukārt aktīvāki ir seniori, kas piedalās dažādos pasākumos, veido rokdarbu klubus un aktīvi piedalās sociālajā dzīvē, citur atkal tiek veidoti dāmu sanākšanas vakari. Tā nu brīvā laika pavadīšanas centri tiešām pilda šo funkciju — veicina sociālo, kultūras un sporta dzīvi un attīstību, rada iespēju katram iedzīvotājam attīstīt savus talantus un piekopt veselīgu dzīvesveidu reģionos, mazajos administratīvajos centros, ciemos, kā arī veicina Dziesmu svētku kustību. Un tas ir ļoti vajadzīgs, jo nereti uz kultūras pasākumiem reģionu centros ne visiem ir iespējas aizbraukt gan līdzekļu trūkuma, gan transporta un loģistikas dēļ.

Viens no šādiem BLPC ir Balgalē,
un šis pagasts nav iedomājams bez brīvā laika pavadīšanas centra un tās komandas — tas ir viens no aktīvākajiem centriem Talsu novadā. Pasākumi gan lieliem, gan maziem, dažādas aktivitātes, pulciņi, ansamblis, koris, deju nodarbības, teātris, kā arī sportiskas aktivitātes.

Balgales BLPC vadītāja Zinta Dreimane, darbojas savā mazajā karalistē jau deviņus gadus. Zinta ir kā zibsnis, kas šaudās pa ciemu, meklējot arvien ko jaunu, ko piedāvāt iedzīvotājiem, mēģinot aktīvi iesaistīt visas sabiedrības grupas. Balgales BLPC stiprā puse un veiksmīgās sabiedriskās dzīves atslēga esot pagasta iedzīvotāji. «Visa pamatā ir cilvēki, viņi ir ļoti atsaucīgi, atvērti jaunām idejām, ļoti daudzi paši nāk ar savām iniciatīvām. Tas mūsu noslēpums ir veiksmīga savsparpēja sadarbība starp iestādes vadītāju, BLPC komandu un vietējo kopienu,» stāsta Zinta. «Darām visu, lai ikviens šeit justos gaidīts un viņam tiktu dota iespēja radoši un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. Šim darbam noteikti nav sezonāls raksturs, lai arī liekas, ka vasarās varētu būt brīvāks, bet, protams, ir tieši pretēji — noris dažādi pasākumi, centrālais gada notikums ir Līgo svētki ar senām teātra tradīcijām, noteikti jāatzīmē arī Sporta un pagasta svētki, kā arī lielu interesi un atzinību guvušais festivāls «Strazdiņš un draugi» un Jātnieku svētki. Turpretī ziemā notiek kolektīvu mēģinājumi, aktīvi darbojas seniori, ziemas peldētāju grupa, notiek fiziskās veselības veicinoši treniņi sporta centrā un sagatavošanās darbus prasa plaši apmeklētie atpūtas un deju vakari.»

Liekas, ka šiem centriem brīvdienu nav nekad, jo kāds vienmēr ir padomājis, lai būtu ko darīt būtībā katru dienu. Zinta Dreimane atzīmē, ka vēl viens svarīgs aspekts, kas veido labu un aktīvu kopienas centru, ir sadarbību veidošana ne tikai ar vietējiem iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem un pagasta radošajām personībām — tā ne tikai gūstot atbalstu centram, bet arī palīdzot atbalstīt uzņēmējus, veidojot publicitāti, stāstot arī citiem centriem par savējiem. Uzņēmēji un pagasta radošie ļaudis labprāt iesaistoties, katrā pasākumā kāds pieliekot roku, un šāda situācija būtībā ir visos BLPC. Uzņēmumi un sadarbības personas palīdz arī piesaistīt citus profesionāļus, un tas savukārt palīdz iedzīvotājiem sarūpēt kvalitatīvāku un daudzpusīgāku kultūras un sporta norišu piedāvājumu. Līdzekļi BLPC darbībai tiek gūti no pašvaldības, un katram centram piešķirta summa ir citāda, tomēr, saprotams, ka šīs summas nav pietiekamas. Lielākā problēma esot daudzviet novecojusī infrastruktūra, kā arī skaņas un gaismas aparatūra, ko par šiem līdzekļiem atjaunot nav iespējams. Balgalē gan BLPC līdzekļus gūst arī no pasākumu biļešu ieņēmumiem. Zinta Dreimane stāsta, ka lielākoties gan sanākot tā, ka pasākumu ieņēmumi labi ja nosedz izdevumus, bet šad tad izdodas veikt arī kādu nelielu ieguldījumu centrā.

Jau aprīlī Talsu novada pašvaldība
darīja zināmu, ka būs gaidāmas izmaiņas kultūras, sporta un tūrisma jomās, kas zināmā mērā skar arī brīvā laika pavadīšanas centrus. Nepieciešamas strukturālas pārmaiņas, lai spētu palielināt šo centru kapaciāti un spēju darboties, veidot pasākumus ne tikai vietējā līmenī, bet piesaistīt arī cilvēkus no citiem Latvijas reģioniem un pat ārzemēm, tā attīstot arī tūrismu. Papildus jau esošajām funkcijām centriem ir jāveido un jāveicina arī pieredzes apmaiņas braucieni, lai dalītos ar zināšanām un pieredzi starp kolēģiem, jāizglīto un jāsniedz metodiska palīdzība centru darbiniekiem, kā arī jāpopularizē šie centri, lai arvien vairāk iedzīvotāju iesaistītu sociālajā dzīvē. Pēdējo nedēļu laikā kultūras reformas Talsu novadā tomēr pagaidām brīvā laika pavadīšanas centrus nav diži skārušas un bažām šobrīd neesot pamata. Izmaiņas brīvā laika pavadīšanas centri šobrīd nejūtot, bet gaidāms, ka varētu kaut kas mainīties no nākamā gada — iespējamas izmaiņas gan finansējumā, gan organizācijā. Visiem ir zināms un saprotams, ka katrai kopienai ir nepieciešama šī sava kultūras un sporta iestāde, kur cilvēkiem satikties un kopā veidot sabiedrisko dzīvi, justies piederīgiem savam ciemam, pilsētai un novadam.

#SIF_MAF2023