Daba – skolotāja mīļākais kabinets

Daba – skolotāja mīļākais kabinets

«Es neesmu saticis nevienu netalantīgu bērnu,» tā saka Rojas vidusskolas skolotājs Gaidis Riekstiņš-Maure. Jaunieši viņam aizrautīgi seko, jo teorētiskās zināšanas skolā viņš ļoti daudz kombinē ar praktisko darbu dabā. Rojas vidusskola ir vienīgā Talsu novada izglītības iestāde, kura ar panākumiem piedalās Jauno ģeogrāfu skolā Rīgā. Jaunieši to dara nepiespiesti, aizrautīgi un nākotnē vēlas sekot sava skolotāja paraugam – būt par iedvesmu citiem.

Rojas jauniešiem pievienojamies dienā, kad viņi dodas piekrastes virzienā. «Šis ir mans mīļākais kabinets,» sev apkārt rāda skolotājs Gaidis Riekstiņš-Maure, un skatiens liecina, ka skolotājs ne nieka neliekuļo. Jaunieši viņam seko un ļoti labprāt ar viņu dabā dotos kaut katru dienu. Pa ceļam līdz jūrai var redzēt, kā citi bērni skolotājam māj ar roku, smaida un pasveicina, un var just, ka Gaidi šeit tiešām ciena.

Šoreiz uz piekrasti jaunieši dodas, lai to apsekotu pēc rudens un ziemas vētrām. Jaunieši eroziju mēra un atzīmē gan ar tehnoloģijām, gan praktiski ar soļiem izskaita, cik tuvu jūra jau atrodas, un pārējie tikmēr dodas noskaidrot adreses, lai informācija būtu precīzāka un vēlāk par rezultātiem varētu informēt arī māju iemītniekus. «Tā ir mūsu piekraste, un mūsu ciemam tas vitāli svarīgi,» tā saka jaunieši. Tam piekrīt arī skolotājs, kurš saka, ka tas būtu skumji, ja jaunieši to nedarītu un ikdienā vienkārši paietu garām.

Galvenais – vienkārši interesēties

Daļa koku no pagājušās apsekošanas jau pazuduši jūrā, citiem draud tāds pats liktenis. «Mēs varam lēnām krāt šos datus, nākošajā gadā mēs varam paņemt šos datus un atkal salīdzināt – vai šī erozija šajos punktos iet tālāk vai neiet. Mēs varam šo informāciju nodot īpašniekiem vai veidot zinātniski pētnieciskos darbus. Tā ir ļoti laba datu bāze, kas būtiska un svarīga,» skaidro ģeogrāfijas skolotājs. Viņš atgādina, ka erozija ir dabisks process – vietām tas redzams vairāk, vietām mazāk –, turklāt erozija ir viļņveidīga, un ir periodi, kad jūra atkāpjas.

Kopā ar skolotāju piekrastē darbojas nevis vienas klases, bet dažāda vecuma jaunieši, kurus aizrauj ģeogrāfija, un viņi sanāk kopā, lai gatavotos Jauno ģeogrāfu skolai. Tā darbojas Latvijas Universitātes paspārnē, un nodarbības notiek reizi mēnesī. Rojas vidusskola vienīgā no Talsu novada tajā ņem dalību, un Mārtiņš Vīksne ir viens no tiem, kurš ar savām zināšanām ierindojas topa augšgalā. «Ir izaicinājums, bet es domāju, ka galvenais nav mācīties, bet vienkārši interesēties par to. Jo nodarbībās un olimpiādēs var ļoti daudz iemācīties,» saka puisis. Viņš priecājas, ka stundas pie Gaida ir brīvākas, kas tiem, kam ģeogrāfija tiešām interesē, ļauj apgūt vairāk.

Rezultāti vienkārši birst

Gaidis Riekstiņš-Maure strādā arī Dundagas vidusskolā, un viņš priecājas par darbu tieši mazās skolās, kur vide ģimeniskāka, tāpēc katram bērnam, jaunietim viņš var būt klātesošs, individuālāk uzrunāt un iedvesmot. «Es katru bērnu jūtu, redzu, ko viņš iepriekšējā vakarā darījis vai kas viņu nomāc. Man ir iespēja parunāt. Un bērns atveras un savas prasmes var pilnveidot,» novērojis Gaidis. «Tāpēc bērni ģeogrāfijā startē ar labiem rezultātiem. Pilnīgi nepiespiesti, bez liekas konkurences – viņi vienkārši to dara, jo tas ir jautri. Un tas ir pats svarīgākais. Nevis rezultāts, bet, ja tev tas patīk un iedvesmo. Jo mazāk uzliekam spiedienu, jo vairāk jaunieši atveras, un rezultāti vienkārši birst. Tā ir mana sirdslieta, un, ja es redzu, ka varu motivēt, palīdzēt un iedvesmot, es nevaru stāvēt malā. Un tāpēc Rojas vidusskola ir jau stabila vērtība Jauno ģeogrāfu skolā.»

Skolotājs saka paldies Jauno ģeogrāfu skolai un tās prezidentam Uldim Kleperam, kas to dara jau vairākus desmitus gadu. «Tā ir fantastiska iespēja, kur jaunieši var pilnveidot savas zināšanas, turklāt ne tikai ģeogrāfijā – tur ir pilns dabas zinību un vēstures spektrs. Un paldies arī Rojas vidusskolas administrācijai, kas mūs atbalsta un piešķir transportu, lai jaunieši no laukiem var nokļūt sacensībās un olimpiādēs.»

Vēlme iedziļināties vairāk

Kopā ar domubiedriem piekrastē darbojas arī Paula Feldmane, kura piedalās Pasaules Dabas fonda Aizstāvības akadēmijā. «Tur veicina jauniešu izpratni tieši par aktuālajām vides problēmām, interešu aizstāvību un to, kā mēs, jaunieši, varam sociāli līdzdarboties, lai risinātu šīs problēmas,» stāsta Paula. Un savā kursa darbā viņa izmantos savus un citu jauniešu novērojumus Rojas piekrastē. «Manuprāt, erozija mūsu apkārtnē ir izteikta problēma, kuru tiešām varētu risināt un pievērst lielāku uzmanību.»

Vairāki jaunieši atzīst, ka dabas zinātnes ir viņu aizraušanās jau no bērnības, un viņu vidū ir nākamie pētnieki, ģeogrāfi un daži vēlas sekot skolotājam arī pedagoģijas ceļā. «Interese par šo priekšmetu man parādījās tieši, kad mūs sāka mācīt skolotājs Gaidis,» atklāj Rojas vidusskolas skolniece Amanda Indriksone. «Jo Gaidis mums palīdz priekšmetus izzināt ar lielāku interesi, un pievērst tam lielāku uzmanību. Un tas notiek caur procesiem, kas tiešām mums rada interesi un vēlmi iedziļināties arvien vairāk.»

Materiāla sagatavošanu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA “TV9 Pakalni”.