Dundagas vidusskolā — ne tikai zaļa domāšana, bet arī jauns «Zaļais stūrītis» atpūtai

Dundagas vidusskolā — ne tikai zaļa domāšana, bet arī jauns «Zaļais stūrītis» atpūtai

13. februārī Dundagas vidusskolā bija liela diena, jo notika trīs šīs skolas skolnieku izlolota projekta atklāšana ar svinīgu lentas pārgriešanu, un nu «Zaļais stūrītis» ir vizuāli skaista atpūtas vieta dzīvām sarunām skolas trešajā stāvā. Projekta īstenošanā piedalījās ne tikai paši puiši un viņu ģimenes, bet arī pedagogi un darbinieki katrs ar savu pienesumu, kā arī sponsori ar zaļu domāšanu.

Ar dedzīgu ideju darīt kaut ko reālu un noderīgu plašākam cilvēku lokam iesākās Dundagas vidusskolas 12. klases skolnieku Emīla Nika Mauriņa, Eduarda Neifelda un Erlenda Treizes dalība projektā «Zaļais stūrītis» skolotājas Olga Blumbahas vadībā, kuras entuziasms un spēja ticēt savu audzēkņu spējām un lieliskam iznākumam ir zelta vērtē jau daudzu gadu garumā, ļaujot visu novest līdz baudāmam un lietderīgam skaistumam.

«Domas sākumā bija dažādas par to, kas būtu tas reālais, ko darīt. Iesākām ar ideju par pirmā stāva nišas pārveidošanu, lai būtu vieta, kur satikties un nofotografēties. Tad zvanīju uz Talsu novada Sociālo dienestu, jo gribējām ražot kaut ko, kas atvieglotu dzīvi cilvēkiem pansionātā. Mums deva zaļo gaismu, bet birokrātija, kā saka tautā, visu nokancelēja. Tādēļ dzima ideja, ka vajadzētu vietu dzīvām sarunām, kur varētu apsēsties un runāt.

Kad no rīta bija atbraukusi «TV9 Pakalni» komanda un filmēja, kā mēs gatavojamies šim atklāšanas pasākumam, bija liels prieks par 5. klasi, kura sēdēja zaļajā stūrītī, un pirmo reizi pa sešiem gadiem redzējām, ka viņi spēlē «Akmens, šķēres, papīrīt’s ». Un nevienam rokās nebija mobilā telefona. Mēs skolai dāvinām visu šo inventāru vairāk nekā 1000 eiro apmērā, tāpēc no sirds sakām paldies arī projekta atbalstītājiem un sponsoriem. Ceram, ka tas viss labi kalpos un būs noderīgs,» smaidot bilda skolotāja Olga Blumbaha.

13. februārī Dundagas vidusskolā atklāja «Zaļo stūrīti», par ko prieks ne tikai pašiem projekta veicējiem, bet arī visam skolas kolektīvam. Attēlā no kreisās: Emīls Niks Mauriņš, skolotāja Olga Blumbaha un Eduards Neifelds. /Foto: Edgars Lācis/

Īstenotais projekts — piemērs kompetenču pieejai mācību saturā

Izrādās, ka šis kopumā ir trešais projekts, kurā aktīvie puiši piedalījušies. Pirmais bijis «Samsung» projekts, kur varēja iegūt piecus tūkstošus eiro, taču diemžēl nebija saprasta projekta ideja. Izrādās, ka tā mērķis bijis pēc iespējas vairāk dažādu ierīču un viedierīču ieviest skolas vidē, bet puiši domājuši pārāk zaļi.

«Alfons Spēks aicināja jauniešus piedalīties kursos, un šie trīs puiši startēja arī konkursā «Laukiem būt!» Un nu ir izvirzīti uz valsts pusfinālu. Vēl tikai mazliet, kad viņiem varbūt būs iespēja iegūt lielākas finanses savā zaļajā domāšanā. Un trešais projekts ir šis «Zaļais stūrītis»,» sacīja O. Blumbaha.

«Tik fantastiski ir strādāt ar šiem jauniešiem, atliek tikai pamest ideju, kad ar skolotāju un ģimeņu atbalstu viss tiek realizēts,» bilda O. Blumbaha, paskaidrojot, ka «Zaļais stūrītis» iekārtots, sākot ar sienu krāsošanu, paneļiem, paneļu krāsošanu, sienas pulksteni, pufiem, puķēm un mazajiem krēsliņiem, kur kaut ko var arī nolikt kā uz cietākas virsmas.

«Domas sākumā bija dažādas par to, kas būtu tas reālais, ko darīt. Iesākām ar ideju par pirmā stāva nišas pārveidošanu, lai būtu vieta, kur satikties un nofotografēties. Tādēļ dzima ideja, ka vajadzētu vietu dzīvām sarunām, kur varētu apsēsties un runāt.» /Foto: Edgars Lācis/

«Mūsējie kārtējo reizi pierādījuši, ka prot paveikt krietnus darbus kopā ar skolotājiem. Šoreiz tie nav labi sasniegumi sporta sacensībās vai uzvaras konkursos, bet skolas vides labiekārtošanā,» bija dzirdams atklāšanas pasākumā. Savukārt direktores vietniece izglītības jomā Inese Freimute atzina, ka īstenotais projekts ir pozitīvs piemērs kompetenču pieejai mācību saturā:

«Nostiprinot iepriekšējos gados iegūtās zināšanas ekonomikas kursā, zēni demonstrējuši lietpratību nopietnākos, lielākos darbos. Un, īstenojot šo projektu, attīstījuši caurviju prasmes. Parādījuši jaunradi un uzņēmējspēju, ideju radījuši un uzmanīgi, atbildīgi īstenojuši. Notikusi pašvadīta mācīšanās ar mērķi, plānošanu, atbildīgu rīcību, paveicot darbu līdz galam. Bija lieliska sadarbība vienam ar otru, ar skolotājiem un pilsoniskā līdzdalība, izzinot skolas biedru vajadzības un tās īstenojot. Jūs esat īsti savas skolas patrioti!»

«Zaļā stūrīša iekārtošana prasīja garus vakarus skolā un ģimenes un līdzcilvēku atbalstu. Īpaši liels paldies skolas darbiniekiem, kuri pacietīgi gaidīja, kad pabeigsim darbu, lai viņi varētu paveikt savu. Mums pašiem ļoti patīk gala rezultāts, kā sanācis,» atzīst abi 12. klases skolnieki.

Vēl viens projekts ir procesā

12. klases skolnieki Emīls un Eduards pasākuma neoficiālajā daļā pastāstīja arī par savu projektu konkursā «Laukiem būt!», ar kuru tikuši jau pusfinālā. Kā paskaidroja puiši, tas ir uzņēmējdarbības projekts. Ir ideja par lauksaimniecības nozares pakalpojumiem, kuriem grib piesaistīt finansējumu. Ir dažādi saimnieciskie darbi ar traktortehniku kā ideja, ko puiši aizstāv, lai iegūtu papildu finansējumu piedāvājuma klāsta paplašināšanai.

«Mums norit aktīva darbošanās. Visiem jau ir kāda tehnika ģimenē, kad varam jau kādus pakalpojumus sniegt. Tas ir labāks tehnikas pielietojums, jo tā nestāv sētā, bet mēs to liekam lietā. Iesākām ar palīdzēšanu kaimiņiem, un tas pamazām aiziet. Piepērkam kaut ko klāt, tāpēc arī startējam konkursā, lai ietu plašumā. Nezinām, kas tās tādas brīvdienas, jo visu laiku darbojamies. Šepte ir šepte (smejas). Zaļā stūrīša iekārtošana prasīja garus vakarus skolā un ģimenes un līdzcilvēku atbalstu. Īpaši liels paldies skolas darbiniekiem, kuri pacietīgi gaidīja, kad pabeigsim darbu, lai viņi varētu paveikt savu. Mums pašiem ļoti patīk gala rezultāts, kā sanācis,» atzīst abi 12. klases skolnieki.

#SIF_MAF2023