eTwinning— iespēja iegūt jaunas zināšanas un pieredzi

eTwinning— iespēja iegūt jaunas zināšanas un pieredzi

Pavisam straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads, bet aizgājušajā Talsu 2. vidusskolas skolēni un pedagogi piedalījās un īstenoja vairākus nacionālos un starptautiskos projektus. Iegūtās prasmes un iemaņas noteikti noderēs arī turpmāk, bet citiem atskats uz padarīto varētu būt kā iedvesmas avots. Ar paveikto dalās skolas eTwinning vēstniece Irina Statņuka.

eTwinning ir Eiropas skolu kopiena. Tā piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem iesaistīties projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā, un ir visaizraujošākā mācību kopiena Eiropā.

«Talsu 2. vidusskolas skolēniem iepriekšējā mācību gadā bija iespēja piedalīties vairākos projektos par dažādām tēmām, pilnveidojot skolā iegūtās zināšanas ar pieredzi no citām skolām,» teic Irina Statņuka. «Sadarbībā ar citām Latvijas skolām paši jaunākie skolēni attīstīja lasītprasmi, piedaloties projektā «Lasām kopā, roku rokā». Mazie pirmklasnieki savas prasmes pilnveidoja skaļās lasīšanas un dzejoļu konkursā un projekta noslēgumā svinēja «Grāmatu svētkus». Bērni arī iepazinās ar bibliotēku un piedalījās «Bērnu žūrijas» grāmatu lasīšanā.

Starptautiska pieredze vienmēr ienes jaunas vēsmas un ļauj apgūt lietas, par kurām nestāsta mācību grāmatās. To varētu teikt par projektu «Password of Free Wings», kurā piedalījās 2. vidusskolas 1.c klases skolēni.

Savukārt 2. klases skolēni piedalījās pirmajā projektā dabaszinībās. Kopā ar sadarbības partneriem no Daugavpils bērni atkārtoja elektrodrošības noteikumus, uzzināja, cik kaitīgas ir baterijas apkārtējai videi, un izveidoja e-grāmatu, kuru varēs izmantot arī turpmāk,» par projektu stāsta I. Statņuka, piebilstot, ka no elektrības nav jābaidās, bet ir jāiemācās ar to draudzēties.

«Bērniem bija iespēja strādāt starptautiskās komandās ar vienaudžiem no desmit Eiropas valstīm,» turpina eTwinning vēstniece. Viņi mācījās partnervalstu tautiskās dejas. Talsenieki izaicināja partnerus no Turcijas iemācīties «Tūdaliņ, tāgadiņ», bet paši apguva turku tautas deju. Šis projekts deva iespēju uzlabot skolēnu pašvadītu mācīšanos, kas ir ļoti būtisks aspekts izglītībā.»

«Izlauzties no četrām sienām» bija projekts par došanos ārā. Sadarbojoties ar klasesbiedriem un partnerskolu skolēniem, tika izveidotas dažādas aktivitātes un izaicinājumi dabā. Skolēni iepazinās ar sava novada sportistiem, lai noskaidrotu, cik svarīgi ir doties ārā un pavadīt brīvo laiku jēgpilni un aktīvi. Projektā iegūtos materiālus un uzdevumus var izmantot arī klases savā ikdienā.

«Sadarbības projektā «Vides un kultūras savdabība Kurzemē un Latgalē» jaunieši iepazina apskates objektus tuvākajā apkārtnē un izveidoja prezentācijas par dabas un kultūrvides savdabību, kuras skolotāji var izmantot ikdienas darbā turpmāk. Tāpat tika izveidota izzinoša spēle par Talsu pakalniem un fotomedības Daugavpilī,» informē I. Statņuka.

«Starptautisku pieredzi varēja iegūt 7.—9. klašu skolēni, jo tika realizēts projekts ar partneriem Spānijā, kura laikā jaunieši pētīja klimata pārmaiņas, diskutēja par to, kā viņi paši ietekmē šos procesus, un domāja, ko darīt, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Projekta otrajā daļā talsenieki devās uz Spāniju, kur izstrādāja konkrētus priekšlikumus par to, kādas idejas īstenot skolā, lai saudzētu vidi. Jaunieši cer, ka projektu varēs turpināt un zināšanas nodot arī citiem skolas biedriem, jo kopā var paveikt vairāk,» bilst I. Statņuka.

Arī turpmāk skolā plānots realizēt dažādus projektus, lai dotu iespēju gan skolēniem, gan skolotājiem iegūt jaunas zināšanas, prasmes, kuras pēc tam pielietot ikdienas darbos skolā un ārpus tās.