Laucienes iedzīvotāju ierosinājumus iekļaus četrgades plānā

Laucienes iedzīvotāju ierosinājumus iekļaus četrgades plānā

Drošas gājēju pārejas, ceļu uzturēšana vai varbūt īpašs atbalsts uzņēmējiem? Apkaimes ideju darbnīcas šo sestdien notika Dundagā, Sabilē, Valdemārpilī un Laucienē. Tajās savus priekšlikumus bija aicināti izvirzīt iedzīvotāji, lai novads attīstītos iedzīvotājiem vēlamā gultnē.

Uz apkaimes darbnīcu Laucienē bija ieradies neliels skaits cilvēku. Un kāds gan tur brīnums, jo pašlaik laukos darbs dzen darbu un, lai gan Jetes dienā kartupeļus stādīt nevarot, droši vien ir simts citu nepadarītu darbu.

Uztura piramīda darbojas, ne tikai plānojot uzturu. Šoreiz tās pamatā tika ievietoti svarīgākie paveicamie darbi Laucienes, Balgales un Ķūļciema teritorijā, bet paša piramīdas augša bija atvēlēta «saldumiņiem» jeb darbiem, kuri būtu labi, bet bez kuriem pašlaik ir iespējams iztikt.
/Foto: Paula Kārkluvalka/

«Kalniem pāri citi kalni būs, ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli,» trāpīgi atnākošos ar grupas «The Sound Poets» dziesmu sveica mūziķis Elvijs Gruzītis. To, ka vairāki kalni ir pārvarēti, ikviens varēja pārliecināties, noskatoties video rullītī, kurā bija apkopoti paveiktie un iesāktie projekti, kurus pirms četriem gadiem iedzīvotāji bija izvirzījuši kā prioritātes šādā pašā forumā. To skaitā vairāku bērnu laukumu labiekārtošana, rotācijas apļa izveide Brīvības— Saules—Stendes ielas krustojumā Talsos, Sabiles sinagogas atjaunošana, pieminekļa «Koklētājs» un Ķēniņkalna vides labiekārtošana un citi projekti.

Laucienes, Ķūļciema un Balgales pagasta pārvalžu vadītājs Juris Upmalis tikšanās reizē skaidroja, ka pagasta pārvalžu un arī pašvaldības uzdevums ir iespēju robežās īstenot iedzīvotāju vēlmes, tādēļ apkaimes darbnīcā izskanējušie ierosinājumi kalpos kā apliecinājums — iedzīvotājiem tas ir svarīgi!

Vēlas drošāku satiksmi pie skolas

Vai jānotiek nelaimei, lai panāktu rezultātu? Laucienes pamatskola atrodas līdzās reģionālajam autoceļam Talsi—Sloka. Jau iepriekš meklēts veids, kā šeit ierobežot satiksmi, piemēram, ar «guļošo policistu» vai ierobežotu ātrumu, kas mazāks par noteiktajiem 50 kilometriem stundā apdzīvotā vietā. Līdz šim uzlabojumi nav panākti, tādēļ iedzīvotāji cer, ka šo jautājumu izdosies atrisināt nākamo četru gadu laikā.

Prioritāšu sarakstā arī rotaļu laukuma pie Laucienes pamatskolas izveide, stāvlaukuma iekārtošana Laucienes centrā, skolas mācību vides uzlabošana un aprīkojuma iegāde, Dursupes skolas fasādes atjaunošana, ceļa posma no Ķūļciema uz Mērsragu sakārtošana un citi.

Nākamā tikšanās — 14. maijā

Nākamajā sestdienā piedalīties fokusa grupās varēs Talsu, Stendes, Rojas un Pastendes iedzīvotāji. Savukārt 4. jūnijā nākamais solis pēc iedzīvotāju apkaimes darbnīcām ir Talsu novada iedzīvotāju forums. Tajā ar kopīgiem spēkiem plānots radīt jaunas receptes — rīcības piecās jomās: kopiena un izglītība, veselība un drošība, mājoklis un vide, uzņēmējdarbība, sadarbība.