Iesniegt sludinājumu laikrakstā “Talsu Vēstis”

Lai sludinājums tiktu iekļauts nākošajā izdevumā, to nepieciešams iesniegt ne vēlāk kā  plkst.11.00 iepriekšējā dienā pirms avīzes iznākšanas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar reklāmas nodaļu pa e-pastu reklama@retalsi.lv vai zvanot uz tālruni 63223338 vai 29481482.
SLUDINĀJUMA PAMATCENA — 0,60 EUR par vārdu (skaitli), 1,10 EUR par 1cm2 (reklāmai atsevišķā rāmī).

Līdzjūtībām, sēru vēstīm, apsveikumiem, pateicībām, darba piedāvājumiem un meklējumiem, iepazīšanās sludinājumiem, izglītības, kultūras, reliģijas, sporta un labdarības pasākumiem cena 0,40 EUR par vārdu (skaitli) vai 0,80 EUR par 1 cm2 (reklāmai atsevišķā rāmī).

Visi izcenojumi doti ar PVN.