Ievēlēti trīs jauni domes priekšsēdētājas vietnieki

Ievēlēti trīs jauni domes priekšsēdētājas vietnieki

Pēc jaunās Talsu novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas ievēlēšanas tika ievēlēti arī jauni priekšsēdētājas vietnieki — Lauris Pīlēģis, Aldis Pinkens, Ainis Stūrmanis.

Tandēmā ar bijušo domes priekšsēdētāju Sandru Pētersoni strādāja vietnieki Andis Astrātovs (tautsaimniecības jautājumos) un Dainis Karols (izglītības, sociālajos un veselības jautājumos). Pēc jaunās domes priekšsēdētājas E. Kārkliņas ievēlēšanas notika deputātu balsojums par vietnieku atbrīvošanu no amata (par to balsoja desmit deputāti), viņu vietā ievēlot trīs citus. Jomu sadalījums gan pavisam citāds, nekā iepriekšējiem diviem.

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos amatā iecelts Lauris Pīlēģis.
/Foto: Terēze Matisone/

Par tautsaimniecības jautājumiem nu atbildēs L. Pīlēģis. Viņa kandidatūru izvirzīja Māris Rozenbergs, skaidrojot, ka L. Pīlēģim ir pieredze, strādājot kā deputātam iepriekšējā domes sasaukumā un pierādot sevi kā speciālistu, strādājot dažādās jomās privātajā sektorā. Pirms balsojuma par viņu izteicās arī partijas «Mēs — Talsiem un novadam» biedre Ilva Norenberga, uzsverot L. Pīlēģa lielās darbaspējas. Daudzus jautājumus L. Pīlēģim uzdeva citi deputāti, piemēram, par procesiem saistībā ar dažādiem projektiem, kā arī par pārvalžu darbu u.c. Kādā brīdī izvērtās pat ļoti karstas diskusijas Juzefas Kļavas un Ilvas Norenbergas starpā, sākot pārcilāt projektu procesus, kas notika pirms vairākiem gadiem. Kā pirmos trīs veicamos darbus L. Pīlēģis minēja: projektu procesu sakārtošana, pagastu pārvalžu darbs, jo īpaši — Talsu pilsētas pārvaldes. Viņa ievēlēšanu amatā atbalstīja 12 deputāti.

Domes priekšsēdētāja vietnieka administratīvajos jautājumos amatam tika izvirzīts Aldis Pinkens.
/Foto: Terēze Matisone/

Kā nākamais vietnieks administratīvajos jautājumos ar 11 deputātu balsīm tika ievēlēts A. Pinkens. Viņš saņēma jautājumus no deputātiem, piemēram, par jaunu vadību izpildvarai un par iecerēm jaunajā amatā. Deputāts sacīja, ka iesākumā gaidāms liels darbs pie nākamā gada budžeta sagatavošanas, kā arī nepieciešams sekot līdzi un veicināt saistošo noteikumu sagatavošanu.

«Viena no prioritātēm ir darbinieku piesaiste. Ja izpildvarā nebūs darbinieku, šeit neviens neko nespēs realizēt. Varam gudrot dažādas politikas, bet, ja nebūs, kas tās virzīs un izpildīs, tad nebūs nekā. Zinu, ka darba būs daudz,»

pauda A. Pinkens.

Domes priekšsēdētāja vietnieka kapitālsabiedrību un ostu pārvaldības jautājumos amatu ieņems Ainis Stūrmanis.
/Foto: Terēze Matisone/

Vietnieka amatam kapitālsabiedrību un ostu pārvaldības jautājumos I. Norenberga izvirzīja A. Stūrmaņa kandidatūru, izceļot viņa profesionālo pieredzi. Arī viņš saņēma dažādus jautājumus.

«Šo amatu labprāt pieņemšu, un tas ir mazākais, ko varēšu darīt. Esmu gana daudz strādājis ar ministrijām un saprotu, ka kādam, kuram ir iespēja valstiskā līmenī pārstāvēt un risināt novada intereses, tas ir jādara, un es to varu. Šobrīd darīšu tik daudz, cik varu tam veltīt laiku, tāpēc šobrīd bez atlīdzības. Un pieļauju, ka brīdī, kad tiks atrisināts jautājums par jaunu izpildvaras vadību, šis amats vairs nebūs nepieciešams,»

pauda A. Stūrmanis. Viņš uzsvēra, ka būtiska ir arī novadā esošo ostu attīstība un jautājums par to apvienošanu neesot viennozīmīgs. «Par» A. Stūrmani balsoja 12 deputāti.

Vairākiem deputātiem bija neskaidrības par citām jomām, proti, kurš par tām atbildēs. Kā izrādās, izglītības un kultūras jautājumus uzņemšoties E. Kārkliņa: «Nebūšu priekšsēdētājs, kas vēro no malas, bet gan iesaistīšos procesos, tāpēc izglītību un kultūru pārraudzīšu es.» Savukārt sociālo un veselības jautājumu pārraudzīšana palikšot komitejas vadītāja ziņā.

JAUNUMS

Tagad pieejama arī
“Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.