Iniciatīva «Kontakts», lai atbalstītu izglītības iestāžu pašpārvalžu darbu

Iniciatīva «Kontakts», lai atbalstītu izglītības iestāžu pašpārvalžu darbu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicina Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 31. janvārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam «Kontakts».

Kā ziņo Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, tajā būs iespējams stiprināt pašpārvalžu attīstību, sekmēt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību, veicināt prasmes atpazīt un novērst mobingu, kā arī veidot atbalstošu un cieņpilnu skolas vidi. Tā tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. «Kontakta» ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 gadiem kopā ar atbalsta personu būs iespējams piedalīties trīs dienu mācībās par līdzdalību un iniciatīvu projektu rakstīšanu, tāpat arī ideju projektu konkursā, kad būs iespēja saņemt finansējumu projektu īstenošanai. Kopumā iniciatīvā plānots iesaistīt līdz 126 izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām no dažādiem Latvijas novadiem un valstspilsētām, kā arī sniegt atbalstu 100 skolu iniciatīvu īstenošanai.

Iniciatīvā aicinātas pieteikties izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kuras sastāv no trīs 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem, un atbalsta personas — skolotāja, jaunatnes darbinieka vai cita mentora. Komandām mācībās jāizstrādā projekta ideja un jāiesniedz tā savas pašvaldības kontaktpersonai. Jauniešu ideju projektu konkursa īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 135 000 eiro.

Iniciatīva «Kontakts» plānota vairākos posmos. Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinās līdz 31. janvārim, aizpildot anketu. No februāra līdz aprīlim komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļinātu savas zināšanas par līdzdalību, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu. Projekta pieteikumu iesniegšana notiks līdz 17. maijam, savukārt projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ir aicinājums sazināties ar aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Vidzemes un Kurzemes reģionā Kristīnu Kļimoviču (67356284).

#SIF_MAF2023