Ir labi būt draugos ar grāmatām!

Ir labi būt draugos ar grāmatām!

Ja kādam pirmdienas liekas gausākas, kad atkal pamazām jāiekustas visas nedēļas skrējienam, tad to noteikti nevar sacīt par Talsu Pensionāru biedrības klubiņu apmeklētājiem. Literatūras cienītāju klubā «Grāmatu draugi» katra mēneša pēdējā pirmdienā sapulcējas deviņas klubiņa domubiedres ar Ingrīdu Kalniņu vadībā, lai dalītos iespaidos par izlasīto.

Cik ilgi darbojas Talsu Pensionāru biedrības iniciatīva par daudzveidīgiem interešu klubiņiem līdzās, tik ilgi arī kopā sanāk literatūras cienītāju klubs, kas no sirds ir draugos ar grāmatām. No pašiem pirmsākumiem joprojām klubiņu apmeklē vienmēr možā Lilita Freiberga, skolotāja Indra Kore un Elga Zālīte.

«Mēs pārējie šeit esam nākuši klāt un gājuši projām. Un klubiņa pirmsākumi meklējami pie latviešu valodas skolotājas Ausmas Veinbergas, kura to vadīja daudzus gadus. Viņa kopā ar skolotāju Valentīnu Vecriņķi ir mūsu goda biedres. Abas šīs kundzes gan pašas te vairs nenāk, jo ir jau cienījamā vecumā. Pašlaik deviņas mēs nākam kopā čaklāk. Tā kā esam grāmatu draugi, esam tie retie ļaudis, kuri nelasa elektroniski, līdz ar to lielākā daļa apmeklē arī bibliotēku. Kad sanākam te, dalāmies savās pārdomās par to, ko kura ir izlasījusi.

Te, protams, nav kā skolā, kad jāceļas kājās un jāstāsta. Ļoti daudz lasa Lilita. Viņa vienmēr ierodas ar pierakstītu bloku, bet katrs jau lasa, ko un kā pašam vajag. Cits izlasa varbūt grāmatu mēnesī. Mēs arī iesakām cita citai labu un interesantu literatūru, bet, sanākot šeit, pārrunājam ne tikai grāmatas, bet arī politiskos, iekšzemes un ārējos jautājumus, jo galu galā grāmatas jau pēc būtības top šajā ekonomiski politiskā iekārtā,» ar kluba būtību iepazīstina tās vadītāja Ingrīda Kalniņa.

Literatūras cienītāju kluba «Grāmatu draugi» dāmas ne tikai pašas lasa grāmatas un iesaka to darīt citiem, bet arī pārrunā jaunumus grāmatu pasaulē un apmeklē dažādus pasākumus, par kuriem nebaidās arī izteikt savas domas. /Foto: Kristīne Briede/

Interesē ne tikai grāmatas, bet arī paši autori

Tikšanās reize 30. oktobrī iesākās ar jaunāko Talsu literāro notikumu apspriešanu — jaunās rakstnieces Sandras Krūmiņas grāmatas «Zvaigžņu dārzi» prezentāciju Talsu Galvenajā bibliotēkā un iemīļotās Talsu dzejnieces Maijas Laukmanes jaunās grāmatas «Tumši zils vējš» atvēršanas svētkiem Talsu Tautas namā, kas bijuši gluži vai paralēli notikumi, jo uz abiem paspēt īsti nevarēja, kas radījis zināmu neizpratni. Tie, kuriem grāmatu lasīšana ir sirdslieta, katru tādu notikumu augstu vērtē, izmantojot iespēju apmeklēt visus. Lilita Freiberga pārējām dāmām zina pastāstīt, ka Sandra Krūmiņa ir pētniece, kura strādājusi Ventspils planetārijā un visur meklējusi izjūtas, ko var pamanīt arī viņas šīs fantāzijas žanra grāmatas 600 lappusēs. «Tik jauna, un šitā uzrakstīt! Tas ir apbrīnojami,» piebilda L. Freiberga. «Ja runājam par Maijas Laukmanes pasākumu, tad tie vienmēr bijuši jauki. Un mūziķi bija tik īpaši! Kāpēc tādi pasākumi nevarētu būt biežāk?» vienprātīgi jautāja literatūras cienītāju klubiņa dāmas, kuru prieks bija acīmredzams. Klubiņa vadītāja Ingrīda nenoliedz, ka Maija ir Maija, un Talsiem citas tādas nav. «Mums visiem uz krēsla bija lapiņas ar Maijas haikām. Tas bija ļoti interesanti, un tik dziļa doma tajās rindās,» piebilda Kalniņas kundze.

Literatūras cienītāju kluba «Grāmatu draugi» dāmas ne tikai pašas lasa grāmatas un iesaka to darīt citiem, bet arī pārrunā jaunumus grāmatu pasaulē un apmeklē dažādus pasākumus, par kuriem nebaidās arī izteikt savas domas. /Foto: Kristīne Briede/

Pārrunājot grāmatas, par tām dzimst interese arī citiem

Kad iesākas čaklo lasītāju izlasīto grāmatu apspriešana, klubiņa vadītāja pastāsta, ka pati izlasījusi Māras Svīres jauno grāmatu «Pēdējā teikuma lāsts», kuru iesaka visiem. «Autore jau pati ir ļoti interesanta personība. Viņas rakstīšanas stils grāmatā ir saistošs, iesākoties gluži vai kā kriminālromāns ar notikušu noziegumu. Kā sacīts anotācijā — lasītājs drīz vien pārliecināsies, ka tas nav detektīvs, kurā svarīgi noskaidrot vainīgo. Liktenim traģiskais notikums ir tikai pīķa dūzis, romāna tēlam — cilvēku mūžu spēle,» pārdomās dalās I. Kalniņa.

Savukārt grāmatu lasītāja Mudīte pārējās klubiņa dalībnieces iepazīstināja ar Lidijas Doroņinas–Lasmanes atziņu grāmatu «Lidijas ziediņi».

«Viņai pavisam drīz būs 100 gadu. Pierakstījusi un sakopojusi viņas atziņas ir Inga Ābele, kura nākusi tepat no Laucienes puses. Lidijas kundze trīs reizes bijusi apcietināta un 14 no savām jubilejām pavadījusi apcietinājumā. Galvenais, ko es no šīs grāmatas saņēmu, ir gara spēks. Un atziņa, ko gribējās izrakstīt, ir: ja tu ļaunumam neatbildi ar ļaunu, tas ļaunais saplok un zaudē spēku. Lai to izturētu, ir jābūt šim gara spēkam. Viņa pati teikusi, ka ne jau vienmēr viss bijis un ir gludi. Kundze ar ļaunumu necīnījusies, un tas saplacis. Tā viņa izdzīvojusi un sevi saglabājusi,»

bilda grāmatu lasītāja.

Literatūras cienītāju kluba «Grāmatu draugi» dāmas ne tikai pašas lasa grāmatas un iesaka to darīt citiem, bet arī pārrunā jaunumus grāmatu pasaulē un apmeklē dažādus pasākumus, par kuriem nebaidās arī izteikt savas domas. /Foto: Kristīne Briede/

Grāmatu karuselis — krāsains un aizraujošs

Tāpat Mudīte izlasījusi Tālivalža Margēviča grāmatu «Dzīves melnā montāža», kuras pieminēšana izraisīja tūlītēju rezonansi no galda pretējās puses, jo tā nudien esot apbrīnojami kolosāla grāmata. «Autors ir atļāvies runāt ļoti brīvi, tāpēc varbūt ne par velti grāmatu izdevis pats. Viņš neķengājas, bet tik tiešām runā atklāti,» uzsver literatūras cienītāju kluba dalībniece. Viņa izlasījusi arī populārās britu rakstnieces Džodžo Mojas grāmatu «Zvaigžņu dāvātāja», kas ir uz patiesiem notikumiem balstīts romāns par grāmatu izplatītājām 1937. gadā, kuras darbojas, lai veicinātu izglītību — neaizmirstams un aizkustinošs vēstījums par sieviešu draudzību un lojalitāti.

Literatūras cienītāja Baiba savukārt izlasījusi Džodžo Mojas grāmatu «Meitene, kuru tu atstāji». Tās notikuma centrā ir divas jaunas sievietes, ko šķir gadsimts, bet viņas ir vienotas savā nolemtībā cīnīties par tiem, kurus mīl, lai kāda arī būtu cena.

Klubiņa «Grāmatu draugi» dalībniece Ruta paspējusi izlasīt Andra Akmentiņa grāmatu «Skolotāji», kas bijusi obligātā literatūra arī mazmeitai skolā, un tā diezgan labi gājusi pie sirds.

Lilita Freiberga izlasījusi grāmatu par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, tāpat viņas rokās nonācis literārais darbs «Valdis. Ne tikai Staburaga bērns», par kuru joprojām ir saviļņota un saka labus vārdus, minēdama arī kādus atmiņu zibšņus no izlasītā.

Bet aktīvā klubiņa dalībniece Astra izlasījusi Maijas Krekles divas grāmatas. Tajās gan bijušas daudzas sarakstes, kas īsti pie sirds negājušas, bet kopumā literatūras cienītāja šīs grāmatas vērtē pozitīvi.