Īves pagasta «Laumās» aizvadīts sadancis «Spēlēju un dejoju» un sadziedāšanās «Tauriņi bitēs»

Īves pagasta «Laumās» aizvadīts sadancis «Spēlēju un dejoju» un sadziedāšanās «Tauriņi bitēs»

31. maijs 1.—4. klašu dejotājiem un dziedātājiem bija ne tikai mācību gada noslēgums, bet arī iespēja izdziedāties sadziedāšanā «Tauriņi bitēs» un izdejoties sadancī «Spēlēju un dancoju».

Lai arī pats pasākums sākās tikai 12.00, bērni Laumu dabas parkā rosījās jau no paša rīta. «Mums ļoti patika pasākuma formāts — sākumā izstaigāt dabas takas, kur stāstīja par bitēm. Mēs visi ar mutēm vaļā klausījāmies,» iespaidos dalījās Sabiles pamatskolas mūzikas skolotāja Zinta Ošenberga. «Lietus, protams, mazliet patraucēja, bet pārāk karsta saule arī nebūtu patīkama. Ideālus laikapstākļus ir grūti sameklēt, tāpēc mums ir jāpielāgojas.» «Laikapstākļi nedaudz radīja sarežģījumus visiem iesaistītajiem. Bet, neskatoties uz to, bērni bija apņēmības pilni, mazliet satraukti un gatavi atrādīt savu veikumu. Vienmēr man ir paticis domāt, ka lietus nes veiksmi un līst uz laimi, tāpēc arī pasākums bija izdevies,» atzina bērnu deju kolektīvu «Nurmītes» un «Delveri» vadītāja Nannija Pētersone.

«Dejotāji kopumā ir viens liels spēks, viņiem netraucē nekas!» — atzina Nannija Pētersone. /Foto: Edgars Lācis/

Mazie dziedātāji un dejotāji pasākumam tika gatavoti nopietni, gandrīz tāpat kā uz Dziesmu un Deju svētkiem. «Tika organizēti kopīgi Zoomi skolēniem ar diriģentiem. Talsu novada bērnu un jauniešu centra metodiķe Antra Vētra ļoti rūpējās, lai viss izdotos, sūtīja e-pastus, bieži zvanīja, lai viss būtu un notiktu,» pastāstīja Zinta Ošenberga. Arī dejotājiem bijis garš un nopietns sagatavošanās ceļš līdz skatuvei. «Gatavošanās pasākumam noritēja raibi, ar saviem kāpumiem un kritumiem. Kā es mīlu teikt — jūs esat labākie, galvenais ir smaidīt,» sacīja Nannija Pētersone.

1.—4. klašu kori diriģenta Ginta Ceplenieka vadībā pierādīja, ka arī lietainā dienā var izpildīt dziesmas par sauli, tādējādi izjūtot tās siltumu.
/Foto: Edgars Lācis/

Pasākuma vadītāji — Nacionālā teātra aktieri Līga Zeļģe un Kārlis Reijers — ar rotaļām centās iekustināt un sildīt bērnus starp priekšnesumiem.

Neskatoties uz sliktajiem un maijam neraksturīgi vēsajiem laik-apstākļiem, mazie dziedātāji un dejotāji tomēr izjuta gandarījumu par mācību gada beigām un, vienojoties kopīgā dziesmā un dejā, priecājās par vasaras sākumu.