Izpildvara uz viena cilvēka pleciem

Izpildvara uz viena cilvēka pleciem

Ja pieņemts, ka izpildvarā jābūt izpilddirektoram un diviem vietniekiem, tad šobrīd visus trīs vadošā amata pienākumus Talsu novada pašvaldībā pilda izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Valdis Bārda. Šķiet, ka viens cilvēks nespēj pildīt trīs cilvēku pienākumus, taču Valdis Bārda pierāda, ka, ja vēlas, tad var izdarīt ļoti daudz.

— Kā jūs piekritāt vadīt izpildvaru?

— Es nācu strādāt Talsu novada pašvaldībā, piesakoties uz izsludināto vakanci kā izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos. Šī amata darba pienākumos ir norādīts, ka nepieciešamības gadījumā ir jāaizvieto izpilddirektors vai izpilddirektora vietnieks finanšu un administratīvajos jautājumos. Tā nu es šobrīd pildu savus norādītos darba pienākumus.

— Kādi šobrīd ir galvenie izaicinājumi izpildvarā?

— Nācu šeit strādāt ar iepriekš uzkrātu dažāda veida darba pieredzi. Neloloju ilūziju, ka darbs pašvaldībā ir viegls un bez problēmām, bet es sāku strādāt šajā amatā tādā brīdī, kad esošā situācija ir izaicinošāka, nekā iepriekš biju domājis. Šobrīd situācija ir tāda, ka izpildvaras vadības līmenī man nav kolēģu, ar kuriem kopā varētu strādāt un sadalīt pienākumus. Ir arī daudz neatliekamu lēmumu no lēmējvaras puses, kuru īstenošana ar visai ierobežotiem cilvēkresursiem un termiņiem var būt sarežģīta un dažkārt nepietiekami kvalitatīva. Neskatoties uz to, ir svarīgi, lai viss tiktu īstenots un kolēģi neizdegtu.

— Kā jūs spējat tikt ar visu galā, it īpaši šobrīd, kad pašvaldībai kopumā neiet viegli?

— Ja teiktu, ka spēju ar visu tikt galā, es noteikti melotu, bet es cenšos izdarīt maksimāli daudz ar pieejamiem laika un cilvēku resursiem. Balstos uz pieredzi un cerību, ka grūtības šādā darbā ir neizbēgamas, tajā pašā laikā arī pārejošas. Man palīdz arī zināms iekšējs spīts un optimisms. Cenšos arī ar apkārtējiem kontaktēties uz optimisma nots. Tas noteikti palīdz dažādās krīzes situācijās. Ne jau tikai pašvaldībai ir grūti, pēdējos gados cīnās arī uzņēmēji un individuālā darba veicēji. Mēs dzīvojam tādā laikā. Pirms dažiem gadiem domājām, ka arī karš Eiropā ir neiespējams, taču diemžēl tā nav.

— Kas līdz šim ir izdarīts un kas vēl jāpaveic?

— Ir pieņemts rīcības plāns, kurš šobrīd ir jāpilda un jāstabilizē budžets. Tas vienlaikus ir arī salāgošanās process, jo, mainoties domes vadības sastāvam, mainās arī izpratne par prioritātēm un nepieciešamo. Tas liek strādāt efektīvāk un dažkārt domāt ārpus rāmja, radot izpratni un izdomājot risinājumus, kas varētu būt arī kā grūdiens, kas ļautu pašvaldībai attīstīties. Šobrīd jāizvērtē sadarbība ar darbiniekiem, iestādēm, pārvaldēm, departamentiem, mēģinot saprast, kuras darbības tomēr nav efektīvas, un koncentrējoties uz tām, kas dod rezultātu. Šobrīd ir stabilizējusies maksājumu naudas plūsma, lēmumu pieņemšana utt. Centrālās pārvaldes reorganizācijā vēl ir, kur piestrādāt, jo tā vēl nav līdz galam pabeigta, taču kādi 80% struktūras ir izveidota. Pašlaik notiek salāgošanas darbs, pienākumu un atbildības pārdalīšana.

— Kas būtu jāņem vērā cilvēkam, kas ieņems kādu no izpildvaras vadības amatiem?

— Stājoties jaunā darbā, paiet zināms laiks, kamēr jebkurš, arī pieredzējis speciālists pielāgojas esošajai struktūrai un informācijas daudzumam. Arī es biju domājis, ka man būs dots ilgāks laiks, lai iepazītos ar iestādēm, struktūrām, Talsu novada specifiku utt., taču tā nenotika. Šajos amatos ir ļoti svarīgi zināt specifiskās lietas, kas attiecas uz pašvaldības regulējuma struktūru, sekām utt. Lai pieņemtu pareizu lēmumu, ir jābūt ļoti plašai informācijai. Ja tas būs cilvēks ar iepriekšēju pieredzi pašvaldības darbā, viņam būs vieglāk, bet, ja viss vēl ir jāapgūst, neskatoties uz to, ka viņš ir, teiksim, labs finansists vai labs vadītājs privātajā sektorā, varētu būt vajadzīgs ilgāks laiks.

— Kāda ir nākotnes vīzija?

— Es esmu optimistiski noskaņots cilvēks. Man patīk, ka ir rezultāti, ka lietas, kas ir darītas, nesušas augļus. Mēs esam dzirdējuši, ka nauda ir tik, cik ir, ka «jāsavelk jostas» utt. Rezultātā rodas sajūta, ka nav iespējas attīstīties.

Esmu darbojies uzņēmējdarbībā, piedzīvojis arī grūtus laikus, tāpēc varu teikt, ka risinājumi ir vienmēr. Iespējams, ka lietas ir jādara citādāk, daudz efektīvāk. Kā piemēru varu minēt vienu projektu, kas ir izdevies un šobrīd tiek realizēts. Tas ir ielu apgaismojuma projekts — novadā plānots mainīt gaismas uz daudz ekonomiskākām. Ja mēs šo projektu realizējam, tad ne tikai to finansējam, bet jau realizācijas laikā šī starpība, kas ir elektrības maksājumos, mums nesīs ievērojamu ietaupījumu izdevumu sadaļā.

Uzskatu, ka ir zinoši speciālisti novadā, kas ir ar pieredzi un perspektīvu skatījumu. Ja mēs nenogrimsim birokrātisma slogā, tad, es domāju, ka arī šī krīze var nest novadam labu izaugsmi. Mums atliek šobrīd nostabilizēt situāciju un radīt vidi, kurā darbinieki jūtas droši un mazāk apdraudēti, līdz ar to arī darbs norisināsies daudz produktīvāk. Mēs esam daudz dzirdējuši, ka kādam no novadiem klājas grūtāk. Ne tik tālā pagātnē runa bija par Ādažu novadu, bet vai kāds tagad ir dzirdējis par Ādažu novada finansiālajām problēmām? Nē!

— Vai ir kāds veids, kā iedzīvotāji var iesaistīties un palīdzēt?

— Mums tiks veidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, kur Talsu novada iedzīvotājiem vajadzētu iesaistīties. Pašlaik pašvaldība sadarbojas arī ar komersantiem divos dažādos veidos — tā ir sadarbība ar Talsu Komersantu Klubu, kā arī uzņēmēju konsultatīvā komisija. Ir sadarbība arī ar biedrībām gan novada ietvaros, gan ārpus novada. Arī tā cilvēki var aktīvi iesaistīties novada aktivitātēs. Es domāju, ka iestādes un organizācijas, kurām draugos ir kādas biedrības, uzņēmēji, viennozīmīgi ir ieguvējas un straujāk dodas uz priekšu. Tāpat arī tās skolas un izglītības iestādes, kurām ir laba sadarbība ar vecākiem, var ļoti daudz ko iegūt paralēli pašvaldības iesaistei. Uz sadarbību!

#SIF_MAF2024