Izpratne par bērnu tiesību aizsardzības pasākumiem laulības šķiršanas gadījumā

Izpratne par bērnu tiesību aizsardzības pasākumiem laulības šķiršanas gadījumā

 

Ģimenes tiesības ir specializēta juridisko pakalpojumu nozare, kas nodarbojas ar dažādiem jautājumiem par ģimeni un attiecībām. Starp visbiežāk sastopamajiem gadījumiem ģimenes tiesībās ir laulības šķiršana un strīdi par bērna aizbildniecību. Iesaistītajām personām emocionālā un juridiskā slodze var būt nepārvarama, tāpēc juridiskie pakalpojumi  ir atbalsts. Šajā rakstā apskatīsim juridisko pakalpojumu nozīmi, palīdzot laulības šķiršanas un bērnu aizbildnības tiesvedībā, nodrošinot bērna tiesību aizsardzību.

Bērna tiesību aizsardzības pasākumi

Bērnu labklājība ir ārkārtīgi svarīga. Ģimenes tiesību juristi darbojas kā aizstāvji, cenšoties izveidot aizbildniecības kārtību, kurā prioritāte ir bērna tiesības un intereses. Bērns ir viena no galvenajām jomām ar kurām ģimenes tiesību juristi strādā, jo izvērtē vecāku spējas nodrošināt bērnam piemērotu vidi un aprūpi pēc laulības šķiršanas. Tādējādi, ģimenes tiesību juristi nodarbojas ne tikai ar juridisku palīdzību laulāto konfliktos, bet arī uzņemas lielu atbildību par bērna interesēm, labklājību un aizsardzību, lai nodrošinātu, ka bērns aug veselīgā un stabilā vidē pēc laulības šķiršanas. Tiek ņemti vērā tādi faktori kā vecāku iesaistīšanās, dzīves apstākļi un bērna emocionālās un izglītības vajadzības.

Ja vecākie nevar dzīvot kopā, tad ir jāizvēlas citi risinājumi, un tie ir dažādi – bērns var dzīvot ar vienu no vecākiem (bērns var satikties arī ar otro vecāku, taču varbūt pazaudēt attiecības). Bērns var dzīvot arī pie abiem vecākiem pēc kārtas (tātad bērnam ir divas mājas). Trešais risinājums ir saglabāt labas attiecības starp tēvu un māti, pat ja viņi ir šķīrušies un varbūt ir veidojuši jaunas attiecības vai ir citi bērni.

Bērna tiesības un pienākumus Latvijas Republikā nosaka:

— Bērna tiesību aizsardzības likums;

— Izglītības likums;

— ANO konvencija par bērna tiesībām.

 

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Šī likuma mērķis ir noteikt bērnu tiesības, brīvības un to aizsardzību, ņemot vērā, ka bērniem, kā fiziski un intelektuāli nenobriedušām personām, nepieciešama īpaša aizsardzība un aprūpe.

Šis likums arī reglamentē pamatnosacījumus, pēc kuriem tiek kontrolēta bērnu uzvedība un nosakāma viņu atbildība. Tas nosaka vecāku un citu fizisko un juridisko personu tiesības, pienākumus un atbildību par bērnu tiesību nodrošināšanu, kā arī izveido bērnu tiesību aizsardzības sistēmu un tās darbības tiesiskos principus.

Mediācija un konfliktu risināšana

Juridiskie pakalpojumi var piedāvāt starpniecību un sadarbību, lai atrisinātu ģimenes strīdus ārpus tiesas zāles. Mediācija ir lielisks veids, kā pāriem risināt domstarpības un vienoties par šķiršanās un bērna aizbildnības jautājumiem. Mediators ir neitrāla trešā puse, kas var palīdzēt pāriem atrisināt viņu problēmas cieņpilni un efektīvi. Tas var būt lielisks veids, kā izvairīties no tiesas un izdevumiem.

Savukārt, ja nekādā veidā neizdodas atrisināt jautājumu mierīgā ceļā, bērna vecāki tiesājas, lai noskaidrotu aizgādības tiesības. Ģimenes apstākļi var mainīties pēc tiesas rīkojumu izdošanas, tādēļ ir nepieciešams mainīt vecāku un bērnu aizbildnības noteikumus. Juridiskie pakalpojumi atvieglo modifikācijas procesu, iestājoties par izmaiņām, kas atspoguļo jauno realitāti un aizsargā bērna intereses. Iesaistās arī bāriņtiesa, kas darbojas tikai un vienīgi bērnu tiesību aizsardzības jomā. Bāriņtiesa darbojas kā valsts iestāde, kas nodrošina, ka bērni ir labi aprūpēti un viņu tiesības tiek ievērotas. Bāriņtiesa arī ir atbildīga par noteiktu bērnu dokumentu izsniegšanu, piemēram, bērna dzimšanas apliecības vai aizgādības lēmumu. Tajā pašā laikā tā rūpējas par to, lai bērniem tiktu piešķirta adekvāta veselības aprūpe un izglītība. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar likumu un normatīvajiem aktiem, kas nodrošina bērnu tiesību aizsardzību valsts līmenī. Bāriņtiesa darbojas objektīvi un nekritiski, ņemot vērā bērna tiesību un interešu ievērošanu. Tā ir svarīga iestāde, kas nodrošina bērnu tiesību aizsardzību un sniedz atbalstu ģimenēm, kurās ir problēmas saistībā ar bērnu aprūpi un aizgādību.