Izstrādāti būvprojekti rotaļu laukumiem Talsos

Izstrādāti būvprojekti rotaļu laukumiem Talsos

Nepieciešamība pēc bērnu laukuma Talsos dažādām vecuma grupām viļāts kā karsts kartupelis jau daudzus gadus, bet iedzīvotāju vēlme joprojām nav piepildījusies. Cerību stars aiz apvāršņa gan paspīdējis, jo tikko kā pabeigts darbs pie divu rotaļu laukumu būvprojektu izstrādes. Neliela daļa tikšot realizēta nākamgad, bet par pārējo jautājums gan vēl paliek atklāts.

Bērnu laukums pie Vilkmuižas ezera

Pērn blakus Vilkmuižas ezeram tika atklāts bērnu rotaļu laukums, kas ir projekta pirmā kārta un paredzēts maziem bērniem. Projektā plānots izveidot aktivitātes arī lielākiem bērniem, kas ietvertas otrajā un trešajā kārtā. Būvprojekts ir nesen kā pabeigts un pašlaik tiek saskaņots Talsu novada Būvvaldē.

«Bērniem no četriem līdz desmit gadiem būs pieejama kompleksa aktivitāte līdakas formā (projekta otrā kārta). To varēs izmantot, gan lai patvertos no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, gan lai izpētītu zivs asaku no iekšpuses. Elementā būs iestrādāti alpīnisma kāpšļi un divi slidkalniņi: 2,3 un piecus metrus gari. Teritorijā, līdztekus labiekārtojuma elementiem, būs arī batuts un nelielu akmeņu formas gumijas atveidojumā līdzsvara un kāpšanas aktivitātei.

Bērnu laukumā pie Vilkmuižas ezera bērniem no četriem līdz desmit gadiem būs pieejama kompleksa aktivitāte līdakas formā. To varēs izmantot, gan lai patvertos no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, gan lai izpētītu zivs asaku no iekšpuses.
/Vizualizācijas no pašvaldības/

Savukārt trešās kārtas aktivitāšu centrs būs veidots zara formā. Tajā būs integrēti tīkli, virves, šūpoles, arī batuts un akmeņi gumijas atveidojumā. Teritorijā plānots ierīkot dzeramā ūdens brīvkrānu,» informē Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.

Bērnu laukumā pie Vilkmuižas ezera bērniem no četriem līdz desmit gadiem būs pieejama kompleksa aktivitāte līdakas formā. To varēs izmantot, gan lai patvertos no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, gan lai izpētītu zivs asaku no iekšpuses.
/Vizualizācijas no pašvaldības/

Šo būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA «Balta istaba» par summu 13 800 eiro (bez PVN). Kad varētu sākties reālie būvdarbi, vēl gan nav zināms, bet pašvaldība pauž cerību tam rast līdzekļus nākamā gada budžetā. Par to būs jālemj domes deputātiem.

Rotaļu laukums Brīvības ielā

Tā kā jautājums par nepieciešamību pēc daudzveidīga, visām vecuma grupām atbilstoša rotaļu laukuma bija sasāpējis jau labu laiku, ar savu iniciatīvu tādu izveidot pērn pašvaldībā vērsās biedrība «Talsu Komersantu Klubs» (TKK). Tika nolemts šo laukumu veidot Brīvības ielā 24.

Lai iegūtu finansējumu, biedrība startēja projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), kas tika atbalstīts. Kopējās projekta izmaksas ir 63 694,15 eiro, realizācijas termiņš — nākamais gads. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta attiecināmās izmaksas 40 000 eiro apmērā, kur publiskais finansējums ir 36 000 eiro un Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums — 20 000 eiro. Pārējo nepieciešamo finansējumu ziedos TKK biedri — SIA «Krauzers» un AS «Talsu Autotransports».

Rotaļu iekārtu izvietojuma, labiekārtojuma un apstādījumu koncepcija Brīvības ielā 24. Rotaļu laukuma izbūves laikā tās var mainīties.
/Vizualizācijas no pašvaldības/

«Projekta finansējums ir ierobežots, bet kopējais teritorijas apjoms gana liels, tāpēc nolemts bērnu rotaļu laukumu attīstīt kopīgi. Tā kā TKK projekta finansējumu paredz ieguldīt 150 kvadrātmetros no kopējās īpašuma platības (4250 kvadrātmetri), tad pieņemts lēmums, ka pašvaldība turpinās rotaļu laukuma pilnveidi, dažādojot gan rotaļu elementu skaitu, gan arī teritorijas labiekārtojumu. Līdz ar to, lai nodrošinātu vienotu konceptuālo risinājumu šī laukuma izveidei, SIA «Lejnieku projektēšanas birojs» par 11 158,62 eiro (ar PVN) izstrādāja rotaļu iekārtu izvietojuma, labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju. Tā bal-stīta Ķēniņkalna, pasaku un mītu pasaules tematikā, par vadmotīvu izvēloties «Greizo spoguļu karaļvalsti»,» skaidro I. Fedko. Šis pats uzņēmums, SIA «Lejnieku projektēšanas birojs», izstrādāja rotaļu laukuma būvprojektu, kas arī tikko kā pabeigts.

Vispirms tiks realizēta projekta pirmā kārta, ko TKK veiks kopā ar pašvaldību. Šajā kārtā plānota laukuma daļas «Četru torņu pils» izbūve, uzstādot rotaļu elementus un veicot vajadzīgos zemes darbus, sagatavojot nepieciešamo elektrības pieslēgumu izbūvei un ierīkojot ūdensvadu, kā arī piebraucamo ceļu. Bet otrajā kārtā, ko veiks pašvaldība, iecerēta labiekārtojuma un segumu izbūve atlikušajā laukuma daļā, elektroinstalācijas un apgaismojuma ierīkošana.

Šis bērnu rotaļu laukums iecerēts ļoti plašs, visām vecuma grupām un ar dažādām aktivitāšu, atpūtas iespējām. Bet arī šeit vēl nav skaidrs, kad tiks realizētas pārējās kārtas pēc tam, kad TKK un pašvaldība būs veikuši pirmās iestrādnes un pamatdarbus, jo arī šis jautājums par līdzekļu piešķiršanu būs deputātu lemšanai. Pašvaldība norādījusi, ka arī šis bērnu laukums, visdrīzāk, tiks īstenots pa kārtām, respektīvi, soli pa solim, katru gadu ieplānojot konkrētus darbus, ko paveikt.

#SIF_MAF2023