«Jaunatnes stāsti rītdienai»

«Jaunatnes stāsti rītdienai»

6., 21. un 29. septembrī Talsu Galvenajā bibliotēka norisināsies triju nodarbību cikls «Jaunatnes stāsti rītdienai», kurā dalību ņems 14–16 gadus veci jaunieši (8.–9. klašu grupa).

Iepazīstot stāstus par Talsu novadu un attīstot prasmi tos veidot, jauniešiem būs iespēja izprast stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu vietējās kopienas pastāvēšanā. Jaunieši līdzdarbosies novadpētniecības resursu papildināšanā, veidojot stāstus par notikumiem kopienā.

Pirmajā nodarbībā Talsu Galvenā bibliotēka (TGB) sniegs informāciju par Latvijas folkloras krātuves krājumu un digitālo arhīvu, kurā tiek glabāti materiāli arī par Talsiem. Otrajā nodarbībā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. Guntis Pakalns dalīsies ar nostāstiem, teikām par Talsiem un to apkārtni, zināšanās par folkloras pētniecību, stāstu veidošanu un to tālāknodošanu. Gunta Pakalna pētnieciskās intereses ir saistītas ar latviešu tautasdziesmām, to poētiku un mitoloģiju, latviešu folkloristikas vēsturi un stāstniecību Latvijā un pasaulē. G. Pakalns kopš 2017. gada ir Latvijas stāstnieku asociācijas biedrs, bet no 2010. gada — UNESCO LNK tīkla «Stāstu bibliotēkas» eksperts, vairāku zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autors. Trešajā nodarbībā jaunieši dalīsies ar brīvi izvēlētā formā veidotiem stāstiem par notikumiem kopienā un sadzīvē. Jauniešu stāstus TGB publicēs, ievietojot tos Digitālo objektu pārvaldības sistēmā (DOM), un piedāvās Latvijas folkloras krātuves arhīvam, popularizējot nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanu un tālāknodošanu, veidojot novadpētniecībā izmantojamus resursus.

Projekts tiek īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma» projektu konkursa «Kurzemes Kultūras Programma 2023» atbalstu.