Jauno dalībnieku uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros plānota 2024. gada sākumā

Jauno dalībnieku uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros plānota 2024. gada sākumā

Šogad noslēdzas iepriekšējā ES budžeta plānošanas perioda biznesa inkubatoru programma, kas daudziem devusi stimulu uzsākt savu uzņēmējdarbību, radīt produktu un ieiet eksporta tirgos. Jaunā uzņemšana plānota nākamā gada sākumā, un biznesa inkubatoru reģionālais tīkls pārtaps par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecībām ar plašāku piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Kopš 2016. gada septembra LIAA biznesa inkubatoru kopienā iesaistījušies 4094 uzņēmumi un biznesa ideju autori. No tiem 921 izmantojuši biznesa inkubācijas programmu, bet 3173 pirmsinkubācijas programmu.

«Mūsu acu priekšā dažu gadu laikā uzņēmumi bez apgrozījuma kļuvuši par nozīmīgiem eksportētājiem. Spilgtākie piemēri šajā ziņā ir īpaša dizaina datorspēļu kontrolieru ražotājs «Azeron», bērnu mēbeļu ražotājs «Ette Tete», unikālo klavieru konstruktors «Kļaviņš piano», SIA «Ārpus» amatalus darītava, kā arī daudzi citi veiksmīgi uzņēmumi,»

uzsver LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Dace Vanaga.

Biznesa inkubatoru uzņēmumu kopējais apgrozījums 2022. gadā sasniedza 86,85 miljonus eiro, nodokļos samaksāti 11,4 miljoni eiro, bet investīcijās tika piesaistīti 9,65 miljoni eiro. Vairāk nekā 50% no inkubatoros strādājošo uzņēmumu apgrozījuma veidoja ienākumi no eksporta.

Jaunā ES budžeta plānošanas perioda biznesa inkubatoru atbalsta programma būs pieejama 2024. gada sākumā, kad plānots izsludināt jauno uzņemšanu. Tāpat kā iepriekš, uzņēmēji varēs pieteikties gan pirmsinkubācijas, gan inkubācijas atbalstam. Savukārt jaunums būs atbalsta aktivitātes biznesa ideju veidošanai jeb idejošanai.

Plānots pieturēties pie līdzšinējā LIAA reģionālā tīkla un pārstāvniecības veidot Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Ventspilī, Valmierā, Rēzeknē, Ogrē, Kuldīgā, Madonā, Siguldā, Talsos, Saldū, Tukumā, Bauskā, Smiltenē, Cēsīs, Alūksnē, Gulbenē un Jēkabpilī Savukārt Rīgā atradīsies Tehnoloģiju biznesa inkubators un Radošo industriju biznesa inkubators.

Pirmsinkubācijas programmas galvenie mērķi ir izstrādāt sava produkta vai pakalpojuma prototipu, sagatavoties tā komercializācijas uzsākšanai un sagatavot komersantu dalībai inkubācijas programmā, nodrošinot specifiskas apmācības uzņēmējdarbības attīstībā, tirgus izpētē, inovāciju kāpināšanā, uzņēmuma darbības virzīšanā ilgtspējīgas uzņēmējdarbības virzienā un tehnoloģiju intensitātes līmeņa paaugstināšanā.

Savukārt inkubācijas programma sniedz iespēju saņemt līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām, sertificēšanai, laboratoriju un citām izmaksām. Inkubācijas programmā varēs pieteikties jaundibināti uzņēmumi, kas nav vecāki par pieciem gadiem.

Kā jauna aktivitāte tiks piedāvāta idejošana, kā ideju ģenerēšanas process jaunu biznesa ideju radīšanā, kuras pēc tam iespējams īstenot, izmantojot inkubatoru programmas piedāvātās atbalsta iespējas.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts «Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators».