Kā ietaupīt ūdeni?

Kā ietaupīt ūdeni?

Daudzi cilvēki ietaupa tieši uz elektrības un ūdens rēķina, taču kā to vislabāk izdarīt? Plašāk skaidro un ieteikumus sniedz SIA «Talsu ūdens» valdes locekle Jana Robalde.

— Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vai šogad jūtams cenu kāpums komunālo pakalpojumu nozarē?

— SIA «Talsu ūdens» kā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja darbību ietekmē dažādi ģeopolitiskie notikumi, iekšējā tirgus izmaiņas, kā arī valsts pārvaldes pieņemtie lēmumi. Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa būtiskāk ietekmējošie faktori ir: atalgojuma izmaksas, degvielas un izejmateriālu izmaksas, elektroenerģijas izmaksu svārstības, infrastruktūras uzturēšanas izmaksas u.c izmaksas. Izmaksu pieaugums un inflācijas ietekme pēdējo gadu laikā vērojama visās tautsaimniecības nozarēs, tai skaitā ūdenssaimniecībā.

Papildus tam šobrīd tiek veikta SIA «Talsu ūdens» reorganizācija. Viens no reorganizācijas mērķiem bija izmaksu samazināšana un darbības optimizācija, tomēr par šādu scenāriju pāragri spriest — ņemot vērā pārņemto sabiedrību ūdenssaimniecību situāciju Mērsragā un Kolkā, kas nebūt nav rentabla vai pašpietiekama, jo līdz šim mazās ūdenssaimniecības strādājušas ar maziem resursiem, kā arī nav veikti nozīmīgi ieguldījumi infrastruktūrā tieši pamatdarbības nodrošināšanai. SIA «Talsu ūdens» budžeta plānā jau 2024. gada investīcijās pārņemtajās teritorijās plāno ieguldīt 70 — 80 000 eiro pamatdarbības nodrošināšanai. Paralēli arī norisinās darbs pie dažādu procesu optimizēšanas, lai līdzsvarotu izdevumus.

— Vai šobrīd ir cilvēki, kuri kavē vai nespēj apmaksāt rēķinus?

— Parādu apjoma īpatsvaram ir tendence pieaugt. Tā pieaugums, salīdzinājumā ar 2022. gadu, ir 9%, kas skaidrojams gan ar tarifa pieaugumu 2023. gadā, gan vairāku uzņēmumu darbības izbeigšanu. SIA «Talsu ūdens» aktīvi veic darbu ar parādniekiem, regulāri atgādinot par kavētiem maksājumu termiņiem, vienojoties ar parādu apmaksu pa daļām, kā arī sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem cenšamies atrast risinājums, lai parādu pieauguma tendence tiktu uzraudzīta, nepieļaujot to nekontrolētu pieaugumu.

— Vai ir kādi ieteikumi, kā cilvēki varētu ietaupīt, lai mazinātu ūdens rēķinu summu?

— Joprojām daļa iedzīvotāju, tai skaitā daudzdzīvokļu mājās, nerūpējas par iekšējo tīklu stāvokli, bet tā ir iedzīvotāju pašu atbildība. Novecojuši ūdensapgādes tīkli vai santehnika bieži vien ir par iemeslu ūdens noplūdēm, avārijām, par kurām iedzīvotājiem pašiem jāmaksā, jo tie ir mājas iekšējie tīkli.

Ir arī pozitīvas tendences, iedzīvotāji arvien vairāk apzinās, ka tikai korekta ūdens patēriņa uzskaite dod priekšstatu par ūdens patēriņu mājsaimniecībā. Pozitīvi vērojama tendence ierīkot attālināmi nolasāmos un jaunās paaudzes — viedos skaitītājus, kuru uzskaites precizitāte ir lielāka. Tā iedzīvotāji var sekot līdzi ūdens patēriņam un atbildīgāk novērtēt ūdens resursus.

Kopējā tendence ir ūdens patēriņa samazināšanās, kas liecina gan par taupības pasākumiem, gan santehnikas ierīču, kuras patērē mazāk ūdens, lietošanu.