Kā ziemas periodā tiek apsaimniekoti Talsu ceļi

Kā ziemas periodā tiek apsaimniekoti Talsu ceļi

Pagājušās nedēļas nogale ikvienu pārsteidza ar pēkšņo sniegu, un, lai arī dzīvojam tādā klimatiskajā zonā, kur sniegs ir ikgadēja un ierasta lieta, šķietami daudzus šāds sniega daudzums ir pārsteidzis nesagatavotus. Viens no sāpīgākajiem ziemas jautājumiem — ceļi un to uzturēšana — nereti satrauc ne vienu vien novada iedzīvotāju, jo ziemā ne vienmēr no rīta zināsi, vai būs iespējams tikt uz darbu.

Latvijā autoceļu uzturēšana tiek sadalīta divās sezonās — ziemas un vasaras. Ziemas sezonas oficiālais sākuma datums ir 16. oktobris un tā ilgst līdz 15. aprīlim. Šis periods gan var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem, attiecīgi pagarināts pēc nepieciešamības. Šajā sezonā ceļu dienestu pienākumos ir konstanta laika apstākļu ietekmes uz ceļa stāvokli apsekošana un attiecīgo darbu veikšana — to attīrīšana no radušās sniega kārtas, kā arī veikti pretslīdes un pretapledojuma apstrādes pasākumi, tāpēc ziemas periodā ceļu uzturētāji darbam ir gatavi visu diennakti.

Ceļu uzturēšanu regulē MK noteikumi un pašvaldības noteiktās prasības

Valsts autoceļu tīklā uzturēšanas darbus veic Valsts akciju sabiedrība «Latvijas autoceļu uzturētājs», darbi notiek, balstoties uz Ministru kabineta (MK) noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Latvijā valsts autoceļi ir iedalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs un darbi norisinās attiecīgi pēc tām — sākot no augstākās jeb A klases un tālāk pa kārtai attiecīgi nākamās. Sadalījums veikts, balstoties uz noteiktiem faktoriem — satiksmes intensitātes, ceļa klasifikācijas, seguma veida, sociālekonomiskās nozīmes, tehniskā stāvokļa, kā arī pieejamā un plānotā finansējuma apjoma.

A jeb augstākā klase Talsu novadā pārstāv A10 autoceļu Rīga—Ventspils, kā arī P120 Talsi—Stende— Kuldīga. B klasi pārstāv jau krietni vairāk autoceļu, piemēram, P125 Talsi—Dundaga—Mazirbe, P128 Talsi—Sloka, P129 Talsu apvedceļš un citi. C klasē jau ietilpst mazāka mēroga ceļi, piemēram, P124 Ventspils—Kolka, un D klasi pārstāv pavisam mazie ceļi, piemēram, V1366 Dižsēņi—Raudziņi. Pēc šīs kārtības varam saprast, ka Talsu novadā primārie tīrīšanas un apsaimniekošanas darbi ziemas sezonā tiks veikti uz Ventspils šosejas, tad uz nākamās nozīmes ceļiem, un beidzamie tiks apkalpoti zemākās klases ceļi. Tomēr ne vienmēr tas nozīmē, ka lauku reģionos līdz ceļu tīrīšanai būs jāgaida visilgāk — šeit palīdz arī vietējās pašvaldības un pagasti.

Ielu un ietvju apsaimniekošana Talsu pilsētā

Talsos ielas un ceļus apsaimnieko divi uzņēmumi — VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs», kas veic ielu apsaimniekošanas darbus, un SIA «HAGBERG» veic ietvju apsaimniekošanu, tomēr laukumus un citas pašvaldības teritorijas apsaimnieko attiecīgie uzņēmumi dalīti, skaidro Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Lauris Tīģers. Apsaimniekotājs tiek izvēlēts pēc iepirkuma principa un strādā attiecīgi pēc jau augstāk minētajiem MK noteikumiem, kas paredz gan darbu izpildes termiņus, gan attiecīgo darbu specifikas aprakstus, kā, piemēram, kad iestājas ārkārtas stāvoklis, kādi darbi veicami pie attiecīga biezuma sniega segas, krišanas ātruma, apledojuma līmeņa, kā arī kontroles mehānismiem darbu izpildes kontrolēšanai.

VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» komunikācijas procesu vadītāja Sigita Paula atzīmē, ka visi darbi norit pēc attiecīgā līguma ar pasūtītāju un izveidoto līgumu, attiecīgi pasūtītājs izvirza prasības, kuras tiek veiktas saskaņā ar MK izstrādātajiem noteikumiem. Atrunāti esot arī termiņi un reaģēšanas laiks un darbi notiek visu diennakti, pēc nepieciešamības. Talsos ir arī sava «Latvijas autoceļu uzturētājs» nodaļa, kuras pārziņā pēc pagājušā gada restrukturizācijas ir ceļu tīrīšana Talsu un arī visā Ventspils novadā, kuram gan ir savas cilvēku un tehnikas vienības.

Nodaļas vadītājs Andris Kondrāts atzīmē, ka «Latvijas autoceļu uzturētājs» darbojas divās daļās — tiek apsaimniekoti pašvaldības ielas un ceļi, kā arī dažas pagastu pārvaldes, ar kurām noslēgti līgumi, un otra puse ir valsts autoceļu apkalpošana. Kā lielāko izaicinājumu apsaimniekotājs min lielos puteņus. Šogad vēl gan sniega daudzums grūtības sagādājis nav, toties pagājušajā ziemā ir bijuši arī ilgstoši snigšanas periodi, kad gaidīt snigšanas beigas nav iespējams un ir jāstrādā, kamēr snieg, kaut efekts, šādi strādājot, esot īslaicīgs. Tehnikas vienības un darbinieki arī šobrīd esot pietiekoši.

«Talsu pilsētā parasti darbojas viena sniega tīrīšanas mašīna, bet ir iespējas piesaistīt vēl vienu, kad nepieciešams. Darbojas arī frontālais ekskavators, ar ko tiek tīrīti krustojumi, laukumi, pieturas un dažādi citi objekti. Ir arī mazāks traktors, kas nodarbojas ar mazo, grants seguma jeb C uzturēšanas klases ielu tīrīšanu,» skaidro A. Kondrāts. Situācija ar tehniku ir mazliet citāda uz valsts autoceļiem, tos Talsu un Ventspils novados apkalpo sešas mašīnas, kā arī divi lieljaudas traktori, frontālais traktors un parastie traktori, kā saka, esot viss, kam pielikt priekšā lāpstu. Bez tehnikas tiek izmantoti arī citi resursi — sāls un smilts maisījums, kas izvietots netālu no Talsu apvedceļa uz Slokas šosejas. Šis maisījums ir paredzēts lietošanai lielāka un noturīgāka sala gadījumā, it īpaši C klases ceļiem, kur nav liela satiksmes intensitāte. Šogad sagatavotas 1000 tonnas ar smilts — sāls maisījumu un 1200 tonnas ar tehnisko sāli, tomēr nodaļas vadītājs atzīmē, ka parasti visu šo daudzumu ziemas laikā neizmanto, bet tas atkarīgs no laika apstākļiem.

Novadā ceļus tīra apsaimniekotāji un pagasts

Talsu novadā pagastu ceļu apsaimniekošana atšķiras no Talsu pilsētas — katrā pagastā tiek veikts iepirkums un izvēlēts apsaimniekotājs. Balgales pagasta pārvaldes pārstāvis Kaspars Boters skaidro, ka katrā pagastā situācija ir atšķirīga, jo ir pagasti, kur darbi tiek dalīti — daļu darbu veic apsaimniekotāji, daļu pats pagasts, ja tam ir pieejama attiecīgā tehnika. Kā notiekot arī Balgales un Laucienes pagastā — daļu ceļu tīrot paši ar saviem rīcībā esošajiem traktoriem, un tad attiecīgi palīdz apsaimniekotāji. Arī pagājušās nedēļas nogalē, kad uzkrita pirmais lielais šī gada sniegs, jau svētdienas rītā aktīvi noritēja darbi; kā min Kaspars Boters — strādāja gan pagasta traktors, gan SIA «Amatas», kas ir Balgales pagasta apsaimniekotājs. Faktori, kad tiek tīrīts ceļš, ir tie paši — viss notiek pēc līgumā atrunātā un attiecīgajiem MK noteikumiem. Tomēr nevarētu teikt, ka pilsētā viss būs ātrāk tīrs kā laukos — pagasti tomēr par saviem tālāk dzīvojošajiem iedzīvotājiem tur rūpi un ceļi ir iztīrīti, tiklīdz tas ir iespējams, un nereti tas ir pat ātrāk, nekā varētu gaidīt.

Gan Talsu pilsētas pārvalde, gan novada pašvaldības pārstāvji sarunā stāsta, ka nereti tiek saņemtas sūdzības par netīrītiem automašīnu stāvlaukumiem un ēku pagalmiem, un atgādina, ka apsaimniekotājiem nav pienākums tīrīt privātas teritorijas, privātus stāvlaukumus, bet gan tikai valsts un pašvaldības īpašumā esošus objektus. Par privātām stāvvietām un citiem objektiem gan pilsētā, gan novadā jārūpējas to īpašniekiem.

#SIF_MAF2023