Kad drīkst zāģēt kokus privātīpašumā?

Kad drīkst zāģēt kokus privātīpašumā?

«Talsu Vēstu» redakcijā vērsās lasītāja, kura vēlējās noskaidrot, kas jādara, ja cilvēks vēlas savā mājas pagalmā, privātīpašumā, nozāģēt kādu koku, un cik ilgi šī atļauja ir derīga.

Vērsāmies pie Rojas pagasta pārvaldes vadītājas Santas Krūmiņas, kura izskaidroja noteikumus. Proti, ja cilvēks vēlas nozāģēt vienu vai vairākus kokus savā privātīpašumā, iedzīvotājam vispirms ar iesniegumu par šo vēlmi ir jāvēršas attiecīgā pagasta vai pilsētas pārvaldē, kurā viņš dzīvo. Tālāk iesniegums tiek novirzīts uz Talsu novada pašvaldības Zaļumsaimniecības komisiju, kas apseko attiecīgo adresi, izvērtē lūgumu un sniedz savu atbildi. Ja lūgums tiek akceptēts, termiņš koku zāģēšanai ir divi gadi. Zaļumsaimniecības komisijas lēmums tiek darīts zināms arī attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldei, lai tā būtu informēta un varētu kontrolēt izpildi.

Jāņem vērā, ka ir jāievēro liegums, kad kokus nedrīkst zāģēt, — no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu uzliek naudas sodu: fiziskajām personām — no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 140 līdz 1400 eiro. Savukārt par aizsargājamo koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu uzliek naudas sodu: fiziskajām personām — no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 1400 eiro. Izņēmums ir gadījumos, kad nepieciešams nozāģēt bīstamu koku, kas rada apdraudējumu.

Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija (nocērtamo koku fotografē vismaz no trijiem skatpunktiem, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas) un informēta pašvaldība. Piemēram, dabas postījumu ietekmē bijis ļoti spēcīgs vējš, negaiss, kura dēļ koks ir sasvēries, nogāzies vai izgāzies, līdz ar to apdraud īpašumu.

JAUNUMS

Tagad pieejama arī
“Talsu Vēstis” e-avīze.
Abonē un lasi savā telefonā, datorā vai planšetē no jebkuras vietas pasaulē.