Kādas ir jūsu domas par civilās savienības likumu?

Kādas ir jūsu domas par civilās savienības likumu?

Saeimā konceptuāli atbalsta Civilās savienības likumu viendzimuma pāru ģimeņu aizsardzībai. Civilā savienība definēta kā divu fizisku pilngadīgu personu notariāli noslēgta vienošanās, kas nodibina vai izbeidz personu savstarpējās nemantiskās un mantiskās tiesības un pienākumus. Iecerēts noteikt, ka ar civilās savienības noslēgšanu pusēm būs savstarpējs pienākums gādāt un atbalstīt vienai otru, rūpēties par kopīgo mājsaimniecību atbilstoši katras puses ienākumiem. Plānots, ka civilā savienība tiks noslēgta bez termiņa un būs spēkā līdz tās izbeigšanai. 

Šajā nedēļā vēlamies noskaidrot lasītāju viedokli jautājumā par atbalstu Civilās savienības likumu viendzimuma pāru ģimeņu aizsardzībai. Uz aptaujas jautājumu varat atbildēt šeit.