Kādus ieguvumus 2024. gada budžets sola labklājības jomā?

Kādus ieguvumus 2024. gada budžets sola labklājības jomā?

2024. gada budžetā labklājības nozarei plāno piešķirt 4,2 miljonus paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošanai, 14,5 miljonus piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensiju saņēmēju loka un apmēra paplašināšanai, 2,1 miljonu bērnu aizsardzības un atbalsta sistēmas pilnveidei, 5,8 miljonus atbalsta pasākumiem ģimenēm ar bērniem (plāno palielināt piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta bērniem ar invaliditāti un atbalstīt bērnus, kas slimo ar celiakiju), 4,9 miljonus cilvēku ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzības apmēra paaugstināšanai.

Viena no svarīgākajām ziņām ir, ka no 2024. līdz 2029. gadam pie tām vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas laikā no 2012. līdz 2028. gadam, pakāpeniski tiks atjaunota piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Sākot ar 2029. gadu, tā jau tiks maksāta visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem. Par to vēl jālemj un jānobalso Saeimai. Taupības nolūkos piemaksas 2012. gadā tika pārtraukts piešķirt.

Tabulā redzams, ka pirmajiem piemaksas (jau no 2024. gada 1. janvāra) tiks atjaunotas tiem, kuri pensionējās 2012., 2013. un 2014. gadā.

Likumā tiks noteikts, ka piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim un ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, piemaksas piešķiršanas gadā nosaka tādā pašā apmērā, kādu šajā gadā saņem personas, kurām vecuma vai invaliditātes pensija un piemaksa pie tās par katru apdrošināšanas stāža gadu piešķirta 2011. gadā.

Piemaksas apmērs no 2023. gada 1. oktobra (pēc indeksācijas) ir 1,52 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.

Piemaksas šobrīd nesaņem 35,2% vecuma pensijas saņēmēju un 45,9% invaliditātes pensiju saņēmēju.

Vidējais piemaksas apmērs pie vecuma pensijas ir 50,66 eiro, pie invaliditātes pensijas — 14,10 eiro.

Katram piemaksas kopējais apmērs būs atšķirīgs, to var pats izrēķināt — jāzina, kāds ir apdrošināšanas stāžs līdz 1995. gada 31. decembrim. Piemēram, ja stāžs līdz 1995. gada beigām bija 25 gadi, tad piemaksa būs 38 eiro (1,52 eiro jāreizina ar 25 gadiem). Ja stāžs bija 20 gadi, tad piemaksa būs 30,40 eiro (1,52 reizina ar 20 gadiem).