Kāpēc tualetē nav ūdens?

Kāpēc tualetē nav ūdens?

«Talsu Vēstu» redakcijā vērsās talsenieks (redakcijai vārds, uzvārds ir zināms), kurš vēlējās noskaidrot, kāpēc atjaunotajā Ķēniņkalna teritorijā sabiedriskajā tualetē nav pieejams ūdens.

Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko skaidro: «Tā kā Ķēniņkalns atrodas valsts aizsardzības kultūras pieminekļu zonā, šajā vietā nebija atļauti būtiski rakšanas darbi, lai ierīkotu ūdensvadu. Lai nodrošinātu labierīcības gada siltajā sezonā, zem tualetes ēkas atrodas tvertne, kuras ietilpība ir 200 litri; speciāli izbūvēts arī piebraukšanas ceļš tvertnes uzpildīšanai. Tas nozīmē, ka principā ziemas mēnešos šīs labierīcības ir jāslēdz ciet, jo tās nav izmantojamas. Par slēgšanu ciet jau informēju Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju.»

Informācijas gatavošanas brīdī, 6. februārī, tualetes vēl bija brīvi pieejamas.
/Foto: Edgars Lācis/