Kas jāņem vērā, plānojot lielu remontu savā uzņēmumā?

Kas jāņem vērā, plānojot lielu remontu savā uzņēmumā?

 

Darbiniekiem draudzīga, ergonomiska un energoefektīva darba vide ir viens no galvenajiem faktoriem, kas pozitīvi ietekmē uzņēmuma kopējo efektivitāti. Lai to nodrošinātu, reizēm uzņēmumā nepieciešams apjomīgs remonts. Taču remonts uzņēmumā uz noteiktu laika posmu var būtiski ietekmēt tā darbību. Tieši tādēļ pirms remontdarbu uzsākšanas nepieciešama rūpīga plānošana. Vairāk par to, kas jāņem vērā, plānojot lielu remontu savā uzņēmumā, lasiet tālāk rakstā.

Remonta apjoms un prioritātes

Skaidra vīzija tam, kādu rezultātu uzņēmuma remontam vajadzētu sniegt, ir viens no galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā, lai veiksmīgi uzsāktu plānošanas procesu.  Liels remonts ir laikietilpīgāks un prasa vairāk līdzekļu, tādēļ izvērtējiet, cik apjomīgus remontdarbus uzņēmumā vēlaties veikt, jo tas tiešā veidā ietekmēs budžeta, laika un resursu plānošanu.

Tāpat izvērtējiet, kurās uzņēmuma pozīcijās remontdarbus nepieciešams uzsākt prioritāri. Tie var būt remontdarbi, kas, piemēram, prasīs visvairāk laika vai arī tie, kurus vēlams pabeigt visātrāk.

Remonta budžeta plānošana

Viens no būtiskākajiem aspektiem pirms liela remonta uzsākšanas uzņēmumā, ir budžeta plānošana. Skaidrs, ka apjomīgi remontdarbi prasa daudz finanšu līdzekļu, tādēļ ir būtiski jau savlaicīgi noteikt, kādu summu iespējams atvēlēt uzņēmuma remontam. Tas palīdzēs reālistiski saplānot resursus un saprast, kā īstenot savu vīziju. Taču, protams, remontdarbu laikā var pārsteigt negaidīti faktori, kas var atstāt būtisku ietekmi uz izmaksām, tādēļ, plānojot budžetu, jārēķinās ar finanšu līdzekļiem arī neparedzētu izdevumu segšanai. Vēlams, lai šī naudas summa būtu vismaz 10-15% no kopējā budžeta. Turklāt, par šo aspektu nevajadzētu aizmirst arī tad, ja uzņēmuma remontam tiek izmantoti ārējie finansējuma avoti, piemēram, kredīts remontam.

Remonta ietekme uz uzņēmuma darbību

Plānojot lielu remontu, vai nu tās būtu ražošanas vai biroja telpas, jāņem vērā, ka tas var ietekmēt uzņēmuma darbību. Tādēļ, uzsākot šī procesa plānošanu, rūpīgi jāpārdomā, kur un kā darbinieki varēs veikt savus pienākumus, ja to ierastajā darba zonā norisināsies apjomīgs remonts. Iespējams būs nepieciešams uz noteiktu laiku īrēt papildu telpas, lai veiksmīgi turpinātu uzņēmuma darbību. Ja plānots biroja remonts, lielisks risinājums ir attālināta darba plānošana.

Efektīva komunikācija

Būtisks faktors, lai panāktu, ka remontdarbi norit veiksmīgi un bez liekas aizķeršanās, ir efektīva komunikācija. Regulāra saziņa starp remontdarbu veicējiem un uzņēmuma vadību samazinās nepatīkamu pārsteigumu iespējamību, kā arī sniegs iespēju laicīgi pārplānot dažādus remontdarbu aspektus, ja tas būs nepieciešams. Tāpat, protams, komunikācijā vēlams iesaistīt darbiniekus, informējot tos par uzņēmuma remonta norisi.

Ja arī jūsu uzņēmumā nepieciešams remonts, taču šobrīd nav pieejami brīvi naudas līdzekļi, lai to īstenotu, noderīgi būs Latkredits finanšu pakalpojumi – kredīts pret ķīlu un kredīts remontam. Kredīts pret ķīlu sniedz iespēju iegūt līdz pat 200 000 EUR liela remonta vai pārbūves veikšanai, savukārt, kredīts remontam ļauj aizņemties līdz 25 000 EUR atjaunojoša remonta īstenošanai.