Klienti atzīst Ellex par līderi Baltijā

Ikgadējā ProsperaTier 1 advokātu biroju pētījumā,vērtējumā pēc vispārējā snieguma, advokātu biroju apvienība“Ellex” atzīta par augstākā līmeņa juridisko pakalpojumu sniedzēju Baltijā, kas ir nozīmīgs kvalitātes apliecinājums un motivācija jauniem sasniegumiem, ņemot vērā izaicinājumus, ko nesis pandēmijas laiks.

Par pētījumu

Baltijas advokātu biroju izpētiveic Zviedrijas uzņēmums “Kantar”, aptaujājot vairāk nekā 300 respondentus no dažādiem Baltijas valstu uzņēmumiem un organizācijām – galvenokārt juristus un uzņēmumu vadītājus, kas mēdz izmantot juridiskos pakalpojumus. Biroji tiek vērtēti dažādās kategorijās.

Par pētījuma rezultātiem

2021.gada pētījuma rezultāti atklāj, ka “Ellex” ir vadošais juridisko pakalpojumu sniedzējs un visaugstāk novērtētaisstratēģiskais padomnieks Baltijā. Respondenti arī norādījuši, ka “Ellex” juristi izprot klientu vēlmes, palīdz gūt panākumus dažādās jomās, kā arī veiksmīgi sadarbojas ar citiem ekspertiem Baltijas mērogā, lai apmierinātu katra klienta individuālās vajadzības unefektīvi palīdzētu sasniegt iecerēto rezultātu, tai skaitā biznesa mērķus, ko ietekmējusi pandēmija. Tāpat augstu novērtēta arī “Ellex” profesionalitāte, sniedzot atbalstu uzņēmējiem un izprotot jebkuru uzņēmējdarbībasnozari. Savukārt “Ellex” biroja Latvijā – “Ellex Kļaviņš” – sniegums novērtēts ar augstāko vērtējumuklientu izpratnes jomā.

Juridisko pakalpojumu pielāgošana izmaiņām biznesa vidē

Covid-19 infekcijas izplatībaieviesusipārmaiņasikviena uzņēmuma ikdienā, taču uzņēmēji ir daudz mācījušies un liela daļa spējuši pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Arvien vairāk tiek ieguldīts tehnoloģijās, kas ļauj uzņēmumiem turpināt veiksmīgu darbību un attīstību.“Ellex Kļaviņš” ekspertu komanda ir gatava pielāgot pakalpojumu klāstu mūsdienu izaicinājumiem, sniedzot klientiem profesionālu atbalstu visdažādākajās situācijās.Arī tiesvedības šobrīd notiek citādi nekā iepriekš, jo tiesību aktinosaka, ka civillietu un administratīvo lietu tiesa var izskatīt lietas rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē. Par civillietas un administratīvās lietas iztiesāšanu rakstveidā tiesai laikus jāinformē lietas dalībnieki, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai.

Kā pozitīvu pandēmijas laika pieredzes stāstu, advokātu birojs“Ellex Kļaviņš”izceļ iespēju būt par juridisko padomdevēju vēsturiskā darījumā pērnā gada maijā, konsultējot klientu Printful, kas kļuva par pirmo vienradzi Latvijā, sasniedzot 130 miljonu dolāru investīciju apjomu, uzņēmuma vērtībai pārsniedzot 1 miljardu dolāru.