VVD Talsos konstatē notekūdeņu dūņu noplūdi

VVD Talsos konstatē notekūdeņu dūņu noplūdi

Nedēļas nogalē, reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamu Dzelzupes piesārņojumu, Valsts vides dienests  (VVD) konstatēja notekūdeņu dūņu noplūdi no Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Konstatēts, ka SIA «Talsu ūdens» iekārtās atrodas dūņas, kas pa tekni nonāk upē. VVD veicis notekūdeņu paraugu noņemšanu, pēc testēšanas rezultātu saņemšanas tiks vērtēta vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte un tā radītais piesārņojums.

Par konstatēto faktu uzsākts administratīvais pārkāpuma process.

SIA «Talsu ūdens» skaidro, ka dara visu iespējamo, lai šāda situācija neatkārtotos. Iespējamais problēmas cēlonis ir divu dūņu recirkulācijas sūkņu nolietojums, kas jaudas samazināšanās dēļ nespēj pietiekami nodrošināt pilnvērtīgu attīrīšanas procesu.

SIA «Talsu ūdens» atklāj, ka 25. martā noslēgts problemātiskais kanāls, notekūdeņu attīrīšanas procesu organizējot caur vienu kanālu. Attiecīgi Dzelzupē dūņas vairs nevar nonākt. Uzņēmums skaidro, ka Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās  (NAI) izbūvētas 2001. gadā. Kopš iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas nav veikts to kapitālais remonts vai pārbūve, ekspluatācijas laikā veikta atsevišķu iekārtu avārijas remonti un nomaiņa, līdz ar to iekārtas un būves ir tehniski nolietotas.  Kopš 2022. gada ir uzsākti izpētes un projektēšanas darbi, lai modernizētu un atjaunotu Talsu NAI, ar funkcionalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārbūvi plānots uzsākt šī gada izskaņā vai 2025. gadā, piesaistot ES finansējumu.

Tikmēr VDD izsaka pateicību iedzīvotājiem par aktīvu iesaisti vides problēmjautājumu risināšanā. Arī turpmāk aicinot ziņot, ja radušās aizdomas par vides piesārņojumu, zvanot uz VVD Operatīvā koordinācijas centra tālruni + 371 26338800 vai izmantojot mobilo aplikāciju VIDES SOS.