Labiekārtota Mērsraga tautas nama teritorija

Labiekārtota Mērsraga tautas nama teritorija

Piesaistot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansiālu atbalstu, īstenots projekts «Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana». Būtisks akcents ir izveidotais vides objekts — Mērsraga bākas mini versija, kas apskatāma Mērsraga centrā.

Pie Mērsraga tautas nama atjaunotas auto stāvvietas, izbūvēts teritorijas apgaismojums, jauns elektrības pieslēgums, uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes, veikta apzaļumošana un apstādījumu izveide. Idejiski labiekārtojums ir stilizēts jūras ainavas atspoguļojums: bāka, akmeņu krāvums un jūras viļņi. Nākotnē plānots attīstīt ideju, lai visā pagasta teritorijā izvietotu dažāda dizaina un materiāla vides objektus — bākas. Tas veidotu vienotu vides objektu motīvu un atspoguļotu galveno pagasta lepnumu, skaidro Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Madara Brāle.

Idejiski labiekārtojums ir stilizēts jūras ainavas atspoguļojums: bāka, akmeņu krāvums un jūras viļņi./Publicitātes foto/
Idejiski labiekārtojums ir stilizēts jūras ainavas atspoguļojums: bāka, akmeņu krāvums un jūras viļņi.
/Publicitātes foto/

«Darbi sākās pavasarī un noslēdzās augusta beigās — būvnieks ļoti operatīvi visu izdarīja. Bākas ir būvētas, lai izturētu skarbus apstākļus, — tās cauri laikiem ir bijušas drošības simbols, kas ne tikai izstaro gaismu un pasargā no briesmām, bet arī rāda ceļu un palīdz droši nonākt galamērķī — šī bāka rādīs ceļu uz kultūru. Veidojot vienotu dizainu, plānojam attīstīt ideju un dažāda dizaina bākas izvietot arī citviet Mērsraga pagasta teritorijā. Ziemā to visu apdomāsim, liksim kopā idejas un, cerams, pavasara vasaras sezonā jau kaut ko realizēsim.»

Atklāšanas pasākums, kura laikā tika iedegta vides objekta «Bāka» uguns, aizvadīts 15. septembrī. «Iedzīvotāji tika aicināti ierasties ar savu akmeni, lai kopīgi izveidotu akmeņu krāvumu. Prieks, ka iedzīvotāji iesaistījās akcijā un atsaucās, īpaši piemeklējot akmeni vai pat iegravējot tajā savus iniciāļus. Šis brīdis bija ļoti aizkustinošs,» atzīst M. Brāle.