Latvijā no 1. jūlija var reģistrēt partnerību

Latvijā no 1. jūlija var reģistrēt partnerību

No 1.jūlija Latvijā divas pilngadīgas personas – gan dažāda dzimuma, gan viena dzimuma –  jaunā veidā var juridiski nostiprināt savas attiecības, noslēdzot partnerību pie notāra. Tieslietu ministrijas izstrādātais pāru kopdzīves tiesiskais regulējums nodrošinās visu ģimeņu juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību, kā arī izpilda Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedumu.

Tieslietu ministrija skaidro, ka partnerība paredz jaunu veidu, kā padarīt savas attiecības redzamas valstij, un nodrošinās divu cilvēku personisku attiecību juridisku, ekonomisku un sociālu aizsardzību. Partnerība nodrošina personām noteiktas tiesības un pienākumus attiecībās ar valsti, tā atvieglojot partneru kopdzīvi ikdienā. Ziņas par partnerības nodibināšanu un izbeigšanu būs ierakstāmas Fizisko personu reģistrā.

Turpmāk divas pilngadīgas personas – gan dažāda dzimuma, gan viena dzimuma – kurām ir personiskas attiecības un kopīga saimniecība un nepastāv ierobežojumi partnerības noslēgšanai (piemēram, radniecība, noslēgta laulība vai partnerība), varēs vienkāršā un ērtā veidā reģistrēt savas attiecības.

Pēc partnerības nodibināšanas partnerim būs tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, ja viņš pats nebūs spējīgs par sevi parūpēties vai brīvi paust savu gribu, iegūt sociālās garantijas, piemēram, saņemt partnerim aprēķinātās pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz viņa nāvei, kā arī iegūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus savstarpējiem dāvinājumiem un aizdevumiem.

Tāpat uz valsts amatpersonas partneri attieksies interešu konflikta novēršanas ierobežojumi. Līdzīgi maksātnespējas administrators nevarēs pildīt amata pienākumus, ja administratora partneris tajos būs personiski vai mantiski ieinteresēts.

Pāriem, kuriem administratīvā tiesa pieņēmusi nolēmumu par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu, nav jādodas pie zvērināta notāra. Ziņas par personu attiecībām, kas ar tiesas nolēmumu konstatētas līdz 2024. gada 30. jūnijam, Fizisko personu reģistrā uz personu iesnieguma pamata aktualizēs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Pēc ziņu reģistrācijas šiem pāriem būs tādas pašas tiesības un pienākumi kā tiem pāriem, kuri pie notāra nodibinājuši partnerību.

Partnerību var noslēgt klātienē vai attālināti pie zvērināta notāra. Partnerība stājas spēkā ar notariālā akta par partnerību noslēgšanu, skaidro Tieslietu Ministrija.