Latvijas Muzeju biedrības revīzijas komisijā arī Uldis Jaunzems-Pētersons

Latvijas Muzeju biedrības revīzijas komisijā arī Uldis Jaunzems-Pētersons

Latvijas Muzeju biedrība (LMB) ir lielākā muzeju un kultūras mantojuma objektus pārstāvošā organizācija Latvijā. 4. martā biedrības kopsapulcē pārrunāts aktuālais un ievēlēta jauna valde 2024. — 2026. gada periodam.

Jaunajā periodā biedrība turpinās stiprināt savu darbību četros prioritārajos muzeju interešu pārstāvniecības virzienos — muzeju interešu pārstāvība, muzeji un digitalizācija, muzeju profesionālā pilnveide un muzeju ilgtspēja.

LMB valdē nākamos divus gadus darbosies Zane Grīnvalde no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja, kas turpinās pildīt valdes priekšsēdētājas pienākumus, Elīna Vikmane (topošās Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs), Rūta Šmite (Ziedoņa muzejs), Annija Sauka (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs), Zane Melāne (Rotko muzejs), Zane Grudule (Memoriālo muzeju apvienība), Dana Zelča (Latgales Kultūrvēstures muzejs), Sintija Kvēpa (Rakstniecības un mūzikas muzejs) Agnija Berķe (Pētera Upīša Dārzkopības muzejs). Savukārt revīzijas komisijā ievēlēti: Taiga Kokneviča no Latvijas Okupācijas muzeja, Alberts Rokpelnis no Valmieras muzeja un Talsu novada muzeja vadītājs Uldis Jaunzems-Pētersons.

Kopsapulces dalībnieki vienbalsīgi apstiprināja iepriekšējās valdes priekšlikumu par četru prioritāro komiteju izveidi, kurās tiks virzīti tādi jautājumi kā grozījumi Muzeju likumā, muzeju darbinieku atalgojuma jautājums, digitālā apmeklējuma atzīšanas un digitālā mantojuma saglabāšanas un izplatīšanas problemātika, ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana dažādos muzeja darba aspektos, profesionālās pilnveides stiprināšana kopā ar citām muzeju nozari pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām un Latvijas Kultūras akadēmiju, vēsta biedrība.