Lielisks satikšanās un pārsteigumiem bagāts pasākums Valdemārpilī

Lielisks satikšanās un pārsteigumiem bagāts pasākums Valdemārpilī

26. augustā Valdemārpilī pie evaņģēliski luteriskās baznīcas notika Dobeles dzejnieces Aijas Celmas dzejas grāmatas «Ceļš» prezentācija, kas noritēja mazpulcēnu mājas kafejnīcas pasākumā. Īpašu mūsu novadnieku acīs to dara fotomākslinieka Daiņa Kārkluvalka fotogrāfijas, kas kalpo kā grāmatas ilustrācijas. Tāpat arī izdevēja Māra Kraule ir ar saknēm Valdemārpilī, jo tur dzimusi un mācījusies.

Dzejniece Aija Celma par sevi sacījusi: «Es nepelnu naudu ar dzejošanu. Es to nedaru naudas dēļ. Es rakstu tādēļ, ka man dzejoļi nāk, un kaut kur viņi jāliek. Ja dzejolis ir atnācis, ne jau es viņu turēšu skapītī… Ir cilvēki, kuri ada, ir cilvēki, kuri kaut ko garšīgu gatavo, ir cilvēki, kuri fotografē un kuri zīmē. Es zīmēt nemāku, es zīmēju ar vārdiem. Un ir jāpaspēj pierakstīt, jo doma pati raisās uz priekšu.»

Valdemārpils — vienmēr klātesoša

Grāmatas «Ceļš» izdevēja Māra Kraule, kura ir Puzes folkloras kopas «Sītava» dalībniece, pastāsta, ka pazīšanās ar fotogrāfu Daini Kārkluvalku nav nejauša, jo mācījušies vienā skolā. «27. augustā atzīmēju savu 75 gadu jubileju. Bet dienu iepriekš bijām uzaicināti ar savu folkloras kopu kuplināt Valdemārpils mazpulcēnu mājas kafejnīcu. Ar Valdemārpili man vienmēr bijusi kāda lielāka vai mazāka darīšana. Ar Daini satikušies bijām arī kādos pasākumos, bet vēlāk izveidojās tāda laba draudzība ar Kārkluvalku ģimeni. Ilzīte par mani rakstījusi arī avīzē un dikti saslavējusi. Un 2013. gadā kopīgiem spēkiem un ar ziedotāju atbalstu tika izdota mūsu Valdemārpils skolotājas Elgas Bērziņas pasaku grāmata «Brīnumam jātic». Protams, nebija daudz jādomā, kur tikt pie fotogrāfijām, tāpēc Daiņa kolosālā bilde tika arī uz šīs grāmatas vāka,» par savu saistību ar Valdemārpili pastāsta Māra Kraule.

Dzejas grāmatas «Ceļš» izdevēja Māra Kraule (no kreisās), kura dzimusi Valdemārpilī, kopā ar autori — dzejnieci Aiju Celmu no Dobeles. /Foto: Dainis Kārkluvalks/

Satikšanās, kas vainagojusies radoši

Ar Aiju Celmu viņa iepazinusies gluži nejauši. «Sākumā ieraudzīju autores dzejoli internetā, kurš uzrunāja ar savu jaukumu un vienkāršību. Es darbojos arī Ventspils vācu kultūras biedrībā, kura sadarbojas ar Dobeles vācu kultūras biedrību. Un reiz kādā pasākumā Dobelē satiku Aiju klātienē. Iepazināmies, runājām un sapratām, ka ir kādas lietas, kas mums abām ir tuvas,» pastāsta M. Kraule. Tāpat viņa min, ka pirms šīs grāmatas izdošanas abām ar Aiju Celmu bijusi sadarbība laikā, kad Māra kā mazpulka vadītāja sazinājusies ar Valdemārpils mazpulka vadītāju Andu Dzeni, realizējot ideju par īpašu kalendāru. Lai to uzfrišinātu, palūgusi dzejnieci uzrakstīt dzejas rindas katram mēnesim.

Liela un pārsteigumiem bagāta diena

Aijas Celmas dzejoļi bijuši dažādos kopkrājumos, bet personīgās dzejas grāmatas tomēr nav bijis. Daudzi dzejoļi ietērpti arī dziesmās, jo tie viegli padodas melodijām, turklāt autore arī melodijām prot pierakstīt klāt atbilstošus vārdus, jo ir muzikāla.

«Uzaicināju viņu uz Blāzmu, kur vadu senioru klubiņu, sakot, ka palīdzēšu ar personīgās grāmatas izdošanu. Bet viņa saslima, un pēc tam bija grūti saņemties. Es jautāju, vai Aijai nav neviena datuma, uz kuru koncentrēties kā uz mērķi grāmatas izdošanā? Viņa sacīja, ka diemžēl nav. Tad viņai sacīju, ka būšu egoistiska, izvēloties savu dzimšanas dienas datumu. Un tad gan viss uzņēma apgriezienus.

Tā kā bija uzaicinājums dziedāt Valdemārpils mazpulka mājas kafejnīcu pasākumā, kas notika dienu pirms manas dzimšanas dienas, uzaicinājām arī Aiju Celmu, lai prezentē savu grāmatu ar Daiņa Kārkluvalka bildēm. Tas izvērtās par ļoti jauku un mīļu pasākumu. Un Aijai tā bija liela diena. Man patīk visu izdarīt uzreiz, lai ir miers un viss paveikts. Tā kā tāda laimīga sagadīšanās,» atklāj grāmatas «Ceļš» izdevēja. Viņa min, ka pārsteigums sanācis arī Alvim Grīnbergam, kurš ir solists grupā «Zvaigžņu lietus». Viņš sarakstījis mūziku Aijas ļoti dārgam, tuvam dzejolim par Kuldīgu. Mūziķis arī bijis Valdemārpils pasākumā, bet nezinājis, ka tur būs dzejniece Aija. Tas bijis skaists un pārsteigumu pilns brīdis, ko baudījuši arī sanākušie. «Gan Alvis, gan Dainis satikās pirmo reizi ar dzejnieci Aiju, kas bija šī skaistā notikuma pievienotā vērtība,» priekpilni teic Māra Kraule.

#SIF_MAF2023