Mašīntulkošanas pienesums efektīvākai satura  lokalizācijai

Mašīntulkošanas pienesums efektīvākai satura  lokalizācijai

Mašīntulkošana ir pavērusi iespēju uzņēmumiem vairāk kā jebkad pielāgoties savu klientu vajadzībām, informāciju nododot mērķa valodā. Liels teksta apjoms, kas jāiztulko citā valodā vairs nav kas ārkārtēji sarežģīts, ja vien ir pieejams atbilstošs mašīntulkošanas risinājums, kā arī veikls tulks, kas veic teksta pēcrediģēšanu.

Tomēr, kā katrai tulkošanas metodei ir savi plusi un mīnusi, arī mašīntulkošanai tādi ir. Proti, mašīntulkošana ir piemērota tādu tekstu tulkošanai, kuriem nav kāds lokālais sociālais konteksts.

Kāds teksts ir piemērots mašīntulkošanai?

Uz šo jautājumu nav universālas atbildes. Bet ir tekstu veidi, kas, visticamāk, ir piemēroti mašīntulkošanai un ir tekstu veidi, kas gandrīz noteikti nebūs piemēroti. Parasti, jo mazāk konteksta un mazāk kultūras atsauču avota tekstā, jo piemērotāks tas būs mašīntulkošanai. Ja tekstā ir izmantots vispārpieņemts vārdu krājums, īsi, vienkārši teikumi, vienkārši terminu saraksti un minimāla specializēta terminoloģija vai tās nav vispār, mašīntulkošanas programma parasti sniegs labus rezultātus, kurus var izmantot. Bet pat tā, tulkojumos gandrīz vienmēr būs kļūdas un tie neizklausīsies pēc ierastās valodas, kādā sarunājamies mēs, tādēļ šādiem tekstiem nepieciešama teksta pēcrediģēšana.

Mašīntulkošanai visdrīzāk piemēroti tādi teksti kā dažāda veida instrukcijas, pamācības, drošības nosacījumi, produktu apraksti, uzņēmumu iekšējās komunikācijas teksti vai dokumentu tulkošana, un reizēm tā tiek piemērota arī lietojumprogrammatūru tulkošana (ar nosacījumu, ka tekstā nav ietvertas kādas lokālas kultūras atsauces utml.) Bieži vien tieši šāda veida teksti ir ļoti apjomīgi, tādējādi, to tulkojot cilvēkam tulkošanas process ir ilgs un gana sarežģīts. Tomēr mašīntulks un teksta korektūra “komandā” spēj šādus tekstus iztulkot efektīvāk!

Kādēļ visi jau sen neizmanto mašīntulku?

Pēdējais klupšanas akmens, kādēļ mašīntulku nevar izmantot vienmēr un visur, protams, ir tulkojuma kvalitāte. Lai gan mašīntulkošanas tehnoloģijas laika gaitā ir ievērojami uzlabotas, ceļot arī tulkoto tekstu kvalitāti, dažu tekstu veidiem tie nav salīdzināmi ar cilvēka tulkotu un lokalizētu tekstu. Vienmēr jāatceras, ka mašīntulks ir lielisks tulks, taču tas nespēj uztvert sarežģītus kultūras kontekstus, tas nespēj nolasīt konkrētas mērķa valsts sociālpolitiskās aktualitātes, kas var izgāzt visu tekstu. Tieši šī iemesla dēļ mašīntulkošana nav piemērota nekāda veida mārketinga materiāliem, preses relīzēm, reklāmu saukļiem, radio džinglu tekstiem utml., jo šādiem tekstiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, un tie tiek ne vien tulkoti, bet arī lokalizēti, reizēm pat no sākotnējā tulkojama nesaglabājot ne vārda, bet gan tikai ideju.

Mašīntulki arī mācās

Tieši tā – arī mašīntulki ir spējīgi mācīties. Vien izveidojot mašītnulkošanas programmatūru, darbs nav galā – mašīntulks regulāri jātrenē ar dažādiem tekstu veidiem, tie jākoriģē, lai mašīntulks, redzot korekcijas, nākamajā reizē vairs nepieļautu iepriekš pieļautās kļūdas. Piemēram, Linearis translations izveidotais mašīntulks mācās katru dienu jau vairāku gadu garumā. Šobrīd atsevišķu nozaru tekstus mašīntulks iemācījies tulkot tik precīzi, ka teksta pēcrediģēšana aizņem aizvien mazāk laika, vairāk uztverot to kā teksta pārbaudi, kas neļauj kvalitātes latiņai slīdēt uz leju, salīdzinot ar cilvēka tulkotiem tekstiem.

Linearis translations ir tulkošanas birojs, kas piedāvā plaša mēroga tulkošanas pakalpojumus, sākot no vienkāršiem tekstu tulkojumiem, kuros ietverta arī teksta un multimediju satura lokalizācija, līdz pat sinhronajai tulkošanai pasākumos, notariāli apstiprinātiem tulkojumiem un vēl un vēl! Uzņēmuma 18 gadus uzkrātā pieredze ļauj katram klientam ieteikt piemērotāko risinājumu, tādēļ, ja pats nezini, kas īsti nepieciešams, lai tulkojumu veiktu veiksmīgāk – pieredzējušie eksperti konsultēs.