Mazirbē darbu sāk radošā rezidence “Mitago”

Mazirbē darbu sāk radošā rezidence “Mitago”

Septembrī realizēts Lauku atbalsta dienesta un Ziemeļkurzemes Biznesa asociācijas atbalstītais filmu studijas FA Filma projekts “Radošā telpa “Celmi””. Tajā atjaunota un pārbūvēta veca zvejnieku māja Mazirbē, kurā turpmāk būs radošā rezidence.

Māja celta 1906. gadā, 1949. gadā saimniekus izsūtīja un māju pārņēma zvejnieku artelis. Ēka bija pamesta vairāk nekā desmit gadus, līdz 2007. gadā filmu studija FA Filma tur izveidoja filmu montāžas bāzi. Tagad šai vietā darbību uzsāk radošā rezidence “Mitago”. Projekta arhitekts ir Ivars Šmits, savukārt būvdarbus veica SIA Quality Standart.

Mitago ir pirmais rezidenču centrs Latvijā, kas primāri orientēts uz kino ražošanas procesa svarīgākajiem posmiem – scenāriju rakstīšanu un montāžu – darbiem, kas prasa ilgstošu koncentrēšanos un kam jūras un neskartās dabas klātbūtne Slīteres dabas parkā ir ļoti piemēroti. Rezidenču centrs piedāvā iespēja netraucēti strādāt gan pie audiovizuālo darbu montāžas un pēcapstrādes, gan scenāriju un citu dramaturģisku darbu radīšanas. Paralēli rezidenču formātam, tiks veidotas radošās darbnīcas un pasākumi. 

Mitago mērķis ir veicināt jaunradi un inovāciju saistībā ar profesionālās mākslas attīstību, attīstot reģionālu un starptautisku audiovizuālās nozares sadarbību starp kultūras organizācijām un indivīdiem, piedāvājot reāli funkcionējošu darba telpu un infrastruktūru ārpus ierastās pilsētvides.

Rezidences tiek piedāvātas kino industrijas profesionāļiem, pēc konkursa principa. Perspektīvā radošo telpu paredzēts attīstīt kā starptautisku rezidenču centru darbības jomai, kas industrijā ir viena no svarīgākajām un kurai Eiropā piedāvājums ir ļoti neliels.

Kā pirmo pasākumu šī gada augustā radošā rezidence uzņēma Somugru filmu festivālu “FUFF”, kurā dalību ņēma ungāru, igauņu un somu kino veidotāji, skatēm izvēloties Līvu tautas namu.

FA Filma projekts “Radošā telpa “Celmi”, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana”.