Medību sezonā drīkst nomedīt 300 vilkus

Medību sezonā drīkst nomedīt 300 vilkus

2023. gada 15. jūlijā sākas vilku medību sezona. Valsts meža dienests (VMD) noteicis pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 300 dzīvnieku apmērā. VMD skaidro, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medības to nepasliktina.

Vilku medību sezona ilgs līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 2024. gada 31. martu. Vilks Latvijā ir medījama suga, kurai Medību likums un Medību noteikumi nosaka stingrus ieguves apstākļus ierobežotā apmērā, pamatojoties uz medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas datiem. Iepriekšējā medību sezonā pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms tika palielināts no 280 līdz 300 dzīvniekiem, un tas tika izpildīts pilnā apmērā jau pirms noteiktā vilku medību termiņa beigām.

VMD informē, ka vilku medību limitu nepieciešams noteikt, domājot arī par lauku apvidu iedzīvotājiem un respektējot lauksaimnieku intereses. Ik gadu vilki uzbrūk māj-lopiem, nodarot lopkopjiem finansiālus zaudējumus. Līdz šā gada 12. jūlijam VMD ziņots jau par 22 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, kuros cietis 191 mājlops. Pagājušajā gadā kopumā dienests saņēma informāciju par 79 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, kuros cietuši 497 mājlopi. Medības nodrošina mazāku kaitējuma iespējamību mājlopiem, kā arī lauku iedzīvotājiem ļauj justies komfortablāk un drošāk, dzīvojot līdzās vilku populācijai.

#SIF_MAF2023