Metodisko centru gaida pārbūves darbi

Metodisko centru gaida pārbūves darbi

 

Talsu 2. vidusskolas Metodiskā centra ēka Kārļa Mīlenbaha ielā 28 jau vairākus gadus gaidījusi pārbūves darbus. Piektdien, 28. jūlijā, pašvaldība saņēma apstiprinājumu par aizņēmumu Valsts kasē, kas nozīmē, ka ilgi gaidītais brīdis beidzot ir pienācis.

Talsu 2. vidusskolas Metodiskā centra pārbūve ir viens no Talsu novada pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem. Lai to īstenotu, tiks ņemts ilgtermiņa aizņēmums Valsts kasē, bet darbus paredzēts sākt jau augustā, informē pašvaldība.

Skolas direktors Oļegs Solovjovs ir ļoti priecīgs par to, ka ēka tiks atjaunota, jo tā ir «novecojusi gan morāli, gan fiziski». Viņš pauž gandarījumu, ka jautājums par Metodiskā centra atjaunošanu deputātu vidū nav politizēts, par prioritāti izvirzot skolēnu vajadzības, radot drošu un mūsdienīgu mācību vidi.

Nosaukums «Metodiskais centrs» radies laikā, kad skola realizēja programmu, kas saistīta ar veselības aprūpi. Metodiskie procesi šajā ēkā vairs nenotiek, tomēr nosaukums vēl palicis. Ēkā tiek organizēts mācību process. O. Solovjovs stāsta, ka savulaik šajās telpās bijis gan internāts, gan Talsu 3. vidusskola (krievu plūsmai).

Saņemts apstiprinājums no Valsts kases

Lai realizētu darbus, pašvaldība iesniedza pieteikumu Valsts kasē, lai saņemtu nepieciešamo finansējumu ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un pārbūvei. Šis darbs noteikts par pašvaldības prioritāro investīciju projektu, kas ļauj piesaistīt aizņēmumu līdz 1 500 000 eiro. Atbilde no Valsts kases par aizdevuma apstiprināšanu tika saņemta piektdien, 28. jūlijā.

«Paredzēts pilnībā atjaunot ēku un nodrošināt augstu energoefektivitāti, samazinot primārās enerģijas patēriņu, papildus sakārtojot un labiekārtojot arī apkārtējo teritoriju. Tiks izveidota āra mācību klase, kur galvenais elements būs siltumnīca — tā īpaši noderīga būs padziļinātai dabaszinību apguvei. Tāpat bērniem būs pieejams aktīvās atpūtas laukums, tiks uzstādīts teritoriju norobežojošs žogs un veikta apzaļumošana,» stāsta Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko. Atjaunoto ārtelpu infrastruktūru varēšot izmantot arī Talsu novada vidusskolas audzēkņi.

Kā izrādās, jaunas, ergonomiskas mēbeles un tehnoloģiskais aprīkojums Metodiskajam centram ir jau sagādāts, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Tagad atliek atjaunot pašu ēku.

Būvdarbu līgumu par 2 052 885,78 eiro (ar PVN) plānots slēgt ar SIA «Bildberg», būvuzraudzību par 9196 eiro (ar PVN) nodrošinās SIA «Būves un būvsistēmas», bet autoruzraudzību — SIA «Elko arhitektūra» par 8107 eiro. Kopējā plānotā projekta summa ir 2 070 188,78 eiro (ar PVN).

Talsu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 1 500 000 eiro apmērā 2023. un 2024. gadā; pašvaldības līdzfinansējums šogad būs 114 037,76 eiro, bet 2024. gadā — 456 151,02 eiro.

Mācību procesa organizācija pārbūves laikā

Mācību gada beigās ar skolēnu un darbinieku palīdzību Metodiskā centra telpas jau atbrīvotas. Pašlaik tiek intensīvi domāts un strādāts pie tā, lai pārbūves darbu laikā varētu nodrošināt mācību procesu. «Vairākas klases tiks izvietotas aktu zālē. Šobrīd domājam un organizējam, lai pielāgotu telpas mācību procesam. Gribam tikt galā pēc iespējas vairāk ar savām telpām. Pašlaik norit sarunas par blakus esošās infrastruktūras izmantošanu. Jā, būs jāsaspiežas un jāpārplāno skolas darbs kopumā, bet pārbūves darbu rezultāts būs neatsverams. Būtiski, ka mācību diena nepagarināsies un nebūs, piemēram, mācīšanās divās maiņās. Ceru, ka būvdarbi noritēs gludi, lai jauno mācību gadu nākamgad varētu uzsākt atjaunotajā ēkā,» teic O. Solovjovs.

Iecerēts, ka pēc pārbūves Metodiskais centrs kļūs par pastāvīgu mājvietu Talsu 2. vidusskolas skolēniem no 1. līdz 3. klasei, kas ir deviņas klases, ap 200 skolēnu.

Talsu 2. vidusskolas Metodiskā centra ēka Kārļa Mīlenbaha ielā 28 jau vairākus gadus gaidījusi pārbūves darbus. Piektdien, 28. jūlijā, pašvaldība saņēma apstiprinājumu par aizņēmumu Valsts kasē, kas nozīmē, ka ilgi gaidītais brīdis beidzot ir pienācis.

Talsu 2. vidusskolas Metodiskā centra pārbūve ir viens no Talsu novada pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem. Lai to īstenotu, tiks ņemts ilgtermiņa aizņēmums Valsts kasē, bet darbus paredzēts sākt jau augustā, informē pašvaldība.

Skolas direktors Oļegs Solovjovs ir ļoti priecīgs par to, ka ēka tiks atjaunota, jo tā ir «novecojusi gan morāli, gan fiziski». Viņš pauž gandarījumu, ka jautājums par Metodiskā centra atjaunošanu deputātu vidū nav politizēts, par prioritāti izvirzot skolēnu vajadzības, radot drošu un mūsdienīgu mācību vidi.

Nosaukums «Metodiskais centrs» radies laikā, kad skola realizēja programmu, kas saistīta ar veselības aprūpi. Metodiskie procesi šajā ēkā vairs nenotiek, tomēr nosaukums vēl palicis. Ēkā tiek organizēts mācību process. O. Solovjovs stāsta, ka savulaik šajās telpās bijis gan internāts, gan Talsu 3. vidusskola (krievu plūsmai).

Saņemts apstiprinājums no Valsts kases

Lai realizētu darbus, pašvaldība iesniedza pieteikumu Valsts kasē, lai saņemtu nepieciešamo finansējumu ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un pārbūvei. Šis darbs noteikts par pašvaldības prioritāro investīciju projektu, kas ļauj piesaistīt aizņēmumu līdz 1 500 000 eiro. Atbilde no Valsts kases par aizdevuma apstiprināšanu tika saņemta piektdien, 28. jūlijā.

«Paredzēts pilnībā atjaunot ēku un nodrošināt augstu energoefektivitāti, samazinot primārās enerģijas patēriņu, papildus sakārtojot un labiekārtojot arī apkārtējo teritoriju. Tiks izveidota āra mācību klase, kur galvenais elements būs siltumnīca — tā īpaši noderīga būs padziļinātai dabaszinību apguvei. Tāpat bērniem būs pieejams aktīvās atpūtas laukums, tiks uzstādīts teritoriju norobežojošs žogs un veikta apzaļumošana,» stāsta Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko. Atjaunoto ārtelpu infrastruktūru varēšot izmantot arī Talsu novada vidusskolas audzēkņi.

Kā izrādās, jaunas, ergonomiskas mēbeles un tehnoloģiskais aprīkojums Metodiskajam centram ir jau sagādāts, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Tagad atliek atjaunot pašu ēku.

Būvdarbu līgumu par 2 052 885,78 eiro (ar PVN) plānots slēgt ar SIA «Bildberg», būvuzraudzību par 9196 eiro (ar PVN) nodrošinās SIA «Būves un būvsistēmas», bet autoruzraudzību — SIA «Elko arhitektūra» par 8107 eiro. Kopējā plānotā projekta summa ir 2 070 188,78 eiro (ar PVN).

Talsu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 1 500 000 eiro apmērā 2023. un 2024. gadā; pašvaldības līdzfinansējums šogad būs 114 037,76 eiro, bet 2024. gadā — 456 151,02 eiro.

Mācību procesa organizācija pārbūves laikā

Mācību gada beigās ar skolēnu un darbinieku palīdzību Metodiskā centra telpas jau atbrīvotas. Pašlaik tiek intensīvi domāts un strādāts pie tā, lai pārbūves darbu laikā varētu nodrošināt mācību procesu. «Vairākas klases tiks izvietotas aktu zālē. Šobrīd domājam un organizējam, lai pielāgotu telpas mācību procesam. Gribam tikt galā pēc iespējas vairāk ar savām telpām. Pašlaik norit sarunas par blakus esošās infrastruktūras izmantošanu. Jā, būs jāsaspiežas un jāpārplāno skolas darbs kopumā, bet pārbūves darbu rezultāts būs neatsverams. Būtiski, ka mācību diena nepagarināsies un nebūs, piemēram, mācīšanās divās maiņās. Ceru, ka būvdarbi noritēs gludi, lai jauno mācību gadu nākamgad varētu uzsākt atjaunotajā ēkā,» teic O. Solovjovs.

Iecerēts, ka pēc pārbūves Metodiskais centrs kļūs par pastāvīgu mājvietu Talsu 2. vidusskolas skolēniem no 1. līdz 3. klasei, kas ir deviņas klases, ap 200 skolēnu.

#SIF_MAF2023