Mežos jāsaimnieko tā, lai būtu, ko atstāt nākamajām paaudzēm

Mežos jāsaimnieko tā, lai būtu, ko atstāt nākamajām paaudzēm

Talsu novada pašvaldībai pieder ļoti daudz mežu zemju, tāpēc jo īpaši rūpīgi un apdomīgi jāplāno darbi, lai tos apsaimniekotu ar tālredzīgu skatu nākotnē. Uz sarunu tiekos ar Raivi Jekumu, jauno vides speciālistu meža jomā, lai noskaidrotu, kāda ir pašreizējā situācija ar pašvaldībai piederošajiem mežiem.

— Cik liela ir kopējā pašvaldībai piederošo mežu platība?

— Tie ir aptuveni tūkstotis hektāru. Platības pašlaik tiek precizētas, jo apjoms ir ļoti liels.

— Kuru pārvalžu teritorijās ir vislielākās pašvaldības mežu platības?

— Visvairāk pašvaldībai piederošo mežu ir Balgales pagastā, kam seko Valdgales, Vandzenes un Dundagas pagasti.

— Kādi ir pirmie un galvenie secinājumi, kas radušies, strādājot šajā amatā?

— Talsu novads ir bagāts ar mežiem. Ir apgabali, kur jāsāk intensīvi saimniekot, neļaujot iet zudumā materiālajām vērtībām. Tā teikt, jāsāk novākt ražu. Tāpat ir meži, kur jāveic kopšanas darbi un tuvākajā laikā arī jaunaudžu kopšana.

— Sakāt, ka jāsāk «novākt ražu». Vai kaut kur šī raža gadījumā nav jau pārgatavojusies?

— Jā, mums ir viens meža īpašums, kur aug aptuveni 140 gadus vecas priedes. Tas ir pāraudzis mežs, tāpēc tas tiks atstāts kā biotops. Bet pārsvarā visos mežos esam sākuši strādāt ļoti veiksmīgā laikā, jo pašlaik pašvaldības meži ir optimālajā ciršanas vecumā.

— Vai pirms tam pašvaldības mežos tika veikta apsekošana un to kopšana, uzturēšana pietiekamā apjomā?

— Tā kā esmu sācis strādāt nesen, man nav precīzas informācijas par to, kas te noticis pirms tam. Var redzēt, ka ir pagājis laiks, kopš viss ir nolikts uz sava veida pauzes. Bet laiks iet uz priekšu, un esmu priecīgs, ka pašvaldība ir pievērsusies šim jautājumam, ir gatava savest kārtībā un labi apsaimniekot pašvaldībai piederošos mežus.

— Kādi ir galvenie secinājumi, kas radušies, esot šajā amatā vien dažus mēnešus?

— Dokumentācijas sakārtošana ir viens no izaicinājumiem, ar ko saskaros. Pašvaldībai kā mežu īpašniekam ir jāsāk ar mežu inventarizāciju lietu sakārtošanu, aktualizēšanu. Ir diezgan daudz zemju, kurām nav aktuālas meža inventarizācijas lietas. Izveidojot no jauna inventarizācijas lietas, mēs kā īpašnieks varēsim precīzi zināt, kas un kādā apjomā kur aug. Tam veltām daudz darba.

Vēl viens izaicinājums, ar ko šogad nākas saskarties jebkuram meža īpašniekam Latvijā, ir egļu astoņzobu mizgrauzis. Ir jāsaprot, kā vislabāk apsaimniekot, kopt mežus, lai šis kaitnieks neizplatītos lielos daudzumos. Lai gan Talsu novadā nav izsludināta ārkārtas situācija, tas nenozīmē, ka to mūsu mežos nav.

— Kādi ir šogad plānotie darbi?

— Darbi raiti iet uz priekšu. Tikko kā esam beiguši darbu ar mednieku kolektīviem, jo daudziem no tiem bija beigušies medību tiesību nomas līgumu termiņi. Šogad tiek plānoti mežizstrādes darbi astoņās pašvaldības zemēs. Mežizstrādes darbos ietilpst gan kopšanas cirtes, gan kailcirtes, gan izlases cirtes. Drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās uz cirsmu novērtējumiem. Kad tas būs paveikts, gribētāji varēs pieteikties uz cirsmu izstrādi.

Nākamgad viena no prioritātēm, kas jāsāk, ir jaunaudžu kopšana.

— Vai pašvaldība var startēt projektos, lai piesaistītu finansējumu, piemēram, jaunaudžu izveidei vai citiem ar meža apsaimniekošanu saistītiem darbiem?

— Cik man zināms, tad jā, ir iespēja startēt jaunaudžu kopšanas projektos. Nākotnē uz tādiem noteikti skatīsimies un startēsim.

— Vai ir vadlīnijas, noteikumi, kam konkrēti var izlietot līdzekļus, kas iegūti, izzāģējot un pārdodot kokus?

— Šis pašreiz pašvaldībā ir aktuāls jautājums. Šobrīd spēkā ir Talsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas nolikums, kur noteikts, ka 50% no iegūtajiem līdzekļiem paliek saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas budžetā un 50% — pilsētas vai pagasta pārvaldes budžetā, kuras teritorijā tiek atsavināta kustamā manta. Turklāt šajā nolikumā arī plaši atrunāts, kādiem mērķiem šos līdzekļus drīkst izlietot. Piemēram, parku un kapu teritoriju labiekārtošanai, ar vides aizsardzību saistītu infrastruktūras objektu sakārtošanai, kā arī mežu, parku, dendroloģisko stādījumu un aizsargājamu teritoriju kopšanai, bīstamo koku nozāģēšanai u.c.

— Vai, jūsuprāt, pašvaldībai ir vajadzīgs tik liels apjoms ar mežiem?

— Teikšu savu personīgo viedokli — mūsdienās mežu zemes tirgū ir retums. Un, ja pārdošanā kaut kas nonāk, to burtiski izrauj cilvēkiem no rokām. Meža zemēm ir milzīga vērtība. Ir viegli pārdot, bet ne vairs tik viegli vai pat neiespējami atgūt. Labāk sākt mežus prasmīgi apsaimniekot, tiem pievēršot lielāku uzmanību, nekā tas bijis līdz šim, tādējādi iegūstot labus finansiālos līdzekļus novada vajadzībām. Jādomā arī par nākotni un to, ko varēsim atstāt nākamajām paaudzēm. Būtu tikai godīgi pret viņiem, ka dodam iespēju saimniekot novada mežos. Pārdodot mežus, šādas iespējas nebūs.

— Vai izjūtat atbalstu no pašvaldības un domes vadības?

— Atbalsts ir liels, un nekādu iebildumu pret manu darbu un uzsāktajiem meža apsaimniekošanas procesiem nav. Visi saprot, ka mežs ir vērtība un ar to jāstrādā. Ļaut kokiem mežā sagāzties un satrūdēt ir nesaimnieciska rīcība.